GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
J. E. KOK.
0PVOEDING EN ONDERWIJS

0PVOEDING EN ONDERWIJS

De run op de rijpere jeugd. Zoo langzamerhand is nu wel tot ons gereformeerde volksdeel doorgedrongen, dat d'e gereformeerde jeugdbeweging, zooals die zich georganiseerd heeft in den Bond van Jongelingsvereenigingen op G. G., den Bond van Meisjesvereenigingen op G. ...

10 januari 1936
De Reformatie
J. E. KOK.
1135 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Rome en wij. III, Karakterstudie is moeilijk. Jarenlang kunnen we met iemand omgaan en ons wijsmaken, dat we hem kennen. Toch is er tenslotte de mogelijkheid, dat we ons vergissen.Als dit geldt van levende personen, hoeveel te meer is het dan waar van ...

2 augustus 1935
De Reformatie
J. E. KOK.
1603 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Rome en wy. II. Een vorige maal vertelde ik u, hoe ik het met de redactie van „Ons eigen blad" (R.-K.) aan den stok heb gekregen.Het debat liep toen over een drietal punten. Inleidend was mijn verklai'ing, dat ik geen papenhat ...

26 juli 1935
De Reformatie
J. E. KOK.
1255 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS.

OPVOEDING EN ONDERWIJS.

Rome en wy. I. Tweemaal per maand ontvang ik het mooie R.-K. tijdschrift voor onderwijs en opvoeding „Ons eigen blad".De redacteur is de bekende frater Rombouts, paedagoog van naam en schrijver van zeer superieure opvoedkundig ...

19 juli 1935
De Reformatie
J. E. KOK.
1330 woorden
De groei der Gereformeerde Jeugdbeweging.

De groei der Gereformeerde Jeugdbeweging.

Ongeveer drie jaar geleden gaf ik in .dit blad een overzicht van den stand der Geref. jJeugdbeweging en het lijkt me niet ondienstig, nu we drie jaar verder zijn, na te gaan , of er in deze beweging nog groei zit, waar die wel is en waar niet, van een en ander de oorzaken , na te gaan en zoo moge ...

1 juni 1934
De Reformatie
J. E. KOK.
1349 woorden
De nieuwe organisatie van het Roomsche Jeugdwerk

De nieuwe organisatie van het Roomsche Jeugdwerk

VI. Het meisjesjeugdwerk. Hebben we tot heden nagegaaa hoe de jongens en jongelingen bij Rome georganiseerd zijn, thans vraagt de organisatie der meisjes onze aandacht.Het is met de meisjes alweer als met de jongens: de regehn ...

14 april 1933
De Reformatie
J. E. KOK.
2384 woorden
De nieuwe organisatie van het Roomsche Jeugdwerk.

De nieuwe organisatie van het Roomsche Jeugdwerk.

IV. De Standenarganisaties voor Jongelingen. We zagen in onze vorige artikelen hoe tot het 17de levensjaar Rome alle jongens vangt in de Patronaten, die dan nu in 't Aartsbisdom herdoopt zijn als K. J. G. (Katholieke Jongens Centrale ...

31 maart 1933
De Reformatie
J. E. KOK.
1333 woorden
De nieuwe organisatie van het Roomsche Jeugdwerk.

De nieuwe organisatie van het Roomsche Jeugdwerk.

III. K. J. G. en de Bond ÏDOF Geref. Jeusdorganisatie. Rest ons nog een vergelijking met onze eigen jeugdbeweging.In do eerste plaats valt ons op — in tegenstelling met de Gereformeerde Jeugdbeweging — de groote plaats die de ...

24 maart 1933
De Reformatie
J. E. KOK.
1273 woorden
De nieuwe organisatie van het Roomsche Jeugdwerk.

De nieuwe organisatie van het Roomsche Jeugdwerk.

II. Het Patronaat (De K. J. G). „Wij hebben voorgeschreven, dat er voor alle jongens van 12—17 jaar in de parochie één parochiale jeugdvereeniging wordt gesticht, die den naam draagt van K. J. C. dat is: Katholieke Jongens Centrale." ...

17 maart 1933
De Reformatie
J. E. KOK.
1697 woorden
De Gereformeerde Jeugdbeweging.

De Gereformeerde Jeugdbeweging.

Op het Congres der Gereformeerde jeugdbonden te Noordwijk onlangs gehouden kwam in de bespreking ook de vraag ter sprake naar de huidige numerieke sterkte onzer Gereformeerde Jeugdbeweging.Het leek mij niet ondienstig te trachten in getallen weer te geven hoeveel leden onze respectievelijk ...

26 juni 1931
De Reformatie
J. E. KOK.
1448 woorden
van 2