GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

XXV. Bezwaarschrift Ds !S. P. Vermeer. Dit bezwaarschrift vormt een nog al sterk kontrast met de voi-ige, welke door ons weïden besproken.Vooral als men de bijzonder hoffelijke missives van Ds G. R. Knijper en van Dr B. Wielen ...

29 oktober 1926
De Reformatie
HEPP
4868 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XVIII. Sinds de Synode van 1917, waarop «ie zaak_ van een herziening der Statenvertaling ter sprake kwam, is er veel veranderd.Een groot deel van het voorbereidende werk, dat daai-iioodig werd geacht, is thans geleverd.Het tekstonderzoek is thans op e ...

11 juni 1926
De Reformatie
HEPP
4833 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XIV. k--^'.-^^^: - De missive van de predikant!^ Ru 11 mann en 'Van der Vliet. Menig schrijven kwam bij de Syno-de in.Het zou geen zin hebben van die alle indrukken te geven.Voor enkele echter moeten wij een uitzondering maken.Daaronder b ...

30 april 1926
De Reformatie
HEPP
4651 woorden
Mijn met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mijn met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XIII. Uitgangspunt voor de bespreking van deze urgente kwestie is het rapport, dat in deze materie op de Synode van 1917 werd uitgebracht ea de konklusies, welke daar werden aangenomen. De Syaode achtte een herziening van de Statenvertaling niet beslist noodzakelij ...

8 januari 1926
De Reformatie
HEPP
4568 woorden
De werkwijze onzer Synodes

De werkwijze onzer Synodes

VII. Koesteren wij alzoo een liooge verwachting van een meer elvonomische inrichting der rapporten, welke door de verschillende commissies op de Synode worden uitgebracht, toch is dit het oenige niet, waarin wij verbetering zoeken.Verbeteringen van klein kal ...

22 november 1929
De Reformatie
KUYPER
HEPP
4517 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XV. Sinds de Synode van 1917, waïu-op de zaak van een herziening der Statenvertaling ter sprake kwam, is ©r veel veranderd. 2Een gro.ot deel van het voorbereidende werjca dat daar noodig werd geacht, is thans ge-leverd.Het tekstonderzoek is thans op e ...

21 mei 1926
De Reformatie
HEPP
4482 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

XXIII. Gravamen - Dr Van Leeuwen. Van de persoonhjke saamsprekingen, welke er Ier Synode plaats vonden, komen wij nu tot de bezwaarschriften.De zaak-Ds Vermaat vormde daartoe als het ware den overgang.Hij toch had een b ...

15 oktober 1926
De Reformatie
HEPP
4151 woorden
Rapport inzake het Vrouwenkiesrecht.

Rapport inzake het Vrouwenkiesrecht.

II. Kon Ds C. Lindeboom zich met het rapport van zijn mede-deputaten niet vereenigen, hij geeft van zijn gevoelen rekenschap in een „Memorie".Ook die ilemorie is evenals het Rapport zelf een ernstig stuk werk, de overweging overwaard.In een noot aan h ...

6 mei 1927
De Reformatie
HEPP
4095 woorden
Eenige bezwaren tegen professor Visschers „Psratijsprobleem”.

Eenige bezwaren tegen professor Visschers „Psratijsprobleem”.

XII (Slot.) Prof. Visscher alleen Gereformeerd? Wie het boek van prof. Visscher doorleest zal er door getroffen worden, dat hij zich maar zelden op-een Gereforuiesrd theoloog beroöpt en dezen citeert.Dat ware minder opvallend, indien prof. Visscher oo ...

6 april 1928
De Reformatie
HEPP
4041 woorden
Reorganisatie, geen reformatie.

Reorganisatie, geen reformatie.

III. In deze artikelen wordt besproken het reorganisatie-rapport, ingediend bij de Synode der Ned. Herv. Kerk.Zij hebben geen polemisch doel, maar dienen ter oriënteering van onze lezers.E n uit den naam van Commissie en Rapport, welke trouwens overee ...

23 augustus 1929
De Reformatie
HEPP
3957 woorden
van 34