GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1940-03-29
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Geloof en openbaring. III. Dwaalwegen na de Reformatie, (a.) Waren de kerkvaders in hun dagen bij al de ketters, die zij moesten bestrijden en . bij al de heidensche religieuze beschouwingen, die zij d ...

29 maart 1940
De Reformatie
M. Vr.
2625 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„SYMBOLEN" EN „KENMERKEN". (II.) Antwoord aan dr A. de Bondt. (III.) We zagen, twee weken geleden, dat tusschen „symbolen" en „kenmerken" (ter onderscheiding van de ware tegen de valsche kerk) volgens Calvijn-bestrijders van roomsche zijde wel degelijk verschil gez ...

29 maart 1940
De Reformatie
K. S.
1718 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Het karakter van de verschijning van Paulus. De openbaring van den verhoogden Christus aan Paulus is zonder twijfel anders geweest dan do verschijningen van den verrezen Christus üi de dagen tusschen opstanding en hemelvaart. Bij de verschijningen na Zijn opstandin ...

29 maart 1940
De Reformatie
H. M.
982 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De therapie der hoop. Je bent niet in orde, vriend! Ik merk het wel. Je hebt al een poosje gescharreld met leverpilletjes, je hebt het een of ander tonicum geslikt, maar zonder resultaat. Je pijnigt je af met de vraag wat je eigenlijk scheelt, maar je kunt er geen ...

29 maart 1940
De Reformatie
N. B.
850 woorden
DE PLURIFORMITEIT EN ONZE SYNODES. (II.)

DE PLURIFORMITEIT EN ONZE SYNODES. (II.)

Na hetgeen we in ons vorig artikel opmerkten, vraagt thans dr Buizer's gravamen zelf de aandacht.Prof. Dijk herinnert (alinea 14—18) er aan, dat de Leeuwarder synode uitsprak, niet in te stemmen met de „uitlegging", die dr Buizer gaf van de artikelen der confessie, rakende de kerk.W ...

29 maart 1940
De Reformatie
K. S.
3130 woorden
„OM DE JEUGD DER KERK".

„OM DE JEUGD DER KERK".

Ds Chr. W. J. Teeuwen heeft bij de firma J. H. Kok te Kampen een brochure gepubliceerd „Om de Jeugd der Kerk". Dat wij er enkele woorden aan wijden, vindt zijn verklaring in twee redenen.Allereerst in het belang van het onderwerp: ieder erkent het.Maar voorts in het gevaar, dat ook ...

29 maart 1940
De Reformatie
K. S.
1381 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Verplichting en verantwoordelijkheid op Staatkundig terrein. Groens woord van 1840 geldt nòg. „En wat moet... in 't bijzonder de Christen verrigten? Of moet hij wellicht niets verrigten? De handen slap laten hangen, en Gods oordeelen ...

29 maart 1940
De Reformatie
A. R. DE KWAADSTENIET.
1740 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Dr A. Kuyper over de Belijdenis. IL Het eerste wat we van Kuyper willen vernemen is zijn visie op het ontstaan van de belijdenis der Kerk. Met name zal ons belang inboezemen zijn kijk op de taak, den invloed der theologische wetensch ...

29 maart 1940
De Reformatie
C. V.
1943 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Beteekenis van het milieu.Blijkens den ijver voor de oprichting van Christelijke Scholen is er onder ons wel een erkennen Van den invloed van het milieu. We stichtten die scholen toch niet alleen, omdat we alleen een anders georiënteerd onderwijs voor onze kinderen begeerden, maar ook, omd ...

29 maart 1940
De Reformatie
G. MEIMA.
939 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Graven aan het begin. In „Opbouw" (vrijzinnig) lezen we: „Een ey is een nieu stenen graf. Dat daerin is, schijnt doodt, maer het en kan weeder leevende uytbreecken. Het is een beeldt van ons Heeren Verrijsenisse."Met deze woorden gaf een Nederlandsche ...

29 maart 1940
De Reformatie
K. S.
1471 woorden
van 2