Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

125 resultaten
Filteren
van 13
De Doleantie en de Theologische School.

De Doleantie en de Theologische School.

Niet al te zeer zou het kunnen bevreemden, ij, dien een heetgebakerd lezer onmiddellijk zijn M, lood nam en achter dit hoofd schreef: hebbej niets met elkander temaken. Immers had niet Dr A. Kuyper op de vraag door Mr Gefk«n aan dezen gedaan: „waarom zich niet aangeslolej bij de Christelijke gere ...

7 februari 1936
De Reformatie
G. KEIZER.
3707 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

De „Haagsche vrienden" en de Afscheiding. VI. (Slot.) Veertien October vier en dertig ligt achter den rug. Scholte's reis en optreden te Ulrum is op veler lippen, in veler pen. Da Costa heeft het een en ander dienaangaande aan Capado ...

23 augustus 1935
De Reformatie
G. KEIZER.
1432 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

De „Haagscbe vrienden" en de Afscheiding. V. De Haagscbe vrienden behoeven niet langer in spanning te verkeeren omtrent den uitslag van het verhoor. Na een kleine veertien dagen schrijft Capadose aan zijn vriend: „Wat De Cock betreft ...

9 augustus 1935
De Reformatie
G. KEIZER.
1704 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

De „Haagscbe vrienden" en de Afscbeiding. IV. Treffend blijkt uit Capadose's oorrespondentie met Da Costa, hoe gaarne de mannen van het Réveil de berooiden helpen en elkander daarbij steunen, en dan blijven ook niet achter de eenvoud ...

2 augustus 1935
De Reformatie
G. KEIZER.
1663 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

De „Haagsche vrienden" en de Afscheiding. III. Degenen die Capadose kennen en in intiem geestelijk verkeer met hem leven behoeven niet in twijfel te staan hoe hij denkt over een steeds meer en meer gevreesde scheiding in de vaderland ...

26 juli 1935
De Reformatie
G. KEIZER.
1543 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

De „Haagscbe vrienden" en de Afscheiding. II. Capadose ging gewillig, ja zelfs blijmoedig; de Heere was reeds bezig, meer dan een jaar, de zeelen los te maken; aan de pinnen was gewrikt. Hoezeer Scherpenzeel een gunstigen invloed had ...

19 juli 1935
De Reformatie
G. KEIZER.
1766 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

De „Haagsche vrienden" en de Afscbelding. I. In vervoering schrijft Capadose in een zijner brieven uit Den Haag aan Da Costa: Hoe verbazend zijn Gods wegen.Het is naar aanleiding van een voorval, dat wij heel toevallig zouden ...

12 juli 1935
De Reformatie
G. KEIZER.
1538 woorden
De actie van de jonggereformeerden in Zwitserland.

De actie van de jonggereformeerden in Zwitserland.

II. Toen ik dr R. Burckhardt naar pfr R. Groè vroeg bleek mij dat hij dezen kende en oofc wist van de beweging die vooral in Zurich haar hoofdzetel heeft, " want hij noemde die als van de jonggerefo-rmeerden. Hoe moeten wij dat jong opvatten? Noemen de tegenstander ...

20 november 1931
De Reformatie
G. KEIZER.
2234 woorden
De actie van de jonggereformeerden in Zwitserland.

De actie van de jonggereformeerden in Zwitserland.

I. De generale synode van Arnhem droeg aan de door haar te benoemen deputaten onder meer ook op „zooveel mogelijk contact te zoeken on te onderhouden met vertegenwoordigers van het gerefomieerd kerkelijk leven in het buitenland, v'oorzoover nog geen „correspondenti ...

13 november 1931
De Reformatie
G. KEIZER.
2020 woorden
UIT DE BUITENLANDSGHE KERKEN.

UIT DE BUITENLANDSGHE KERKEN.

„Niet óni hulp, doch om uwen zegen vraag ik u", zoo schreef een jonge Armeniër aan den duitschen predikant Johannes Ehmann, die reeds zoo lang en onder zooveel lijden en moeite gewerkt heeft onder het Armenische volk. Uit deze woorden moge ons blijken, dat er onder de Armenische Christenen ook no ...

24 juni 1927
De Reformatie
G. KEIZER.
447 woorden
van 13