GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Over „isolement" en nog wat. II. In het vervolg van zijn stukje teekent Prof. Waterink dan een moment uit de worsteling der Vaderen en van Dr Kuyper, n.l. hun strijd hiervoor, dat het Calvinisme „den band met het volksleven in al zij ...

De Reformatie
C. V.
686 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Aangesloten. Wij gelooven, dat Jezus, de Christus, zaad van David is. Uit Davids lijf zou de groote Koning der wereld voortkomen. Vóór eeuwen had God dat reeds beloofd. En door Maria heeft God die belofte vervuld. Maria is Davids dochter en als de Christus vleesch ...

De Reformatie
C. V.
699 woorden
Een schoon geschenk voor onze  catechisaties

Een schoon geschenk voor onze catechisaties

Er heerscht in den paedagogischen, methodologisohen, didacticalen hof van ons vaderland — net als in die van het buitenland — zeer veel drukte! Ook in den kerkelijken hoek daarvan. Er wordt daar tenminste hevig gekakeld. Veel minder wordt er evenwel gebroed. En eieren, goede, voedzame eieren, kan ...

De Reformatie
C. V.
712 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Herstelde wereldorde. Als de Christus in het menschenleven komt en Zich vastsnoert, ook met banden van vleesch en bloed, aan het menschelijk geslacht, dan is dit Zijn groote werk, dat Hij de orde der oorspronkelijke dingen herstelt, ja, tot gróóter heerlijkheid bre ...

De Reformatie
C. V.
718 woorden
PRELIMINAIREN.

PRELIMINAIREN.

16 Aug. — In een vorig briefje, verzonden uit Southampton, kon ik nog schrijven, dat met ds van Halsema, redacteur van „De (amerikaansche) Wachter" nog niet veel te spreken was geweest, maar dat dat wel komen zou. En nauwelijks lag dat briefje in de mand, die als scheepsbrievenbus functioneert, o ...

De Reformatie
C. V.
728 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

De tweede druk van het boek van Ds Spier! Als men dit schrijft, weet ieder welk boek wordt bedoeld.Uitvoerig hebben we indertijd den eersten druk besproken. Zóó uitvoerig, dat, toen de staart der bespreking eindelijk gedrukt was, het besproken boek reeds geheel was uitverkocht. En dat terw ...

De Reformatie
C. V.
752 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Dr A. Kuyper over de Belijdenis. I. De „alarmkreet" van Prof. Waterink is al weer verklonken.Even een kleine deining in het leven der kerkgemeenschap en toen was alles aireede voorbij. Te veel kreten van dit soort zijn in de l ...

De Reformatie
C. V.
794 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Prof. Dr H. H. Kuyper over het karakter en de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. VI. Alsnu tot de kern van zijn onderwerp komende (in No. 2356) poneert Prof. Kuyper allereerst de steUing: alle kerkelijke macht, door Chris ...

De Reformatie
C. V.
815 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Graag wil ik, met toestemming van de Hoofdredacteur, in De Reformatie nog weer eens de aandacht vestigen op de Brochurereeks, die onder de bovengenoemde titel verschijnt.De eerste reeks daarvan werd enige tijd geleden voltooid. En het éérste nummer van de nieuwe is reeds in het bezit van d ...

De Reformatie
C. V.
835 woorden
De vlucht in „de zondigheid"

De vlucht in „de zondigheid"

In een van de gereformeerde kerken was eens een „broeder"/ die weldra zijn zilveren bruiloft zou vieren. JDe advertentie met het gebruikelijke „den Heere dankbaar" enz. stond al in de krant! Maar in de bruidsdagen kwam aan het licht dat deze bruidegom-in-'tzilver zijn vrouw ontrouw was! Op heeter ...

De Reformatie
C. V.
869 woorden
van 31