GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1935-02-01
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Vroomheid. IV. De ontaardingen, die het piëtisme, züoals wij (te vorige maal zagen, in de opvatting en de praktijk van het geloof heeft aangebracht, moeten ernstig tegengeslaan, zoowel bij anderen als allereerst bij onszelf.a. ...

1 februari 1935
De Reformatie
E. D. KRAAN.
2561 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

In Priesterkleeding. Slechts aldus heeft David die grootsche daad kunnen verrichten van het opvoeren der ark naar de hoogte zijner stad.Want waarlijk, — een grootsche daad is dit geweest. Immers is de Verbondsark de troon Gods onder Israël; zij is de plaats ...

1 februari 1935
De Reformatie
V. A.
770 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Pluriformiteit der kerk en epigonisme (nieuwe reeks). X. In „Standard-Bulletin" („the home newspaper for the Holland people") verschijnende te Grand Rapids, Mich., opgericht 1875, een orgaan, waarin van de gereformeerden (Ref. Churches, Chr. Ref. Churches, Prot. Re ...

1 februari 1935
De Reformatie
K. S.
5360 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

G. G. Hoogewerff. † De vorige weck is in den ouderdom van 75 jaar te Hilver.sum overleden de heer G. C. Hoogewerff, en gaarne wil ik, alvorens verder te gaan met de loopende artikelenreeks, dezen ouden vriend van den christelijken lezerskring in een kort „In Memori ...

1 februari 1935
De Reformatie
C. T.
620 woorden
Over „Erfgenamen” van Körmendi als tijdboek.

Over „Erfgenamen” van Körmendi als tijdboek.

De ruimte die mij overblijft is juist toereikend, om, ten vervolge op de artikelen-reeks van de laatste weken, een vraag te beantwoorden betreffende het boek van den Hongaarschen schrijver Ferenc Körmendi „Erfgenamen" (vert. door mevr. Szeckely Lulofs).Die vraag (die in z'n formuleering vo ...

1 februari 1935
De Reformatie
C. T.
981 woorden
ZIELKUNDE III

ZIELKUNDE III

Vorming der persoonlijkheid. V. Onder de persoonlijkheid verstaan wij dus de eenheid van levensorganisatie in den individueelen Hjensch, waarin de persoon van dien mensch tot uitdrukking komt.Iemand, wiens persoonlijkheid onge ...

1 februari 1935
De Reformatie
J. W.
1436 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Godsdienstige Ontwikkeling en Godsdienstige Opvoeding volgens de Individual-Psychologische School. IV. We hebben nog op enkele onderwerpen uit hun theorie nader in te gaan. Het is wel duidelijk, voor wie het doel van deze artikelen i ...

1 februari 1935
De Reformatie
J. WEGGEMANS.
1534 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Een tendentieus verslag? Een ti-ouw lezer van „De Reformatie" las in het nummer van 26 October 1.1. mijn artikel over het boek: Geschiedenis van Afscheiding en Doleantie van Hervormd standpunt bezien door Dr W. J. de Wilde, Nederlandsch Hervormd predikant te 's Gravenhage. Hij nam echter o ...

1 februari 1935
De Reformatie
RULLMANN.
1191 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Hoe Coniessioneelen de vrije Universiteit zien. Er is onlangs gezegd door den inmiddels afgetreden Rector der Vrije Universiteit, toen hij in een offioieele rede over het bekende congres spreik, dat de Vrije Universiteit zooveel schade leed van het gedeeld zijn der ...

1 februari 1935
De Reformatie
MINDERHOUD.
K. S.
2376 woorden
CORRESPONDENTIE

CORRESPONDENTIE

Daar de rubriek „Kerkelijk leven" deze week veel ruimte vraagt, moet o.m. het vervolg van Vakwetenschap, „Sophocles' Antigone" tot de volgende week overstaan. ...

1 februari 1935
De Reformatie
EINDREDACTEUR.
24 woorden
van 2