GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

121 resultaten
Filteren
van 13
D. v. D.
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Onnoodüye zorg. Van een zuster, een blijde moeder van kinderen, kreeg ik een vraag over Mattheüs 24:19, waar staat: „Maar wee den bevruchten en den zoogenden vrouwen ...

De Reformatie
D. v. D.
895 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

^diiDeproeving. VHL Ons voorlaatste artikel over „Zelfbeproeving" •eindigden wij met te zeggen, dat wij er nu op wilden wijzen, waartoe de rechte zelfbeproeving ons moest brengen.De rechte zelfbeproeving is, zoo zagen wij, dat ...

De Reformatie
D. v. D.
901 woorden
GEEST

GEEST

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Geloof en Heiligmaking. Nog eens kom ik terug op het schrijven van dienzelfden broeder, die mij ree'ds tweemaal aanleiding gaf tot het schrijven van een artikeltje. ...

De Reformatie
D. v. D.
909 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) „Niet overdrijven”. I. In den laatsten tijd wordt telkens gewaarschuwd voor eenzijdigheid en overdrijving. „Ja, " zegt men dan, „'tis ...

De Reformatie
D. v. D.
920 woorden
GEESTELUKEADVIEZEN

GEESTELUKEADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Over de Polemiek. Voor ik verder ga met de beantwoording van Bog op antwooi-d wachtende vragen moet mijl toch iets van het hart over bovenstaand onderwerp. Daar is in ...

De Reformatie
D. v. D.
927 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Ik ben zoo bang, dat ik mü vergis. Of ik even komen wilde bij een oud vrouwtje. Zij was 's morgens opgestaan, maar had zich toen opeens onwel voelen worden.Nu ...

De Reformatie
D. v. D.
942 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) IV. Het aandringen op zelfbeproeving, waarbij het gaat over de vraag: is het geloof, waarmee ik den Heiland aanneem, wel echt? brengt niet de zekerheid die men zoekt, ...

De Reformatie
D. v. D.
956 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) j Bekeerd-zijn. Van een broeder kreeg ik een schrijven, waarin hij mij vroeg om troost. 1Deze broeder zegt van zichzelf, dat hij gebroken heeft met de zonde, d ...

De Reformatie
D. v. D.
970 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, dez3 rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Belijdenis doen. I. Er zijn niet weinige plaatsen, waar men nog de üewooute heeft, dat tegen het voorjaarsavondmaal 'f tegen Paschen d ...

De Reformatie
D. v. D.
970 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) „Zelfbeproeving". 11.Er behoort moed toe om over „Zelfbeproeving" te schrijven. Wat ik in het vorige artikel aan het slot gezegd heb, is toch wel heel, heel no ...

De Reformatie
D. v. D.
971 woorden
van 13