GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond Gods”. (VIII.) We konden deze week nog •wel even doorpraten over wat blijkens ons vorig nummer een predikant noemde het „eerstgeboorterecht". • We herinnerden aan het werk van de predikanten K. J. Pieters en J. R. Kreulen, wier geschrift kerkelijk geap ...

25 augustus 1939
De Reformatie
K. S.
A. SCHILDER.
H. M.
T. TIELEMAN.
K. SCHILDER.
G. B.
7087 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika. (XXI.) (Intermezzo: antwoord aan ds D. Zwier, VIII.)Het is dan ook mijn vaste overtuiging, en ilc merk dit op, omdat mij door ds Zwier naar mijn meening gevraagd is, dat de synode van Kalamazoo met dit argument van het „aanbod van he ...

15 december 1939
De Reformatie
K. S.
D. VAN ENK
K. SCHILDER
H. M.
6316 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Nogmaals: Openbaringshistorie en prediking. Ds J. Overduhi vraagt nög eens het woord. Al vinden we de discussie onvruchtbaar, we willen hem toch nog wel eens het woord geven. Hier is inzender: Hooggeachte Professor Schilder, Mag ik nog eenmaal gebruik ...

24 juni 1938
De Reformatie
J. OVERDUIN.
K. S.
M. VREUGDENHIL.
H. M.
5863 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Indrukken van de Generale Synode. (II.) Pauze.Verleden week gaven we geen „indrukken". Niet, dat we liet zonder indrukken moesten of konden stellen. Maar de synode is zoo goed als niet in plenaire zitting saamgekomen, sinds we ons laatste woord er over schre ...

15 september 1939
De Reformatie
K. S.
H. M.
L. DOEKES.
G. B.
5085 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Veiligheid voor in- en nitwendigen mensch. (Pas ch en.)In plaats van de gev/one artikelen, die ik ditmaal laat rusten, met het oog op het Paaschfeest, geef ik hier (tevens aan een verzoek voldoende) een schets over Psalm 16 : 9—11. De telcst is ons allen bek ...

26 maart 1937
De Reformatie
K. S.
L. VAN ANDEL.
J. M. S.
H. M.
4660 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Nobel? In „The Banner" van 3 Nov. j.l. uitte de redacteur, Ds H. J. Kuiper, zijne bezorgdheid over het komen van Prof. Dr K. Schilder in Amerika om daar lezingen te houden. Want hij vreesde, dat Prof. Schilder de geschillen-van hier naar daar zou overbrengen. En een prediliant had hem geze ...

9 december 1938
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
S. O. LOS.
K. S.
H. M.
K. SCHILDER.
G. B.
4640 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Prof. Hepp over de ziel. (VII.) Inzake het Schriftbewijs lieten we Prof. Noordtzij spreken. Thans willen we eon en ander opmerken met betrekking tot het Nieuwe Testament.Gelijk het in de bespreking van het Oude Testament liep over de beteekenis van het begri ...

19 maart 1937
De Reformatie
K. S.
H. M.
3915 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

De motie-Roermond-Venlo.Volgens belofte zullen we deze week iets opmerken naar aanleiding van de motie, die verleden week in ons blad.werd opgenomen (bl. 187, kolom 2). Hetzelfde stuk hebben de lezers van „De Rotterdammer" kunnen aantreffen in het nummer van 3 Febr. j.l. Hoewel ik tot op h ...

11 februari 1938
De Reformatie
K. S.
H. M.
J. A. TAZELAAR.
3722 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De Chi. Gereformeerden en de eenheidsvraag. Dr A. Kuyper schreef eens: „Alle degenen, die één in Belijdenis zijn, moeten eindigen met in één kerikelijk verband saam te komen.Plaatselijjlc m: Ogen ze gescheiden zijn, doordien de ééne belijder in Kampen ...

1 oktober 1937
De Reformatie
K. S.
H. M.
Ds J. A. TAZELAAR.
3549 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De vergelijking in de gemeene-gratie-leer. (I.) Over de leer der „algemeene genade" (of „gemeene gratie") is, men herinnert het zich wel, verschil van meening gerezen. Of men in betrekking tot dit punt een rustige bespreking elkander bij nader inzien weer zal helpe ...

20 augustus 1937
De Reformatie
K. S.
H. M.
J. M. J. B.
J. M. J. BRANTS.
3263 woorden
van 7