GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67 resultaten
Filteren
van 7
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

A. Goeman. „Dooventroost". „Effatha" — Voorburg.We hebben bij de bespreking van het gedenkboek van „Effatha", dat ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van genoemde vereeniging is lütgeliomen, kunnen wijzen op het groote werli, dat te Voorburg in het belang van doofstomme kinderen e ...

17 november 1939
De Reformatie
H. M.
222 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

In het vierde of laatste (voorloopig althans; stuk van de Biographie van Prof. Dr H. Bavinck spreekt de Schrijver over de moeilijkheden, waarmede de groote man te worstelen had, ook nog in zijn laatste levensjaren, als hij het wereldgebeuren naging. De oorlog van 1914 heeft die problemen niet nad ...

5 januari 1923
De Reformatie
H. M.
674 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Pascben.Gemeenscbap.Maria Magdalena, die een ontmoeting met den Opgestanen Christus gehad heeft in den hof van Jozef van Arimathea, ontvangt hier de opdracht om de Paaschboodschap aan de discipelen te brengen. Jezus Christus zegt tot haar: Ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik va ...

22 maart 1940
De Reformatie
H. M.
682 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Aan de gemeente Gods. Het moet een ieder, die den aanhef van Paulus brief aan de gemeente van Korintlie leest, opvallen, dat de apostel de heiligheid van de gemeente ZOO' sterk op den voorgrond stelt. Er worden in het vervolg van dezen birief onthullingen gedaan ov ...

7 juli 1939
De Reformatie
H. M.
690 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Christus regelt z|]n verhouding tegenover Maria. Wij hebben er aandacht aan te schenken, dat dleze ontmoeting van Jezus met Zijn moeder op d)e btuiloft te Kana gedateerd is. „En opi den dea-dlen dag, '" — zoO' vangt Johannes de beschrijving van dit wondere bruiloft ...

1 oktober 1937
De Reformatie
H. M.
764 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Naar aanleiding van mijne bespreking van het „Jaarboekje voor de Gereformeerde Kerk van Watergraafsmeer" schreef Ds J. D. Boerkoel mij: „Gaarne deel ik U mede, dat er in Watergraafsmeer wel een door den Kerkeraad benoemden correspondent betreffende contributies voor de Theologische Hoogesc ...

21 april 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
H. M.
768 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Jona's prediking te Ninevé. Wat er ook van de prediking graegd mag wvjrden, die Jona gehouden heeft op de straten en pleinen van Ninevé, dit is in elk geval zekeli", dat hij in 't brengen daarvan de echte profeet dies Heeren is geweest. Jona heeft niet zichzelf en ...

8 oktober 1937
De Reformatie
H. M.
772 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Petrus inüachtig gemaakt.God de Heere, Die Petrus teruggebracht heeft lot den God van zijn leven, heeft daarvoor een wonderen samenloop van omstandigheden willen benutten.Allereerst: er kraait een haan. Hel geluid van een haan, die hel eerste schijnsel van hel dagliclit begroet, wor ...

15 maart 1940
De Reformatie
H. M.
775 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De rijkdom der Gemeente. De gemeente van Korinthe was er sterk van overtuigd, ook zonder dat Paulus er de aandacht op richtte^ dat ze rijk was in menig opzicht. Had men daar niet visioenen en openbaringen, de gave van het spreken in andere talen, elementen, die in ...

14 juli 1939
De Reformatie
H. M.
779 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Gods IiersGheppingswonder aan Jozef onttiuld. Om eenig inzicht te krijgen in de moeilijkheden die Jozef, de man van Maria, gehad heeft, kan het verhelderend werken, de eerste bladzijde van hst Oude Testament en die van het Nieuwe Testament naast elkander te leggen, ...

23 december 1938
De Reformatie
H. M.
793 woorden
van 7