GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1939-10-27
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen [in den Bjjbel. III. De vraag naar de beteekenis van getuigen in den Bijbel is eigenlijk een vraag naar den zin deï typische verbinding „getuigen van Jezus Christus". Wat we totnogtoe schreven, maakt de baan vrij voor een be ...

De Reformatie
R. S.
1865 woorden
Bidden om „verbrijzeling des harten vanwege de zonde”.

Bidden om „verbrijzeling des harten vanwege de zonde”.

Intusscken moeten we toesien hoe we bidden. Er is ook een zondig bidden.Ook en vooral in het vragen om een genade als de verbrijseling des harten over onze sonde.Zie, we kunnen daarbij op God zoeken af te schuiven wat in den grond rust op ons selven. We kunnen daarbij van- God vorde ...

De Reformatie
Ds K. FERNHOUT
156 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Levensverwacbting in den nood der tyden. Verwachtende... Ook in deze tijden, lijden van afbraak en vernietiging van idealen, blijft het hart der menschen geboeid in verwachting.De humanistische wereld, verstomd over het zoo spoedig weer uitbreken van een wer ...

De Reformatie
J. SMELIK.
694 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Ameiika. (XV.) (Intermezzo: antvsfoord aan ds D. Zwier, II.) In het voorgaande artikel lieten we uitkomen, dat het „eerste punt" van de synode van Kalamazoo, gelezen onder de vóóronderstelling, dat het begrip der „gun ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
G. B.
5512 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Een Dispuut over de Genade. De Evangelist Markus brengl ons midden in een dispuut over de genade (Markus 9:14—29). De eene partij in dit debat zijn de Parizeen. Van d.e T-'arizëen liebben wij ons Iiandig afgemaalct! Wij hebben ze lange gewaden aangetrokken, zware b ...

De Reformatie
N. B.
789 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Nicolaas] Beets en de Camera Obscura. (1839--1939.) Zijn er nog geheimen in de Camera Obscura, een van de meest geliefde boeiden onzer letteren? Is dat boek van den metterdaad „onsterfelijken" Hildebrand, is de Familie Stastok, is Gerrit Witse, niet klaar en fonkel ...

De Reformatie
J. H. KRUIZINGA.
2362 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Velerlei misvatting. Dr Thijs heeft in het „Gereformeerd Theologisch Tijdschrift" gerecenseerd mijn boekje: „Verbond en Belijdenis".Nu is het natuurlijJc onmog ...

De Reformatie
D. v. D.
1140 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

„De verborgenlieilen van h^t Koninkrijk der Hemelen". Reeds geruimen tijd wacht dit werk op bespreking. Nu dezer dagen het 2e deel verschenen is, willen wij niet langer wachten.Wij bevinden ons bij de beoordeeling in een moeilijke positie., Want terwi ...

De Reformatie
D. K. W.
1094 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Professor L. Lindeboom over het gereformeerd kerkrecht. In de nalatenschap van professor L. Lindeboom vond ik enkele persoonlijke aanteekeningen, door liem over het gereformeerd kerlsrecht gemaakt, in verband met de voortgezette buitengewone generale synode van Ass ...

De Reformatie
A. M. LINDEBOOM.
596 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Ned. Chr. Persbureau. Naar aanleiding van wat we verleden week opmerkten, zendt men ons een bulletin van het N.C.P. van 28 Sept. Boven het verleden week afgedrukte stuk staat in de copie: „een der vooraanstaande leden van de generale synode der Gereformeerde Kerken ...

De Reformatie
M. HEFTING
K. S.
2159 woorden
van 2