GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.165 resultaten
Filteren
van 117
KUYPER.
SAMENKOMSTEN VAN DE Vereeniging voor hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag.

SAMENKOMSTEN VAN DE Vereeniging voor hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag.

op 1 en 2 Juli gehouden te Utrecht. Aan de gewone Jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, die te Utrecht werd gehouden, ging ditmaal een „Wetenschappelijke Samenkomst" vooraf, die onze mannen van Wetenschap in grooten g ...

De Heraut
HEEMSKERK.
SICKINGHE.
KUYPER.
8676 woorden
Acht-en-twintigste Jaarvergadering

Acht-en-twintigste Jaarvergadering

VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, gehouden te LEEUWARDEN op 1 en 2 luli 1908. II. DE JAARVERGADERING. Des morgens te 10 ure was de groote zaal van de Harmonie bijna ...

De Heraut
FABIUS
KUYPER.
7539 woorden
Verschil.

Verschil.

Amsterdam, 15 Dec. 1893.Zoo dikwijls de Synodale machthebbers iets op het spoor kwamen, dat ook maar naar Doleantie riekte, kon men-twee dingen waarnemer!.Ten eerste, dat de dusgenaamd schuldige in minder dan geen tijd werd afgezet, zoo hij in eenig ambt stond. En ten andere, dat hi ...

De Heraut
KUYPER.
5872 woorden
Voorwerpelijk.

Voorwerpelijk.

Amsterdam, 8 Maart 1895.Wat verstaat men onder louter ^vooriuerpelijke" prediking? Antwoord: Zulk een prediking, die de v/aarheid Gods uit zijn Woord zoo zuiver en zoo volledig mogelijk in het midden der gemeente ncdeiiegt, maar zonder dat het verband van die waarheid óf met den pre ...

De Heraut
KUYPER.
5829 woorden
PROF. GOOSZEN.

PROF. GOOSZEN.

Amsterdam 7 Oct. 1892.Prof, Gooszen is, en dit doet ons genoegen, toch niet ongevoelig gebleven voor onze opmerking, en heeft thans in de Kerk.Cour. zijn uitdrukking heel wat getemperd.Na opgemerkt te hebben, dat „de lieden der vsrereld" ook niet een ieder op sijn woord gelQo ...

De Heraut
KUYPER.
5772 woorden
Een meuwe vierdag.

Een meuwe vierdag.

Amsterdam., 17 Maart 1893.Deze week deed in de liberalistische pers een bericht uit de Zaanstreken de ronde, dat er een nieuwe vierdag stond te komen.Vele Moderne predikanten uit die buurt hadden namelijk de hooiden bij elkaar gestoken, om voortaan den Goeden Vrijdag moX enkel 's av ...

De Heraut
M. VAN MINNEN
F. LEON CACHET.
L. V. D. VALE
J. H. FERINGA
J. H. DONNER
H. BERGEMA
KUYPER.
5673 woorden
Een eerste stap.

Een eerste stap.

Amsterdam., 24. Febr, 1893.Ook in de kerken te Amsterdam is het vcorstel om tot ineensmelting over te gaan, thans officieel gedaan, en een der beide kerkeraden heeft reeds eene commissie benoemd, teneinde met eene commissie van den anderen kerkeraad deze gewichtige zaak voor te bereiden. ...

De Heraut
F. L. RWTSKRg.
KUYPER.
5629 woorden
Niets dan een Genootschap.

Niets dan een Genootschap.

Amsterdam., i Dec. 1893.Ook de redactie van de Vaderlander, het orgaan van de fractie-Bronsveld in de Synodale kerk, begint thans aan kerkrecht te doen.Op zich zelf is dit een verblijdend teeken. Met eenigen ernst voortge? ; 2t moet deze studie toch ook in haar eigen kringen veler o ...

De Heraut
KUYPER.
5364 woorden
De ineensmelting.

De ineensmelting.

Amsterdam, 24 Nov. 1893.Indien ééa ding op de Generale Synode van Dordrecht klaar en duidelijk is uitgekomen, dan was het wel de warme overtuiging, die niet slechts bij enkele, maar bij alle broederen op den voorgrond stond, dat onze vereeniging als een genadeglite Gods aan onze kerken en ...

De Heraut
Dr. A. KUYPER
KUYPER.
5271 woorden
VRIJE UNIVERSITEIT.

VRIJE UNIVERSITEIT.

Amsterdam^ 14 Oct, 1892.Ook aan de Vrije Universiteit zijn de lessen weer begonnen; en ditmaal meteen grooter aantal leerlingen, dan ooit te voren. In 1880 werden de lessen geopend met drie leerHsgrïa; thans in 1892 reeds meC zes en negentig.Dit is vooral te danken aan het groot aan ...

De Heraut
KUYPER.
5185 woorden
van 117