GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

25 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1887-06-19
Lets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

Lets over het Antinomianisme in de 17e eeuw.

XXV. DE KETTERIJEN BESTREDEN. Indien de Classis gemeend heeft, dat allen zich zouden neerleggen bij haar besluit, dat de kerk van Gapinge moest afzien van Stroobant, dan is zij een week "later onaangenaam wakker geschud. Stroobant ha ...

19 juni 1887
De Heraut
p. t. Praeses
p. t. Scriba.
DE GAAY FORTMAN
748 woorden
Van de Voorzienigheid Gods.

Van de Voorzienigheid Gods.

TIENDE ZONDAGSAFDEELING. III. Die ze bij name roept, vanwege de grootheid zijner kracht, Jesaja 40 26 Het Noodlot en de Fortuin moesten dan vallen voor Godes heilige Voorzienigheid. Doch zie, nu treedt ...

19 juni 1887
De Heraut
KUYPER.
2806 woorden
Het gebeurde te Driebergen

Het gebeurde te Driebergen

Het gebeurde te Driebergen eischt nadere publicatie, om de bijzondere mate van Hierarchischen overmoed, die hierbij aan het licht trad.De schorsingsbul luidde aldus: Het Klassikaal Bestuur van Wijk, buitengewoon vergaderd te Wijk bij Duurstede den i Juni 1887, handelende naar ...

19 juni 1887
De Heraut
851 woorden
In de Kerk. Cour.

In de Kerk. Cour.

In de Kerk. Cour. was een aanval op Dr. Kuyper uit de Nieuwe Sprokkelaar overgenomen, die strekken moest om zijn inconsequentie ten toon te stellen, daar hij nu gunstiger, eertijds zeer ongunstig over Datheens Psalmen oordeelde.Hierop is bij ingezonden stuk in de iS? ^/^. Cour. door den aa ...

19 juni 1887
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
1029 woorden
Voor vijftig jaren

Voor vijftig jaren

Voor vijftig jaren ging er in ons goede land een 'tio'caiv.& & '& -Encycliek uit, met omtrent vierhonderd namen er onder, om den goê-liên toch te betoogen, dat onze Synodale Organisatie o, zoo onschuldig, zoo gansch heilig en zoo goed was.Daarom waarschuwde deze Encycliek toent ...

19 juni 1887
De Heraut
424 woorden
Daar het oud-Flakkeesch,

Daar het oud-Flakkeesch,

Daar het oud-Flakkeesch, in zijn barbaarsche toenmal^^^pelling, niet voor ieder terstond verstaanbaar is, geven we ons de moeite, den Credentie-bxl^i, dien we een vorig maal opnamen, nogmaals en nu in ons huidig Nederlandsch overgezet, af te drukken.Hij is het waard.Zoo luidt hij da ...

19 juni 1887
De Heraut
1184 woorden
„Eer ik het wist!”

„Eer ik het wist!”

Eer ik het wist, zette mij mijne ziel op de wagens van mijn vrijwillig volk. (Hoogl. 6 : 12). Er ligt zulk een diep mysterie in het ongemerkte, onbewuste, ongewetene van bijna de machtigste gebeurtenissen, die ons leven en onze toekomst beheerschen.Van schie ...

19 juni 1887
De Heraut
KUYPER.
1300 woorden
Naar aanleiding van

Naar aanleiding van

Amsterdam, 17 Juni I887.Naar aanleiding van het ook door ons opgenomen gerucht, dat te Nederhorst den Berg een tuinman op een buitenplaats uit zijn dienst zou zijn ontslagen, omdat hij doleeren ging, meldt men ons: i". dat aan dezen tuinman, die met i Augustus ontslagen is, traktement tot ...

19 juni 1887
De Heraut
233 woorden
In een grensblaadje genaamd

In een grensblaadje genaamd

In een grensblaadje genaamd de Grensbode no. 107, schreef Ds. H. Beuker: »De latere gedragslijn van onze doleerende broederen, vooral van Dr. K. jegens onze kerk, maakt de verhouding tusschen hen en ons niet gunstiger. Dr. K. is een man die veel goeden ook veel kwaad kan stichten. Gij moet ...

19 juni 1887
De Heraut
KUYPER.
643 woorden
Binnenland.

Binnenland.

Verslag van de Zevende Jaarvergadering: der Vereeniaing voor Hoop; er Onderwijs te Middelburg, ffehonden 15 en 16 Jnni 1887.DE URE DES GEBEDS.De Vrije Universiteit is en blijft de stichting, die het Gereformeerde volk liefheeft met al de liefde van zijn hart; waarvoor het willig zij ...

19 juni 1887
De Heraut
W. & K.
2457 woorden
van 3