GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

704 resultaten
Filteren
van 71
Eet Leerboek

Eet Leerboek

IV. Lijkt het ons een bezwaar, dat het aangeboden Leerboek de dogmatische orde volgt, nog groot'ër wordt het bezwaar, waar het zich naar één bepaalde dogmatiek richt.Dat dit metterdaad het ge.val is, wordt door Deputaten zelf ruiterlijk erkend.Zij zeg ...

De Reformatie
HEPP.
3686 woorden
De werkwijze onzer Synodes.

De werkwijze onzer Synodes.

VI. Hot kan wellicht dienstig zijn, door een model te verduidelijken, hoe wij, met het oog op de „efficiency" onze'r Synodes, de rapporten zouden wenschen.Wij' nemen maar weer bet rapport over de radiokerkdienstuitzending ten voorbeeld, juist omdax over dit ...

De Reformatie
HEPP.
2796 woorden
Persstemmen.

Persstemmen.

Duitsche studenten naar Nederland. Gaarne brongen we onder het oog van onze lezers, wat Ds Renting hierover in de „Geldersohe Kerlcbode" schrijft: Wanneer we iets over Duitsche Studenten schrijven, die in ons land hun studiën voortzetten, dan hebben we daarb ...

De Reformatie
HEPP.
2761 woorden
De werkwijze onzer Synodes.

De werkwijze onzer Synodes.

IV. Reeds wezen we door oaze beschouwingen over de Acta aan, in welke richting verbetering van de werkwijze onzer Synodes allereerst is te zoeken.In de wijze yan rapporteeren zit veel omslachtigs. 'Daarbij hebben we niet op het oog de groote rapporten ...

De Reformatie
HEPP.
2328 woorden
De wertoSIze onzer Synoöes.

De wertoSIze onzer Synoöes.

III. Op grond van onderzoek staat het alzoo vrijwel vast, dat onze Synodes onder het euvel der toe­ nemende breedsprakigheid niet of weinig hebben te lijden.Dit-geeft ons een aanwijzing, in welke richting de verandering van de werkwijze onzer Synodes niet in ...

De Reformatie
HEPP.
2221 woorden
„Geestelijke Wasdom", door Ds J. J.  Knap Czn. Kampen — N.V. Uitgevers-Mij. J. H. Kok.  1929.

„Geestelijke Wasdom", door Ds J. J. Knap Czn. Kampen — N.V. Uitgevers-Mij. J. H. Kok. 1929.

Knap verdiept zich.Wie het nog niet wist, ziet het in deze beschouwingen.Het oratorische valt meer en meer weg.Het eenvoudige geestelijke leven is aan het woord.Hier wordt geboden' gezonde zielsontleding naai-de Schrift. ...

De Reformatie
HEPP.
35 woorden
HET VOORNAAMSTE HUWELIJKSDOEL.

HET VOORNAAMSTE HUWELIJKSDOEL.

Dezer 'dagen 'bevatte, „De Maasbode" eea tweetal artikelen over het huwelijk.Daarin werd o.m. betoogd, dat God als hoofddoel van het huwelijk heeft gesteld de voort-L re lig ing en de opvoeding der kinderen.Als ondergeschikt doel werd vervolgens genoemd onderling hulpbetoon en liefd ...

De Reformatie
HEPP.
1387 woorden
Reorganisatie, geen reformatie.

Reorganisatie, geen reformatie.

VII In deze artikelen wordt besproken het reorganisatie-rapport, ingediend bij de Synode der Ned. Hery. Kerk.Zij hebben geen polemisch doel, maar dienen ter oriënteering van onze lezers.En uit den naam van Commissie en Rapport, welke trouwens overeenk ...

De Reformatie
HEPP.
2744 woorden
Beorflanisatie, oeen reformatie.

Beorflanisatie, oeen reformatie.

in deze artikelen wordt besproken het reorganisatie-rapport, ingediend bö de Synode der Ned. Herv. Kerk.Zij hebben geen polemisch doel, maar dienen ter oriënteering van onze lezers.En uit den naam van Commissie en Rapport, welke tfouwens overeenkomt met de opdracht, èn uit het „Meid ...

De Reformatie
HEPP.
1519 woorden
Reorganisatie, geen reformatie.

Reorganisatie, geen reformatie.

VIII. (Slot.) ln deze artikelen wordt besproken het reorganisatie-rapport, ingediend bij de Synode der Ned. Herv. Kerk.Zij hebben geen polemisch doel, maar dienen ter oriënteering van onze lezers.E n uit den naam van Commissie en Rapport, welke trouwe ...

De Reformatie
HEPP.
2723 woorden
van 71