GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1949-04-02
Sikkel's boodschap omtrent de kerk,

Sikkel's boodschap omtrent de kerk,

n. GOD SPKééKT IN DE mSTOBBE. II Aldus werd Sikkel door het woord van God gegrepen. God greep hem met zijn woord. Hij hoorde het. Hij verstond het. Hij boog en beefde er voor. Hij diende het. Midden in de alomvattende wereld-en leven ...

2 april 1949
De Reformatie
C. V.
1162 woorden
Bijbel met nieuwe kantteekeningen

Bijbel met nieuwe kantteekeningen

I Maanden geleden hebben we onzen lezers medege^ deeld, dat bij de N.V. Uitg. Mij. J. H. Kok te Kampen een belangrijk werk bezig was te verschijnen: een nieuwe bijbelvertaling, met nieuwe kantteekeningen (hier staan ze aan den onderkant der pagina en heeten: aantee ...

2 april 1949
De Reformatie
K. S.
2925 woorden
PSALM 69  : 1-13

PSALM 69 : 1-13

(vertaling N.B.G.)Verlos m', o God, want 't water grijpt mij aan, het is tot aan de lippen mij gekomen, nu diepe watervloeden m' overstroomen, nu ik verzonk in slijk, waar 'k niet kan staan. Mijn keel is heesch, 'k ben door mijn roepen moe, mijn oogen zijn van 't uitzien mij bezweken, zóó ...

2 april 1949
De Reformatie
A. V. B.
266 woorden
Reformatie kerkelijk leven naar  aanleiding van „Grootegast",

Reformatie kerkelijk leven naar aanleiding van „Grootegast",

I Verleden week gaven we een verslagje inzake de geruchtmakende gebeurtenissen te Grootegast, zooals het door kerkvisitatoren was opgesteld. Enkele opmerkingen mogen we er wel aan verbinden.1. Het bUjkt, dat er is samengesproken tusschen enkele gereformeerde ...

2 april 1949
De Reformatie
K. S.
755 woorden
Thomas å Kempis te hulp geroepen

Thomas å Kempis te hulp geroepen

Onlangs is een predikant tot doctor theologiae gepromoveerd, die onder de aan het proefschrift toegevoegde stellingen ook deze ter verdediging aanbood, dat het, om een boek te recenseeren, noodig is dat boek gelezen te hebben.Als men zooiets leest wrijft men zich de oogen üit.Niet v ...

2 april 1949
De Reformatie
D. E. C.
673 woorden
Verzet - het oude lied

Verzet - het oude lied

Indertijd is op instigatie van deputaten voor samenspreking een onderzoek ingesteld naar de vonnissen, die in den jongsten kerkstrijd werden geveld over trouwe gereformeerde geloovigen. In ons blad is een begin gemaakt met de publicatie daarvan.Het was nog maar een begin van de reeks. En n ...

2 april 1949
De Reformatie
L. DOEKES.
815 woorden
Nog eens:  „Winkler Prins en de afscheiding"

Nog eens: „Winkler Prins en de afscheiding"

Van de Redactie van De Reformatie ontving ik een schrijven dat haar was toegezonden naar aanleiding van mijn artikeltje: „Winkler Prins en de Afscheiding".De schrijver, niet wetend wie de opsteller van het artikeltje was, schreef den brief aan Prof. Schilder, en deze zond het epistel door ...

2 april 1949
De Reformatie
J. B.
527 woorden
Stichting voor de financiëele verzorging  V. d. opleiding tot den dienst des Woords

Stichting voor de financiëele verzorging V. d. opleiding tot den dienst des Woords

Wil men er nota van nemen, dat de secretaris van de „Stichting", br J. D. Oosterom, met ingang van 28 Maart verhuisd is van Waldeck-Pyrmontplein 12a te GRONINGEN naar Noorderstraat 139, Postbus 1, te SAPPEMEER (Telef. 565)? Met het_oog op hef Secretariaat van de „Stichting" dient deze adreswijzi­ ...

2 april 1949
De Reformatie
K. S.
49 woorden
i,Gemeene temperantie"

i,Gemeene temperantie"

Een recensent van mijn „Christus in zijn Lijden" snijdt het onderwerp der „gemeene temperantie" aan, zooals dat in mijn jongste geschriften ter sprake komt. Uiteraard gaan we op recensies als zoodanig niet in; maar een verhelderende opmerking kan haar plaats hebben. Zoo hier. Recensent heeft blij ...

2 april 1949
De Reformatie
K. S.
104 woorden
DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven

DE CRISIS VAN HET GEZAG in het bedrijfsleven

(XVII) Wij willen juist volledige aandacht hiervoor vragen, dat de arbeider in loondienst rentmeester Gods is, die verantwoordelijk is tegenover God Zijn Schepper ten aanzien van de arbeidskracht, hem verleend, en de besteding van den arbeidstijd hem in dit leven g ...

2 april 1949
De Reformatie
P. GROEN.
1378 woorden
van 2