GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
H. SMITSKAMP.
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

„Christendom en Historie”. Is hel noodig, in onzen kring een pleidooi te voeren voor hel belang van de beoefening der geschiedenis? Oogenschijnlijk moet het antwoord op deze vraag ontkennend luiden. Wie belijdt, dat God de lotgevallen van personen en volken ...

17 maart 1938
De Reformatie
H. SMITSKAMP.
1283 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

De briefwisseling tussclien Groen en Kuyper. ^) III. De verhouding van Groen en Kuyper. In zijn korte inleiding tol de brievenuitgave herinnert Prof. Goslinga er aan, dat over de verhouding van Groen en Kuyper reeds heel wat ge ...

4 februari 1938
De Reformatie
H. SMITSKAMP.
1680 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

De briefwisseling tusschen Groen en Kuyper. ¹) II. Enkele Kuyperiana. Gelukkig hebben de uitgevers van de correspondentie zich tot taak gesteld, uit de brieven van Groen en Kuyper vrijwel niets aan den ...

28 januari 1938
De Reformatie
H. SMITSKAMP.
1889 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

De briefwisseling tusschen Groen en Kuyper. I. Het karakter van deze uitgave. De herdenking van Kuypers geboortedag behoort weer tot het verleden. In kranten-, weekblad- en tijdsclunftartikelen, in red ...

21 januari 1938
De Reformatie
H. SMITSKAMP.
1538 woorden
HET BOEK VEN DE WEEK

HET BOEK VEN DE WEEK

Micbiel de Ruyter. Het is geen klein land, dat zijn groote mannen eert. Ja, maar eereiii en eeren is twee. Een praalgraf en een standbeeld zij'n een armzalige kwijting van een eereschuld', wanneer bet daarbij blijft. Daai-om is het verheugend, dat in de laatste jar ...

1 oktober 1937
De Reformatie
H. SMITSKAMP.
698 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Het Réveil In Nederland. Ongeveer een jaar geleden verscheen er een boeki), dat ik belangrijk genoeg acht om er alsnog de aandacht van onze lezers vooir te vragen. Het handelt over het Nederlandsch Réveil. De schrijfster is Mej. M. Ehsabeth, Kluit. Zoo iemand, dan ...

28 mei 1937
De Reformatie
H. SMITSKAMP.
1910 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

De eerste aanraking tusschen Groen van Prinsterer en Dr Kuyper. Het is bekend (in zijn „Confidentie" verhaalt hij er zelf van) dat Dr Kuyper, tijdens zijn academiejaren en nog eenigen tijd daarna, min of meer aanhanger is geweest van de moderne richting in de Ned. ...

10 april 1936
De Reformatie
H. SMITSKAMP.
Dr A. KUYPER.
960 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Oliver Cromwell.') III, (Slot.) De dictator. Hoe heeft Cromwell van zijn dictatoriale macht gebruik gemaakt? Wianneer men zich tot de uiterlijke gebeurtenissen bepaalt, is het antwoord op die vraag nie ...

18 oktober 1935
De Reformatie
H. SMITSKAMP.
1422 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Oliver Cromwell.') n. Cromwell verovert de macbt. Tien jaai- lang heeft Karel I zonder Parlement geregeerd. Maar in 1640 dwong hem ©en strijd met de Schotten, en de geldverlegenheid die daarvan het gev ...

11 oktober 1935
De Reformatie
H. SMITSKAMP.
849 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Oliver Cromwell.') I. Cromwell en Engeland aan den vooravond der Revolutie. In het leven van personen zoowel als in dat van volkeren zijn er tijden, waarin de polsslag der gebeurtenissen eensklaps snel ...

4 oktober 1935
De Reformatie
H. SMITSKAMP.
1433 woorden
van 2