GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
Praeses.
Correspondentie en samenspreking met Deputaten van de Christelijke Geref. Kerken

Correspondentie en samenspreking met Deputaten van de Christelijke Geref. Kerken

Tusschen de „deputaten voor contact met de Gereformeerde Belijders", benoemd door de Gener. Syno'de van de Christel. Geref. Kerken te Utrecht, 1947, en de „deputaten voor contact met de Christelijke Gedeformeerde Kerken", aangewezen door de Generale Synoden onzer Kerken te Groningen, 1946, resp. ...

De Reformatie
Ds. C. H. Lindeboom
KAMPEN.
Met Hoogachting
C. H. Lindeboom.
Weleerwaarden Heer
W. Kremer
Praeses.
P. J. de Bruin
Scriba H.
L. H. V. d. Meiden
W. Kremer
Den WelEerw. Hooggeleerde Heer
F. Deddens
J. H. Velema
P. Deddens
F. de Vries
L. H. V. d. Meiden Voorzitter
W. Kremer Secretaris.
J. VAN BRUGGEN.
P. DEDDENS.
H. J. JAGER.
C. LENTINK.
K. SCHILDER.
F. DE VRIES.
P. WAALEWIJN.
REDACTIE.
12523 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Oudemirdum: Cand. C. Lugtigheid te Den Haag.Aangenomen naar: Neede: Cand. K. Meima te Groningen.Oudehorne: Cand. J. L. Bakker te Santpoort. Bedankt voor: Aalsmeer: A. v. d. Weg te Ottoland. Dedemsvaart: A. J. Boss te Mariënberg. Schoonoord: Cand. K. Meima te Groningen. ...

De Reformatie
J. H. KOERS
Praeses.
H. J. KOUWENHOVEN
Ass.
J. DOUMA
Scriba.
849 woorden
Generale Synode  der Gereformeerde Kerken.

Generale Synode der Gereformeerde Kerken.

Namiddagzitting, 30 Augustus 1917. De vergadering gaat in comité.Na heropening der openbare zitting wordt medegedeeld, dat tot Hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen is benoemd Dr. S.Greydan us, 'predikant te Paesens.Ds. Breukelaar ra ...

De Heraut
. . Aan H. M. de Koningin.
J.
H. LANDVVEHR
J. H. LANDWEHR
Praeses.
H. BROUWER H.MZ.
Praeses.
A. QuAAK
Scriba.
D. VERVEEN
Scriba.
G. VERRIJ
h.t. assessor.
2692 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Gouda. Vergadering van de Classe Gouda D.V. op Dinsdag 1 Augustus a. s. 's morgens 9 iiür in de Noorderkerk te Gouda.Punten voor het agendum in te zenden vóór 24 Juli aan het adres van dai eerst ondergeteekende.Namens den raad der roepende Kerk ...

De Heraut
Ds. J. A. VERHOOG
Praeses.
J. V. D. HEVDEN
Scriba.
61 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons uit Klundert: dThans is onze actie voor de Vrije Universiteit zoo Ver gevorderd, dat wij eenige resultaten kunnen bekend maken. In Klundert werd de Noordschans en de kom der gemeente door jonge dames bewerkt. Deze hebben ...

De Heraut
Ds. Rr. J. AALEERTS
Praeses.
H. TOBER
scriba.
W. F. A. WiNCKEL
praeses.
J. A. DE VRIES
scriba.
De Actuarius
J. G. KUNST.
1017 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

VELDPREDIKING. Verleende hulp in de maanden Januari—Februari 1916.Vanuit TUburg:2 Jan. Ds Trenning, van Qlst, te Gbrilé en Tilburg, , 2 » Ds. Roos, van Vinkeveen, te Tilburg en Hilvareubeek. 30 » Ds. Schoemakers van Kampen, te Baarle-NaSsau, Ulicoten en Tilb ...

De Heraut
Namens deputaten ad hoc
T. GERBER.
Namens den Raad der roepende Kerk van Barendrecht. J
G. KUNST
Praeses.
J. C. C. VOIGT
ptaeses. A. GELDERBLOM
scriba.
Namens den Kerkeraad der roepende kerk. Ds. M. M. HORJUS
Praeses. JOH. TIMMERMAN
Scriba.
751 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

De l> : püiateri door de jongste Generale Synode benoemd om de predikantstractementen te verbeteren, hebben onderstaand schrijven aan de Kerken gericht!Aan de Classis Middelburg van Geref. Kerken.Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders in Christus!Reeds drie Generale Synoden, d ...

De Heraut
L. LINDEBOOM
Praeses.
P. A. E. SILLEVIS-SMITT
Scriba.
J. G. SCHEURER
Penningm.
872 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie. Aan de Kerkeraden der Gereform. Kerken in Nederland. Weleerw. en Eerw. Broeders!Ongeveer een maand geleden werd door den Kerkeraad der Geref. Kerk van Paesens en Moddergat aan de Kerkeraden der Geref. Kerke ...

De Heraut
IJ. J. ELZINGA
Praeses.
A. TAMSMA
Scriba.
117 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Raad der Geref. Kerk van Krimpen a. d. Lek, _ daartoe aangewezen op de laatstgehoudene classicale vergadering, roept de kerken der classis Gouda tot de gewone driemaandelijksche vergadering op, welke D.V. gehouden zal worden op Dinsdag 4 Mei a. s. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór ...

De Heraut
P.VAN HOVEN
Praeses.
T. GOUWENS
Scriba.
K. VAN ANKEN
Adj.-Scriba.
652 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Zuid-Holland, Z, G. AaaVfagen naar Art. 11 en 13 om steun door de Partic. Synode in te zenden vóór 15 Maart e.k. bijDs. M. H. K. MOT, Zwartewaal, 11 Febr. 1915.Classis 's-Gravenhage der Geref. Kerken in Nederland.Weleerwaarde en Eerwaard ...

De Heraut
Ds. E. EISMA
Assessor.
Ds. M. H. K. Mot.
Ds. J. W. ESSELINK
Praeses.
DR. K. DIJK
Scriba.
E. ZWIERS.
1045 woorden
van 3