GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
A. v. B.
Psalmen

Psalmen

Nu ons de eer te beurt valt, dat wij naar „Reformatorische" gewoonte de twee bundels verzen mogen aankondigen, waarvan de inhoud bij stukjes en beetjes sinds 1947 In deze kolommen een plaats vond, willen we graag allereerst vaststellen, wat deze bundels niet zijn. Zulks om een voor de hand liggen ...

De Reformatie
A. v. B.
1034 woorden
PSALM 103.

PSALM 103.

(Vertaling N.B.G.)Loof, loof den HEER —• zijn heil'gen naam zij [d'eere, en al wat in mij is, o loof den HEERE, die al uw ongerechtigheid vergeeft, vergeet geen weldaad, die Hij heeft bewezen, van alle krankheid zal Hij u genezen, verlossen van de groeve, dat gij leeft.Hij kroont u ...

De Reformatie
A. v. B.
415 woorden
Jesaja 5 : 1—7

Jesaja 5 : 1—7

(Staten-vertaling)Nu zal ik van mijn vriend en van zijn wijngaard [zingen, die heerlijk op een rijken heuvel is gelegen. Ziet: edelwingerd plantte hij er allerwegen, de steenen groef hij uit, een haag kwam hem [t'omringen Een toren liet hij in dien vrucht'bren wijngaard [bouwen, een persku ...

De Reformatie
A. v. B.
224 woorden
PSALM 4

PSALM 4

{Vertaling N.B.G.)Als 'k roep, wil dan mij antwoord geven, o God van mijn gerechtigheid. Gij m, aakt mij ruimte in mijn leven, 'k werd uit benauwdheid opgeheven; wees mij genadig, hoor m.ijn pleit. Hoe lang, gij mannen, is mijn eere tot een versmading en tot spot, hoe lang zult g' ijdelhei ...

De Reformatie
A. v. B.
201 woorden
DEUTERONOMIUM 32 : 13b—20.

DEUTERONOMIUM 32 : 13b—20.

(Staten-vertaling)Den vollen oogst der velden mocht hij eten en honing winnen uit de harde rots, 't gesteente heeft hem olie toegemeten, de rijkdom van zijn kudden was zijn trots. De schapen, die in 't vruchtbaar Basan weiden, de zwaarste tarwe heeft God hem geschonken, in melk en druiven ...

De Reformatie
A. v. B.
199 woorden
EXODUS 15 : 13—18, 21.

EXODUS 15 : 13—18, 21.

Gij brengt dit volk, o groote Koning in vrede naar Uw heil'ge woning, naar 't land, dat Gij U hebt verkoren. Die Gij verlost hebt en bevrijd, hebt Gij, O HEER', in gunst geleid. De volken sidd'ren daar zij 't hóoren.Hoe vrees'lijk zijt G' in lofgezangen! De volken zijn door schrik bevangen ...

De Reformatie
A. v. B.
193 woorden
PSALM 22: 1-12

PSALM 22: 1-12

(vertaling N.B.G.)Mijn God, mijn God, waarom verliet Gij mij? Tot mijn verlossing zijt Gij niet nabij: hoe 'k dag en nacht mijn iam, merklacht ook Gij antwoordt nim/mer. [schrei. Gij nochtans troont op Isrel's lofgezangen, U hebben onze vaad'ren aangehangen. Gij, Heil'ge, hebt, was 't ooit ...

De Reformatie
A. v. B.
169 woorden
PSALM 3

PSALM 3

(Vertaling N.B.G.) Hoe groot is, HEER, 't getal van hen, die in [mijn val met Hoon mij overstelpen. Hoe zeker zeggen zij^. die opstaan tegen mij: God wil hem niet meer helpen. Maar Gij, mijn rots en eer, dekt als een schild [mij, HEER, Gij hebt mijn hoofd ve ...

De Reformatie
A. v. B.
154 woorden
OPENBARING 12 : 10—12

OPENBARING 12 : 10—12

(vertaling N.B.G.)J Nu is verschenen al Gods heil en kracht \ en zijn Gezalfde openbaart zijn macht; J want hij, die onze broeders heeft verklaagd, 5 die dag en nacht voor God hen heeft gedaagd, ^ Gods koningschap heeft hem ten val gebracht.J Zij overwonnen om het dierbaar bloed * } ...

De Reformatie
A. v. B.
137 woorden
DEUTERONOMIUM 32 : 1—5.

DEUTERONOMIUM 32 : 1—5.

Staten-vertaling.Neig; hemel, nu ik spreken zal, de ooren, gij aarde, hoor de woorden van mijn mond. Mijn leer druip' als een regen in de voren, mijn spreken zij een dauw op dorren grond, als frissche regens, die de weiden drenken, als droppels, dat de droge akkers juichen.Den groot ...

De Reformatie
A. v. B.
134 woorden
van 3