GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

XXV. Bezwaarschrift Ds !S. P. Vermeer. Dit bezwaarschrift vormt een nog al sterk kontrast met de voi-ige, welke door ons weïden besproken.Vooral als men de bijzonder hoffelijke missives van Ds G. R. Knijper en van Dr B. Wielen ...

De Reformatie
HEPP
5019 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Arbeiderstoestanden in het veire Oosten. Via andere bladen kreeg ik kennis van wat het „Nederlandsch Zendingsblad" over de arbeiderstoestanden in het verre Oosten schreef.Eenigen tijd geleden stond het onderstaande stukje in een vakblad in China: „De ...

De Reformatie
HEPP
4992 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XIV. k--^'.-^^^: - De missive van de predikant!^ Ru 11 mann en 'Van der Vliet. Menig schrijven kwam bij de Syno-de in.Het zou geen zin hebben van die alle indrukken te geven.Voor enkele echter moeten wij een uitzondering maken.Daaronder b ...

De Reformatie
HEPP
4828 woorden
Mijn met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mijn met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XIII. Uitgangspunt voor de bespreking van deze urgente kwestie is het rapport, dat in deze materie op de Synode van 1917 werd uitgebracht ea de konklusies, welke daar werden aangenomen. De Syaode achtte een herziening van de Statenvertaling niet beslist noodzakelij ...

De Reformatie
HEPP
4705 woorden
De werkwijze onzer Synodes

De werkwijze onzer Synodes

VII. Koesteren wij alzoo een liooge verwachting van een meer elvonomische inrichting der rapporten, welke door de verschillende commissies op de Synode worden uitgebracht, toch is dit het oenige niet, waarin wij verbetering zoeken.Verbeteringen van klein kal ...

De Reformatie
KUYPER
HEPP
4649 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XV. Sinds de Synode van 1917, waïu-op de zaak van een herziening der Statenvertaling ter sprake kwam, is ©r veel veranderd. 2Een gro.ot deel van het voorbereidende werjca dat daar noodig werd geacht, is thans ge-leverd.Het tekstonderzoek is thans op e ...

De Reformatie
HEPP
4590 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

XXIII. Gravamen - Dr Van Leeuwen. Van de persoonhjke saamsprekingen, welke er Ier Synode plaats vonden, komen wij nu tot de bezwaarschriften.De zaak-Ds Vermaat vormde daartoe als het ware den overgang.Hij toch had een b ...

De Reformatie
HEPP
4378 woorden
Eenige bezwaren tegen professor Visschers „Psratijsprobleem”.

Eenige bezwaren tegen professor Visschers „Psratijsprobleem”.

XII (Slot.) Prof. Visscher alleen Gereformeerd? Wie het boek van prof. Visscher doorleest zal er door getroffen worden, dat hij zich maar zelden op-een Gereforuiesrd theoloog beroöpt en dezen citeert.Dat ware minder opvallend, indien prof. Visscher oo ...

De Reformatie
HEPP
4189 woorden
Reformatie in de prediking.

Reformatie in de prediking.

III. Het resultaat van onze enquête. I. Hebben wij in een tweetal artikelen getracht die schrijvers in onze kerkelijke pers, die leeuwen en beren op den weg van onze enquête meenden te zien, ervan te overtuigen, dat dit verscheurend ...

De Reformatie
HEPP
H.
4100 woorden
Reorganisatie, geen reformatie.

Reorganisatie, geen reformatie.

III. In deze artikelen wordt besproken het reorganisatie-rapport, ingediend bij de Synode der Ned. Herv. Kerk.Zij hebben geen polemisch doel, maar dienen ter oriënteering van onze lezers.E n uit den naam van Commissie en Rapport, welke trouwens overee ...

De Reformatie
HEPP
4080 woorden
van 34