Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

265 resultaten
Filteren
van 27
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 21

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 21

13 gelegd worden als norm voor spreek* en schrijfwijze aan alle he» schaafde Nederlanders? Wellicht zal de vierde druk de kwestie ontzeilen door een verder strekkende beperking. Ik voor mij althans, als Zuid^HoUander, ontken, dat de vr^uitspraak zóó alge* meen „Algemeen Beschaafd" is in Holland. ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
304 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 6

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 6

,Ki*rwwn'9«.-f~ •A KC H\EF van de BIBUCTHEEK der VRijE UNIVERSITEIT Nummer: ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
7 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 30

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 30

22daarvoor raadplegen: al wat daar buiten ligt en een nog ruim zoo belangrijk taalgebruik vertegenwoordigt, toont het meer. Maar nu komt onvermijdelijk het geslacht in geding. Als des en der nog vele goede speciale diensten verrichten, en der in allerlei volstrekt niet ouderwetsche geschre ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
304 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 7

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 7

REDE BIJ DE 54«e HERDENKING VAN DE STICHTING DER VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM OP 20 O C T O B E R 1934 UITGESPROKEN DOOR DEN RECTOR MAGNIFICUS ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
24 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 22

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 22

14 bezig was, op de zoogenaamde punter, die hun echter overal ten platten lande nog de gewone toeschijnt, belangrijk veld te winnen; maar dat die thans weer op den achtergrond raakt, en dat wel: door den invloed van de scholen [die de alveolare r bevorderen]. Daar zit men nu. De evolutie van den ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
300 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 8

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 8

...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
1 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 31

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 31

23die door hij-zij-het en daarnaast zijn-haar-zijn drie geslachten uit elkaar houdt bij de nomina. Na dertig, veertig jaar lang tegen dit evidente feit te hebben gestreden, gezwegen en gezwoegd, scheen er eenige kans, dat de school van KoUewijn, na een uits spraak van Dr G. Royen, er in zo ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
317 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 9

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 9

Hoogeerzame Heeren Directeuren onzer Vereeniging, Hoogachtbare Heeren Curatoren dezer Hoogeschool, Hooggeleerde Heeren Professoren en Zeergeleerde Heeren Doctoren in onderscheidene Wetenschappen, Dames en Heeren Studenten, En voorts gij allen, die gekomen zijt om deze plechtigheid met uwe tegenwo ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
199 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 23

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 23

15 tendenzen, die in de taal*evolutie zouden werken volgens de zeldzame linguïsten, die zulk een koers trachtten te onderkennen. De aanwas van de uvulare r zou strooken met Jespersen's leer der voortgaande vergemakkelijking, want de huigsr is gemakkelijker; maar de terugkeer tot de in een modevla ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
304 woorden
Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 10

Taalbederf door de school van Kollewijn - pagina 10

2hun deel ontvingen ^ waar bovendien de motiveering op bijna groteske wijze zelf de weerlegging inhield, en blijkbaar alleen, als vaker, de voorlichting gefaald had. Ook geen gebondenheid aan veel en lang in het openbaar ver* kondigde meeningen, op den duur zoo licht tot onuitroeibare vóór ...

20 oktober 1934
Rectorale redes
J. Wille
303 woorden
van 27