GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

196 resultaten
Filteren
van 20
1882-10-20
Rectorale redes
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 138

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 138

136BIJLAGE F . DE KERKERAAD EN DE HOLL.VERGAl). VAN COREESPONDENTIE.de redenen in schrift te geven is haer ingewillicht end sal Van D. Triglandio gestelt end haer naegesonden worden. (Protoc. IV, fol. 293). 30 AUG. 1618. — Alsoomen verstaet Datmen in ZuytHollant een kerckl: Vergader ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
127 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 139

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 139

BIJLAGE G. (Hiervoren aangehaald op Hz. 50 «« 54^,Akten van de HoUandscIie vergaderingen van correspondentie, voor zooverre daarvan aanteekeningen zijn overgebleven.I. Betreffende de vergadering, den 25 en 26 Juni 1617 te Amsterdam gehouden. a. De dnar voorgestelde Artikelen over de ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
211 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 140

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 140

138BIJLAGE G .AKTEN VAN HOLL. VEKGAD. VAN CORUESPONDENTIE.uyt hare Vergaderinge daer bij te vi'illen deputeren: et vice versa, om te onderhouden goede Correspondentie tusschen de Vergaderingen van beyder quartieren : ende dat dien tot [lees: tot dien] eijnde deselve malcandre ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
380 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 141

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 141

BIJLAGE G. AKTEN VAN HOLL. VERG AD. VAN COKEESPONDENTIE.139gaderinge van beide querteren sullen oock malcander van tijt ende [plaetse] haerder vergaderinge reciproce adverteeren in tijts. 6. Dat in ellic querteer ande Kercken daer deese vergaderingen laest gheweest sullen sijn, alle ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
424 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 142

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 142

140BIJLAGE G .AKTEN VAN HOLL. VEEGAI). VAN CORUESPONDENTIE.vande Vergaderinge van beij de quartieren, sullen ooek malkanderen van tijt ende plaetse haerder Vergadering reeiproce in lijts veradverteren. 6. Wijders so tussen tijt der vergaderinge eenige swaricheyt in dese ofte ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
450 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 143

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 143

BIJiAGE & .AKTEN VAU tAÜHÖLL. VEEGAU. VAN CORBESPONDENTIE.l4lhandeling aJsoo te dirigeren, dat niet anders besloten werde, dan dat dient tot vordering syns H. naems eere ende opbouwing der H: gemeijnte Actum tot Bueren desen XXIVen Septemb. 1617 stilo Loei. [eigenh ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
369 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 144

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 144

142BIJLAGE Gr. AKTEN VAN HOIL. VEUOAD. VAN COUUESÏONDENTIE.presideren met zynen h. Geest, ende zoo alles wil dirigeren, dat de goede eenigheyt ende Correspondentie der Kercken Christi hier te lande met eendracht mach besloten ende getroffen worden, Aldus gedaen In onse vergaderinghe ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
370 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 145

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 145

BIJLAGE Gr. AKTEN VAN HOLL. VERGAD. VAN COUBESPONDENTIE.143woordich waren. Biddende den Heere dat het liem gelieve met zynen H. Geest int midden der broederen te zijn, ende de saecke alsoo te geleyden, dat doch eenmael de kercken wt haren bedroefden stant, daer in sy syn, mooghen ve ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
433 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 146

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 146

144BIJLAGE G-.AKTEN VAN HOLL. VERGAD. VAN CORKESPONüENTlE.ende op Maes-sluijs, Gevende hen volcommen Last, om van onsent weghen, te verclaren, Dat wij de Acte van Naerder Vnie, ende de Articulen vande Naerder Correspondentie, voleommentlijcken toestaen, ende ons daer naer beg ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
316 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 147

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 147

BIJLAGE Gr.AKTEN VAN HOLL. VÈKGAD. VAN COREËSPOKDENTIE.145broederen Die desen Sal vertoont werden Hem In alles gelove te geven, beloven vast ende van waerde te houden al tgene diesaeugaende Conform godes Woort sa) werden bij Hem verhandelt, actum In Onse vergaderinge den 22en ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
466 woorden
van 20