GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

578 resultaten
Filteren
van 58
KERKELIJK LEVEN.
De Reformatie
Calvijn over het dogma aangaande de wedergeboorte der kinderen.

Calvijn over het dogma aangaande de wedergeboorte der kinderen.

Soms staat men toch nog even te kijken. Zoo ik, toen ik in onze kerkbode uit het Noorden iets las over een uitlating van den synodocratischen ds Bouwmeester, den man, die dr Schippers ertoe bewogen heeft, te zeggen, dat men toch niet de synode (van '42—'44) behoefde af te wijzen; want de formule ...

7 februari 1948
De Reformatie
K. S.
L. DOEKES.
C. V.
Ds H. DROST.
5866 woorden
Woord en geest.

Woord en geest.

Over „Woord en Geest", hun samenhang en verhouding, met name in het heilswerk, wordt veel nagedacht. Ook door het eenvoudige volk. Met name, waar het zich bezig houdt met de vraag van de prediking. De vraag, wat troostende, vermanende, stichtende prediking is, leeft onder het volk. Gelukkig. Er z ...

21 februari 1948
De Reformatie
K.S.
K. S.
4759 woorden
confessie en organisatie. II.

confessie en organisatie. II.

In ons vorig nummer gaven we het eerste deel van wat drs C. v. Dijk ons verzocht te publiceeren. Omdat drs V. Dijk ook prof. Holwerda en ds Schilder in zijn daarna volgend gedeelte betrok, heb ik beiden inzage van zijn stuk gegeven, met verzoek, hun opmerkingen te willen geven. Waaraan zij volded ...

28 februari 1948
De Reformatie
K. S.
K.S.
P. DEDDENS
8133 woorden
confessie en organisatie, III.

confessie en organisatie, III.

We geven hier het tweede vervolg van het stuK van Drs O. van Dijk, en voegen in den tekst weer hoofdletters in, die verwijzen naar de opmerkingen, die daartegenover geplaatst worden. Drs Van Dijk schrijft: Daar ik Prof. Holwerda niet gaarne het standpunt zou willen toedichten van den man d ...

6 maart 1948
De Reformatie
K. S.
5452 woorden
wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? IV.

wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? IV.

Wie onze voorgaande artikelen met instemming mocht gelezen hebben zal het met ons erover eens zijn, dat het Rapport de eigenlijke kwesties verdoezelt. Het slaagt daarin overigens maar zoo-zoo. Let eens op het volgende: 1) eerst wordt toegegeven: bij de besprekingen op Java is weer d u i d ...

13 maart 1948
De Reformatie
K. S.
C. VAN DIJK.
3568 woorden
wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? V.

wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? V.

In onze voorgaande artikelen lieten we zien, wat de synodocratische vier-formulieren-gemeenschap zooal heeft goedgevonden, of goedgekeurd, of althans verdragen en „geslikt" van den kant der kerkelijkrevolutionairen in Indië.Thans willen we ons gaan bezig houden met de vraag, tot wat voor c ...

20 maart 1948
De Reformatie
K. S.
J. DE GELDER
4461 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? VI.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? VI.

Als onze lezers een beetje bekomen zijn van den schrik, kunnen we verder. Dat ze geschrokken z ij n, neem ik zoomaar aan. Stel u. voor, de zendingsprofessor, dien ze in (synodocrafisch) Kampen en Amsterdam hebben, plus heel het corps zendingsmenschen, opgewarmd door „het zendingscentrum", krijgt ...

3 april 1948
De Reformatie
K. S.
7903 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? VII.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? VII.

De capitulatie voor het javaansche revolutie-geweld (bloedloos, maar niet minder geweld-dadig) is wel volledig geweest. De besprekingen, die te Batavia gehouden zijn waren niet „kerkehjk" in den zin waarin wij dit woord plegen te verstaan (d.w.z. ze gingen niet uit van' het instituut, dat dr Bavi ...

10 april 1948
De Reformatie
K. S.
L. DOEKES.
4551 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? VIII.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? VIII.

Uit hetgeen reeds aangehaald werd is duidelijk geworden, in de .eerste plaats, dat de zendende kerken in het overleg van Batavia geheel en al uitgeschakeld zijn. Waarom heeft Den Hartogh, die een brief van mij aan den kerkeraad van Kampen ontvreemd heeft en aan de synode uitgeleverd, onder het vo ...

17 april 1948
De Reformatie
K. S.
VAN SCHELVEN.
D. W. L. MILO
5711 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XIII.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XIII.

Ook de onderwijis-zaken hebben de voUe aandacht van de gelijkschakelaars gehad.Ik moet eerlijk bekennen, dat de lezing van het Rapport der synodocratisclie zen(iingsdeputaten me doorioopend verbaasd heeft. Dat het erg was, wist ik, maar dat het zóó erg zou zijn, had ik niet durven verwacht ...

22 mei 1948
De Reformatie
K. S.
4613 woorden
van 58