GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1937-02-05
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Naar een nieuwe Psalmbergming? Onder „Kerkelijk Leven" besprak ik den nieuwen bundel van Ds Hasper. Hedenmorgen ontving ik, met verzoek tot spoedige plaatsing, «en „loedidliting", van de hand van Ds Haspei- zelf, waarin deze zich nader uitspreekt over enkele onderdeelen mijner bespreking. ...

5 februari 1937
De Reformatie
H. HASPER.
K. S.
4984 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De geweldigers nemen bet met geweld. In tal van woordlen van den Heiland ligt een, hoewel niet met zooveel woorden uitgesproken, toch duidelijk waarneembare bestrijding van de Farizeërs. B.v. in het loverbekende: „Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en bela ...

5 februari 1937
De Reformatie
F. d. V.
776 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Kroost van Goen! De firma GERRIT RUST & Co, die geen wcreldreputalie had, maar wel op een nationale vermaardheid kon bogen, was gevestigd in een soiled heerenhuis. Biu-eau-minislres, uilenbrinen en diploma's verleenden aan de zaak een voornaam cachet.De ...

5 februari 1937
De Reformatie
N.B.
744 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Prof. Hepp over de zieL (I.) Bij de N.V. Uitg.-Mij J. H. Kok te Kampen verscheen van de brochurenreeks van Prof. Dr V. Hepp nr 2, handelende over „het voortbestaan, de onsterfelijkheid en de substantialiteit van de ziel".Dadelijk na verschijning der eerste b ...

5 februari 1937
De Reformatie
K. S.
3683 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

„Het Proces tegen Jezus van Nazaretb". I. „Voor liet Sanhedrin". Over het proces tegen den Heiland is reeds zeer veel gesclxreven. Van alle zijden, door tlieologen en juristen, door Joden en Christenen ...

5 februari 1937
De Reformatie
D. K. W.
1292 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Kerkelijk en onkerkelijk Nederland. VIL Kerkelijke gezindte der Academisch g e g r a d u e e r d e n.De uitkomsten der volkstelling 1930 zijn niet bemoedigend; de cijfers, welke we tot dusverre noemden, spreken een sombere taa ...

5 februari 1937
De Reformatie
B. t. B.
1176 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

G. Gresbam Macban 1881—1937. Op den avond van Nieuwjaarsdag is Dr J. Gresham Machen overleden. Westminster Seminary had een korte wintervacantie, doch in de vacantie was Dr Machen even druk als anders. Hij had de eerste week van de vacantie hard gewerkt om een nieu ...

5 februari 1937
De Reformatie
C. VAN TIL.
1545 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

De rijmprent. Over het gedicht, dat Dr Boutens maakte ter gelegenheid van het vorstelijk huwelijk, is al heel wat geschreven.Stellig heb ik niet alles onder oogen gehad, wat er over is gepubliceerd.Misschien is dat gelukkig.Onder de beoordeelin ...

5 februari 1937
De Reformatie
K. J. P.
1470 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Dr A. Kuyper over de onsterfelijkheid der zieL Ds J. W. Siertsema schrijft in. Haarlemsch Kerkblad: Het schrijven in een blad behoort niet tot mijn liefste bezigheden, maar men kan er toe worden geroepen. Tot de minder prettige ervaringen, die déiarbij worden opged ...

5 februari 1937
De Reformatie
K. S.
2300 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Nunspeet: M. J. van Dijken te Oostkapelle en W. Schom te Westbroek.Afscheid van: Leiden: W. Bouwman. Tekst: Jes. 40:8 (2 Febr.).Emeritaat Ds D. Koopmans.De Classis Drachten der Geref. Kerken heeft ...

5 februari 1937
De Reformatie
183 woorden