GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

235 resultaten
Filteren
van 24
DE GAAY FORTMAN.
Het Kerstfeest der oude kerk.

Het Kerstfeest der oude kerk.

„Christus en de Apostelen hebben omtrent de viering van feesten geen gebod gegeven, maar dat overgelaten aan de vrijwillige openbaring van dankbare gevoelens, voortgebracht door de weldaden Gods". Zoo schreef in de 5e eeuw een der oudste geschiedschrijvers van Jezus' kerk op aarde. Jaren zijn er ...

23 december 1900
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1206 woorden
De kerk van Christus, de brouw en het huisgezin.

De kerk van Christus, de brouw en het huisgezin.

VI. In de eerste eeuwen der Christelijke kerk ontvingen de kinderen der christengezinnen hunne opvoeding en eerste onderricht in den godsdienst in den boezem der huisgezinnen. Zoolang 'sHeeren kerk groeide onder de tallooze gevaren van vervolging en haat, kon dit n ...

16 september 1900
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1093 woorden
De Kerk van Christus, de vrouw en het  huisgezin.

De Kerk van Christus, de vrouw en het huisgezin.

III. De kerkvaders vermaanden de leden der kerk niet lichtzinnig een huwelijk aan te gaan, een der gewichtigste gebeurtenissen van het leven, waarvan in meer dan een Opzicht ons aardsch geluk of ongeluk afhangt. De keuze moest Sgedaan worden na ernstig overleg. Voo ...

26 augustus 1900
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
WINCKEL.
1473 woorden
De Kerk van Christus, de vrouw en het huisgezin.

De Kerk van Christus, de vrouw en het huisgezin.

XX. De opheffing der vrouw uit den lagen staat, waarin het heidendom haar neergedrukt had, moest invloed uitoefenen op de denkbeelden, welke er óver het huwelijk kwamen. De Christus heeft dit in zijn ware beteekenis hersteld als eene Goddelijke instelling en een ba ...

12 augustus 1900
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1072 woorden
De kerk dan Christus, de brouw en het huisgezin.

De kerk dan Christus, de brouw en het huisgezin.

XIX. Onder de vele zegeningen, die de Heere Jezus in staat en maatschappij heeft geschonken door de openbaring zijner kerk in de heidenwereld, behoort ook de positie der vrouw.De vrouw stond in de heidenwereld zeer laag èn door de wetten die haar vernederden ...

17 juni 1900
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
854 woorden
De kerk ban Christus en de armen of ongelukkigen.

De kerk ban Christus en de armen of ongelukkigen.

XVIII. Eindelijk had men te Embden nog een armenzorg voor de arme schippers. „Het schippersgild had zijne eigene wetten en stond onder de leiding van twee voor hun gansche leven benoemde olderlieden en vier regenten, aan welke laatsten de zorg voor de armen van het ...

10 juni 1900
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1073 woorden
De kerk van Christus en de armen of ongelukkigen.

De kerk van Christus en de armen of ongelukkigen.

XVII. Hoe goed en zuiver de beginselen ook waren, waarmee de kerk des Heeren in deze landen het werk der Barmhartigheid begon, het is bij die beginselen bijna geheel gebleven, ten minste wat de praktijk betreft. Een groote belemmering voor de rechte ontwikkeling va ...

3 juni 1900
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1070 woorden
De kerk van Christus en de armen of ongelukkigen.

De kerk van Christus en de armen of ongelukkigen.

XVI. Bepalen wij ons thans tot den dienst der barmhartigheid, zooals die in de Gereformeerde kerken van ons vaderland opgevat werd, dan zien wij, dat het Calvinisme terstond bij zijn optreden gevoelde, hoe noodzakelijk het was den arbeid der Christelijke liefde naa ...

27 mei 1900
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1062 woorden
De kerk van Christus en de ormen of ongelukkigen.

De kerk van Christus en de ormen of ongelukkigen.

Sinds door en met Constantijn den Grooten het Christendom gezegepraald had, had de staat de kerk steeds gesteund in haren arbeid der barmhartigheid. De kerk deed alles op dit terrein 'en de staat diende haar. Zoo was het tenminste in het midden en zuiden van Europa. Vooral in de Middeneeuwen, toe ...

13 mei 1900
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1004 woorden
De kerk van Christus en de armen of ongelukkigen.

De kerk van Christus en de armen of ongelukkigen.

XIII. Een der meest beklagenwaardige ongelukkigen, die de kerk des Heeren zich heeft aangetrokken, is de melaatsche geweest. In de eerste eeuwen vertoonde deze vreeselijkste der krankheden zich vooral in het Oosten van Azië, en verrezen voor hare lijders hospitalen ...

29 april 1900
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1019 woorden
van 24