GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
Persstemmen.

Persstemmen.

De Bond van Calvinisten in Zuid-Afrika. Den 2den en 3den Juli is de Bond van Calvinisten in Zuid-Afrika te Bloemfontein samengekomen.Prof. Dr J. D. du Toit licht de lezers van „Die Kerkblad" in omtrent de bedoeling van die vergadering en spoort ieder Calvini ...

De Reformatie
HEPP
1882 woorden
Als ik Christelijk Historisch was..... V.

Als ik Christelijk Historisch was..... V.

De vraag is alzoo hiertoe herleid: als ik een Christelijk Historische was van het type-prof. Slotemaker de Bruine, hoe zou ik dan staan tegenover het Bijzonder Hooger Ondervfijs? Ik zou natuurlijk mijn hart verpanden aan de openbare universiteiten met haar kerkelijke en andere leerstoelen. ...

De Reformatie
HEPP
6044 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Arbeiderstoestanden in het veire Oosten. Via andere bladen kreeg ik kennis van wat het „Nederlandsch Zendingsblad" over de arbeiderstoestanden in het verre Oosten schreef.Eenigen tijd geleden stond het onderstaande stukje in een vakblad in China: „De ...

De Reformatie
HEPP
4992 woorden
Persstemmen.

Persstemmen.

Reformatie in de Gereformeerde Kerk van Hongarije. Van plan om de belangrijke beslissingen der Synode van de Gereformeerde Kerk in Hongarije nader toe te lichten, vond ik in de „Kerkbode" van de Geref. Kerk van Amsterdam-Zuid een artikel van (Ds) C. J. S.(ikkel), d ...

De Reformatie
HEPP
1851 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Zendiugsbureau. Ons „Zendingsblad." is denkelijk het meest gelezen Wad in onze Kerken.Doch dikwijls wordt over de artikelen in veel gelezen bladen heengelezen.En we zouden niet gaarne willen, dat het volgende de aandacht ontging.Ook ditmaal zal ...

De Reformatie
HEPP
1816 woorden
Als ik Christelijk Historisch was..... IV.

Als ik Christelijk Historisch was..... IV.

Een laatste opmerking, welke aan mijn eigenlijk onderwerp voorafgaat, wensch ik te maken naar aanleiding van wat „De Nederlander" schreef in het hoofdartikel, dat ik een vorig maal grootendeels citeerde.Het blad meende, dat de A.-Iï. partij zich wel driemaal zou bedenken, eer zij veranderi ...

De Reformatie
HEPP
3484 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

De kerk in discrediet. Het kan zijn nut hebben, zoo nu en dan eens na te gaan, op weJke manier de kerk jjj discrediet wordt gebracht.Een voorbeeld daarvan levert Hllbrandt Boschma, de bekende „evangelist" te Ruurlo, die soms heel origineöl is, maar in den re ...

De Reformatie
HEPP
1951 woorden
Als ik Christelijk Historisch was..... III.

Als ik Christelijk Historisch was..... III.

Enkele voorafgaande opmerkingen veroorloofden we ons.Allereerst deze, dat prof. Slotemaker de Bruine ten onrechte konstateerde: DE antirevolutionairen aanvaarden voor him geestverwanten een hoogleeraarsplaats aan de openbare universiteit.Vervolgens deden we een besliste tegenspraak' ...

De Reformatie
HEPP
3674 woorden
Persstemmen.

Persstemmen.

Voorstel tot vereeniging van zes Amerikaansche Kerken. Tegen het ©ind van de Synode der Chr. Geref. Kerk in Amerika werd behandeld een voorstel tot vereeniging van zes kerken. In „De Wiachter" lezen we: Van de Commissie voor Vereeniging van Presbyteriaansche ...

De Reformatie
HEPP
1637 woorden
Tusschen de korenvelden.

Tusschen de korenvelden.

Heeft de zee, 't zij de stevige bries haar bebouwt eo de kantea der holle vlakten wit verft met schuim, 't zij zon of maao. baar op rustigea dag den, glans geeft van edele metalen en edelgesteenten, een eigen schoon, trekken de bergen den naar ontspanning zoekenden mensch als met machtige armen n ...

De Reformatie
HEPP
397 woorden
van 34