GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

147 resultaten
Filteren
van 15
De zonde van den geloovige en zijn verzekerdheid van zijn recbtvaardigmaking.

De zonde van den geloovige en zijn verzekerdheid van zijn recbtvaardigmaking.

C. V. d. M. te P. schrijft me, niet te kunnen verstaan, hoe een geloovige duurzaam verzekerd kan zijn van zijn rechtvaardigmakmg. Elke zondige beweging in zijn hart moet toch, naar 't hem toeschijnt, als een vertoornen van God en-een bedroeven van den Heiligen Geest, onmiddellijk een schaduw werp ...

13 maart 1925
De Reformatie
FERNHOUT.
F.
1345 woorden
Hebr. 6:4-6.

Hebr. 6:4-6.

Van onzen lezer F. K. te W. ontving ik het volgend schrijven, dat ik, wijl het memoreeren van den inhoud allicht evenveel ruimte zou vragen, maar in zijn geheel plaats: Weleerwaarde Heer!Aangemoedigd door uw ruime opvatting en welwillendheid in uw rubriek „Geestelijke Adviezen" in „ ...

10 april 1925
De Reformatie
F.
1229 woorden
Ons Kerkelijk leven.

Ons Kerkelijk leven.

Een onzer lezers stuitte, bij gesprek met leden van het Hervormd Kerkgenootschap over het kerkehjk vraag-'stuk, op een drietal tegenwerpingen, die hij niet in staat was afdoende te beantwoorden, en vraagt daarover mijn oordeel.De eerste bedenking, was, „dat ons in den dag der dagen niet ge ...

17 april 1925
De Reformatie
F.
1118 woorden
Kerkelijk leven.

Kerkelijk leven.

In m’n vorig schrijven zei ik, dat ons kerkelijk leven et los-staat van ons geestelijk leven; dat het zelfs, niet Kgt aan den uitersten omtrek ervan, maar vlak bij het middelpunt.Dat zou niet zoo zijn, als de zichtbare geïnstitueeirde Kerk, met al wat ertoe behoort, een produkt was van onz ...

24 april 1925
De Reformatie
F.
999 woorden
Kerkelijk leven. III.

Kerkelijk leven. III.

Gelijk ik zeide, zou de drang tot aansluiting aan de zichtbare openbaring van het Lichaam van Christus, dio uit dat mystieke Lichaam-zelf opwerkt, en die door het gebod des Heeren tot roeping wordt, als van zelf zijn weg vinden, zoo er slechts één kerkformatie op aarde bestond, en deze zich ook a ...

1 mei 1925
De Reformatie
F.
1463 woorden
Kerkelijk leven. (Slot).

Kerkelijk leven. (Slot).

Als juist, wijl naar Gods Woord, is wat ik schreef over het verband tusschen de onzichtbare en de zichtbare kerk en over de bestemniirig en de roeping der laatste', om te zijn — en om zoo zuiver als mogelijk is, te zijn — openbaring van de eerste en als die openbaring, overeenkomstig het wezen de ...

8 mei 1925
De Reformatie
F.
840 woorden
De ziel, onmiddellijk na den dood.

De ziel, onmiddellijk na den dood.

Ben onzer lezers vraagt me ecnig licht over den staat der ziel, onmiddellijk na haar verscheiden uit het lichaam. Wat Gods Woord ons openbaart aangaande een algemeen gericht bij Christus' - wederkomst, veronderstelt, naar het hem toeschijnt, dat er niet reedsi aanstonds na den dood een beslissing ...

15 mei 1925
De Reformatie
F.
1186 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Aan de beurt van beantwoording zijn voor ditmaal een drietal vragen van een lezer te M., rakende de Eimnausgangeren.De eerste is, wat ze bedoeld mogen hebben met het zeggen, dat hun hart brandende was, toen Jezus naast ilea ging op den weg, en hun de Schriften opende, Deze vraag is ...

22 mei 1925
De Reformatie
F.
1254 woorden
Voetbal-Wedstrijden.

Voetbal-Wedstrijden.

Een onzer lezers vraagt me m'n oordeel over he't ''bijwonen van een voetbal-wedstrijd in de week tusschen elftallen, die elkaar ook wel des Zondags, sn bij voorkeur op Zondag, bekiunpen. Hij bekent, dat hij, als „dol liefhebber van het voetbalspel", dergelijke wedstrijden) graag bijwoont, maar „e ...

29 mei 1925
De Reformatie
F.
1450 woorden
Levi’s straf en Levi’s eere.

Levi’s straf en Levi’s eere.

De tweede vraag van onze lezeres te H. is hoe de eere, die onder Israël den stam Levi te beurt viel in zijn verheffing tot de bediening des heiligdoms to rijmen is met de straf, die het woord van Jacob, in het zegenen van zijn .zonen Levi aanlcondigde. Dat Levi later ijverde voor den Naam des Hee ...

5 juni 1925
De Reformatie
F.
705 woorden
van 15