GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

512 resultaten
Filteren
van 52
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

De trilogie van Johan Fabricius. Kort voor het eind van het vorige jaar is verschenen „De dans om de galg", het lang verbeide derde deel van den romancyclus van Johan Fabricius. Begonnen met „Komedianten trokken voorbij", en voortgezet met „Melodie der Verten", is ...

18 januari 1935
De Reformatie
C. T.
1805 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

A. den Doolaard. „Orlënt-Express". rJ^^WJi Van den Auteur A. den Doolaard, over wiens werk ik in ons blad herhaaldelijk heb gesclireven (jg. 13, nos. 23—41, jg. 14, no. 28), is een nieuw boek verschenen, dat, in verband met de aangegeven artikelen, onze aandacht ve ...

11 januari 1935
De Reformatie
C. T.
1417 woorden
Kerstpoëzie van Willem de Mérode.

Kerstpoëzie van Willem de Mérode.

I. Zooals men weet is het gewoonte, bij de viering der jaarlijksche hoogtijden in deze rubriek iets uit de desbetreffende poëzie te citeeren en dan wordt zooveel mogelijk gedurende een geheelen jaarkring uit net werk van een zelfden dichter of uit eenzelfde poëzieg ...

21 december 1934
De Reformatie
C. T.
896 woorden
Jeugdboeken.

Jeugdboeken.

Omdat iiel weer de tijd is, dal men zoekt naar een boek, dat geschikt is als geschenk voor een jongen of meisje uil het gezin of den familiekring, voeg ik in artikelverband samen de korte besprekingen van eenige jeugdboeken, die wachten op aankondiging onder „Boekbespreking". Misschien kan dit ar ...

14 december 1934
De Reformatie
C. T.
1115 woorden
De eerste ofticiëele voorstellen van de Ned. Chr. Filmcentrale.

De eerste ofticiëele voorstellen van de Ned. Chr. Filmcentrale.

Een half jaar geleden ongeveer is tot stand gekomen een instelling, die voor den arbeid op christelijk terrein in den ruimsten zm van groote beteekenis kan worden, de Nederlandsche Christelijke Filmcentrale. Een aantal Christelijke organisaties hebben zich vereeuigd in de dusgenaamde stichting, d ...

30 november 1934
De Reformatie
C. T.
579 woorden
Tom Welders, door C. Th. Jongejan—de  Groot, Bandteekening en illustraties van Molenaar.

Tom Welders, door C. Th. Jongejan—de Groot, Bandteekening en illustraties van Molenaar.

N.V. Gebr. Zomer & Keunings U.-M. - Wageningen.Met voldoening kan worden geconstateerd, dat meer en meer opkomt het christelijk jongens-en meisjesboek, dat in zijn opzet en zijn uiterlijk een vergelijking met het neutrale jeugdboek van het bekende royale, goed geïllustreerde type, glan ...

30 november 1934
De Reformatie
C. T.
364 woorden
Het Gedenkschrift over Alice Nabon.

Het Gedenkschrift over Alice Nabon.

In de lezing over Alice Nahon, die ik einde Mei voor de microfoon van de N. C. R. V. heb uitgesproken in verband met de herdenking van haar sterfdag (21 Mei 1933) en die in de Juninummers van ons blad in druk is verschenen, heb ik aangekondigd een Gedenkschrift, dat door haar Vlaamsche dichter-vr ...

23 november 1934
De Reformatie
C. T.
1523 woorden
„De Keur van Jachin".

„De Keur van Jachin".

Ter gelegenheid van het gouden jubileum van Jachins Boekbeoordeeling, hebben de vroegere en de tegenwoordige redacteur in samenwerking het gewone jaarlijksche verslag uitgebreid tot een herr inneriugsgeschrift, dat handelt over „de Keur van Jachin".Om begrijpelijke redenen ga ik over deze ...

9 november 1934
De Reformatie
C. T.
1256 woorden
J. C. Sikkel, Onder de Vleugelen des Heeren.  Uitgave in braUle-schrift van het J. G. Sikkelfonds.

J. C. Sikkel, Onder de Vleugelen des Heeren. Uitgave in braUle-schrift van het J. G. Sikkelfonds.

Het is een heel ongewoon boek, dat ik heb te bespreken.Waarschijniyk is het ook niet „pas-verschenen", want na vele omzwervingen eerst heeft het mij bereikt.En toch kondig ik het graag en met nadruk aan. 't Is namelijk de uitgave in braille-schrift van het boek van Ds J. C. Sikkel, ...

26 oktober 1934
De Reformatie
C. T.
222 woorden
Indrukken van de Afscbeidingsbijeenkomsten.

Indrukken van de Afscbeidingsbijeenkomsten.

De verslagen van de bijeenkomsten, die verleden week te Utrecht zijn gehouden ter herdenking van de Afscheiding, hebben we in extenso kunnen lezen in de kranten. Zelfs kregen we een en andermaal bij ons uitgaan uit de zaal een gedrukt resumé van wat we in de zaal hadden gehoord.Nog eens we ...

19 oktober 1934
De Reformatie
C. T.
E. D.
1777 woorden
van 52