Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

162 resultaten
Filteren
van 17
DR. H. H. K.
Het jubileum van Ds. Dijkstra,

Het jubileum van Ds. Dijkstra,

Nu Ds. H. Dijkstra van Smilde onlangs het voorrecht genoot zijn veertigjarig jubileum als predikant te vieren, mag een woord van hulde en waardeering voor het vele goede, dat hij voor den Zendingsarbeid onzer Kerken gedaan heeft, ook in ons blad niet ontbreken.Toen op de Synode van Middelb ...

12 december 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
434 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

Zoo bleek uit de Heilige Schrift, hoe nauw het verband is, dat Gods Woord zelf legt tusschen den doop en de genade, die daardoor wordt afgebeeld en verzegeld. Zeker maakt de Schrift tusschen het uitwendige teeken en de beteekende zaak onderscheid. Ze doet dat eenerzijds om af te weren elke gedach ...

5 december 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
1485 woorden
In het gareel loopen.

In het gareel loopen.

Er zijn paarden, die er moeilijk aan kui)}-ien wennen in het gareel te loopen. Er zit te veel temperament in. Het levens-bloed bruist ze te snel door de aderen. Slecht zijn deze paarden daarom niet. Vergeleken bij een sleepersknol, die, zonder ooit een capriool te maken, altoos maar voorts ...

28 november 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
723 woorden
Do kerkelijke goederen in Friesland.

Do kerkelijke goederen in Friesland.

Het is zeker een groote verdienste van Prof. Rengers Hora Siccama, dat hij onder zijn leerlingen een school van juristen weet te vormen, die zich wijden aan het wetenschappelijk onderzoek van de rechtspositie der kerkelijke goederen in de verschillende provinciën van ons vaderland. Bij de kerkeli ...

21 november 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
634 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

XIV. De beide uitwegen, die men insloeg om te ontkomen aan de moeilijkheden, waarvoor de kinderdoop ons plaatst, loopen dus op een vernietiging van het Sacrament uit. Wie in den doop onzer kinderen niets anders ziet dan een teeken van de in lijving in de Christelij ...

14 november 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
2228 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

XIII. De opvatting, alsof de doop van onze kinderen alleen een teeken en zegel zou zijn van het lidmaatschap der Kerk, waartoe ze krachtens hun geboorte uit Christenouders zouden behooren, bleek niet houdbaar te wezen. Ze is in strijd met hetgeen onze Belijdenis aa ...

7 november 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
2417 woorden
Elk student soldaat, — ook de theoloog.

Elk student soldaat, — ook de theoloog.

II. Al zijn we het dus volkomen eens met de conclusie van Prof. Diepenhorst, dat de Staat de predikanten van den krijgsdienst behoort vrij te stellen, toch meenen we, dat die vrijstelling nog op andere gronden behoort verleend te worden dan Prof. Diepenhorst aanvoe ...

24 oktober 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
1258 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

XI. De vraag, hoe we over onze kinderen te denken hebben, is door onze Gereformeerde Kerk niet los en op zichzelf beantwoord, maar altoos in verband met het vraagstuk van den kinderdoop. Het was de strijd met de Wederdoopers eenerzijds, die de noodzakelijkheid van ...

17 oktober 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
1783 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

x Om het typlsch-Gereformeerde van deze verbondsbeschouwing nog nader in het licht te stellen, is het niet voldoende uit de verschillende belijdenisschriften onzer Gereformeerde Kerken aan te toonen, dat deze verbondsopvatting metterdaad de eenparige belijdenis van ...

10 oktober 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
2405 woorden
De kinderen des Verbonds.

De kinderen des Verbonds.

IX. Dat deze verbondsbeschouwing niet een privaat gevoelen is van enkele oudere of nieuwere theologen, maar de uitdrukkelijke belijdenis van onze Gereformeerde Kerken, bleek wat onze Nederlandsche Kerk betreft reeds vroeger, toen we uit ons Doopsformulier, onze Con ...

3 oktober 1915
De Heraut
DR. H. H. K.
1993 woorden
van 17