GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1946-10-12
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

DE HEILZAME TERUGWEG. ¹) Nu zal de HEERE een duidelijk antwoord geven aan Zijn knecht en in dat antwoord ook verklaren, wat Hij door de teekenen van storm, aardbeving, vuur en zachte stilte hem wilde leeren. Kenmerkend voor dit Goddelijk antwoord is, dat het begint ...

De Reformatie
Dr M. B VAN ’t VEER †.
353 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De beteekenis van ’t kerkelijk belijden voor het wijsgeerig denken. 3. De feiten zijn toch maar, om verder te gaan, dat alle uitgeworpenen zijn gebannen als „scheurmakers". Ook dat zware woord verbergt men, wanneer het noodig is, achter den soepelen en rekbaren ter ...

De Reformatie
B. HOLWERDA
1332 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

GEBED OM DEN WEDEROPBOUW DER KERK.¹) Broeders en Zusters in onzen Heere Jezus Christus, Er is bhjdschap en dankbaarheid in onze harten. Zoo de Heere wil hopen we op den dag van morgen voor het eerst na den oorlog en voor het eerst na de beroering en vrijmaking der ...

De Reformatie
V.
K. S.
G. A. HOEKSTRA.
A. J. BOSCH.
8347 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

VOORTZETTING OF NIEUW BEGIN? Het heeft tamelijk lang geduurd, eer het protestantsch-christelijk volksdeel een eigen Uterair-critisch tijdschrift bezat. In de 19e eeuw scheen het een overbodige luxe, immers de leidinggevende liberale tijdschriften waren nogal „gematigd" in hun critiek op pr ...

De Reformatie
H. S.
1484 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

GESCHIEDSCHRIJVING! Tijdens de bezetting verscheen te Londen in het Nederiandsch een werk, bevattende de geschiedenis van Nederland onder het Duitsche juk. Het is getiteld: Je maintiendrai, en is geschreven door L. de Jong, die een positie bekleedde bij radio-Oranj ...

De Reformatie
B. JONGELING.
REDACTIE.
1627 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

DE NIWIN. In „Trouw" van Maandag 16 Sept j.l. vinden we een groote regeeringsannonce, waarin wordt aangekondigd, een comité, van regeeringswege ingesteld, met het doel: Nationale Inspanning (voor) Welzijnverzorging Indië.In de annonce vindt U naast de middel ...

De Reformatie
H. V. d. B. H.C.zn.
484 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Hebben wij ons zelf overleefd? ”Een lezer schrijft ons: Professor Diepenhorst's brochure „Hebben wij ons zelf overleefd? " is in „De Reformatie" wel danig onder de loupe genomen. Vermoedelijk zullen velen gedacht hebben: „De Reformatie, nu ja geen wonder, dat die er geen goed woord ...

De Reformatie
K. S.
327 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Wij beleven ook thans weer de sensatie van den nieuwen mensch en een nieuwe wereld. Het is niet voor den eersten keer in deze eeuw.Want wie wat ouder is, herinnert zich zeer goed, hoe gelijk gebeuren plaats had na den eersten wereldoorlog van 1914 tot 1918.Ons we ...

De Reformatie
MARNIX.
1791 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREF. KERKEN (Onderhoudende Art. 31 K.O.). Aangenomen naar: Harlingen, J. Hettinga te Hasselt. Treebeek, J. Zwart te Eestrum.Bedankt voor: Kommerzijl en Niezijl, J. Zwart te Eestrum. IJmuiden, O. W. Bouwsma te Breukelen. Zalk en Veecaten, J. H ...

De Reformatie
F. KI. D.
826 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Ds A. Dubois, De Muren spreken, 2e druk, Uitg. J. N. Voorhoeve, Den Haag, 1946. Ds Dubois geeft in dit boek enkele, meerendeels korte stukjes van de hand van personen, die, hetzij in Nederland, hetzij in Indië, hebben geleden onder de ellende van gevangenschap, con ...

De Reformatie
K. S.
581 woorden