GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1939-02-03
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Melchizedek, de Koning van Salem. X. HOOFDSTUK VIL De beteekenis van Melchizedek. § 29. De Priester, dié-ons in Gen. 14 beschreven wordt, wordt in Ps. 110 genoemd als de ...

3 februari 1939
De Reformatie
J. H. KROEZE.
1637 woorden
„Middelaar”.

„Middelaar”.

De naam zelf van Middelaar duidt juist aan-, dat er een sake tusschen twee personen hangende is; dat dese twee gescheiden liggen; en dat nu Hij als Middelaar tusschen die beiden komt, , , .Middelaar beduidt voor de verhoudingen onderling zfat een brug over een afgrond is, de s'admbrenging ...

3 februari 1939
De Reformatie
Dr A. KUYPER
154 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De wereld Is mü gekruisigd.Aan hel kruis op Golgotha heeft God de wereld geoordeeld. En wel de wereld naar haar zondige levensrichling, de wereld van den autonomen, zelfgenoegzamen mensch, die meent zelf iets te zijn en denkt uit eigen immanente krachten bet leven te kunnen bouwen. Aan het ...

3 februari 1939
De Reformatie
V. d. B.
890 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Beisindrakken. (IIL) Eerste ervaringen. Terwijl ik deze regelen schrijf, zit ik in een draaibaren fauteuil, zóó gemakkelijk, dat de Hudson-rivier wel zeer boeien moet, zal ik niet in slaap vallen in den trein, die fauteuil en al trek ...

3 februari 1939
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
3179 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

In de historisclis iljn.')Warmeer ik als jongen snuffelde in het bockenkastje van mijn vader of rondspeurde in de laden van het oude kabinet, trof ik daarin — naast de gescliriften van de vaders Yan Velzen en Helenius de Cock, van mannen van gezag in die dagen als Beuker en Littooy, naast ...

3 februari 1939
De Reformatie
N. B.
S. GREIJDANUS.
C. V.
G. B.
L. DOEKES.
3747 woorden
VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

Bpelsche-Zeevaart.Het sGheepsgereedschap.De verzen 17 tot 19 van Hand. 27 verstrekken een viertal gegevens die het zoeken naar een. goede exegese overwaard zijn. Allereerst is daar de niededeeling, dat ze het schip ondergordeo. "We hebben in een artikel getracht daarvan de juiste be ...

3 februari 1939
De Reformatie
W. E. VAN POPTA.
1252 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Wormser's boek over den Kinderdoop. De Kinderdoop beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven door J. A. Wormser. Met , „Iets uit de inleiding van Mr G. Groen van Prinsterer bij de tweede uitgave", en „Woord vooraf" door A. Zij ...

3 februari 1939
De Reformatie
C. V.
1328 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

De nieuwste Presbyterische Kerk-formatie In de Vereenigde Staten. Toen op 11 Juni 1936 een aantal predikanten en ouderlingen, onder leiding van Dr J. G. Machen, de „Presbyterian Church in America" tot openbaring brachten, wisten wij reeds dat het nieuwe lichaam twe ...

3 februari 1939
De Reformatie
HENRY BEETS.
1917 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Inger Skram", door Jeana Oterdahl. J. M. Meulenhoff — Amsterdam. Het is een goede daad geweest van den uitgever Meulenhoff om van dit boek, waarvan al zooveel duizenden exemplaren zijn verschenen, nu een goedkoope uitgave te verzorgen. „Inger Skram" is geen boek, ...

3 februari 1939
De Reformatie
Gr. G. —Sm.
S. GREIJDANÜS.
627 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Vooruitgtang. Het is dringend noodzakelijk, temidden van allerlei narigheid, niet uit het oog te verliezen de zegeningen, die God aan Zijn Kerk in deze landen geeft.We nemen daarom gaarne over wat Ds Popma onder bovenstaand opschrift in het „Amersfoortsch Ke ...

3 februari 1939
De Reformatie
C. V.
2903 woorden
van 2