GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

83 resultaten
Filteren
van 9
G. MEIMA.
OPVOEDING ONDERWIJS

OPVOEDING ONDERWIJS

In hoeverre Is de school zelfstandig? Bij de besprekirig van de vraag naar het tuchtrecht van de school komen we zeker ook voor boven aangegeven vraag te staan: In hoeverre is de school zelfstandig? Moeten we het zoo bezien, dat de school een eigen kring vormt, die haar eigen zaken moet re ...

13 november 1936
De Reformatie
G. MEIMA.
1006 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bij Unie en Schoolraad. Het behoort tot de traditie, dat deze beide organisaties bij hel Onderwijs hun Jaarvergaderingen in de Paaschweek houden: Dinsdag Unie, Woensdag Schoolraad.Even vóór de Unievergadering verschijnt het Jaarboek, dat uitgegeven wordt doo ...

24 april 1936
De Reformatie
G. MEIMA.
1005 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Sociale voorzieningen in en voor de school". We hebben onze week van de vergaderingen ten dienste van het onderwijs weer gehad. In de Paaschweek vergaderen Unie en Schoolraad, houdt de Vereeniging voor Chr. Paedagogiek haar Jaarvergadering en komt de Vereeniging v ...

29 april 1938
De Reformatie
G. MEIMA.
1003 woorden
School en tuchteloosheid.

School en tuchteloosheid.

Op haar Jaarvergadering in Juni 1'925, besloot de Tucht-Unie een uitgebreid onderzoek in te stellen naar den omvang dér tuchteloosbeid in ons land en de middelen te overwegen, die tot verbetering zouden kuimen leiden, 't Spreekt vanzelf, dat ook de school ter sprake kwam en Sub-Commissie II kwam ...

29 januari 1926
De Reformatie
G. MEIMA.
1002 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Collecten op scbool. Daar is .al eens meer over te doen geweest. En telkens komen weer de aanvTagen naar de scholen stroomen. Voor allerlei doeleinden wil men wel graag gebruik maken van de kleine collectanten, en de kleine bijdragen, die de schoolkinderen meebreng ...

26 augustus 1938
De Reformatie
G. MEIMA.
991 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Huisbezoek". Neen, ik bedoel nu niet het huisbezoek, dat onder fons algemeen gebruikelijk is en vanwege de kerk jaan haar leden gebracht wordt. In deze rubriek I bedoel ik daarmee het bezoek, door den onder- I Wijzer aan de ouders van zijn leerlingen gebracht. I W ...

6 januari 1939
De Reformatie
G. MEIMA.
984 woorden
Al weer vergaderingen.

Al weer vergaderingen.

De vraag wordt zoo hier en daar wel gesteld, of we voor onze schoolzaken niet te veel vergaderen: daar gaat maar een massa tijd en vooral veel geld mee heen. Aan de menschen, die met zulke twijfelzieke vragen voor den dag komen, verzoek ik wel eens, zich in te denken, hoe ons schoolwezen zich zou ...

3 juli 1931
De Reformatie
G. MEIMA.
982 woorden
De goede koers ?

De goede koers ?

In „Ons Program" noemt D: r Kuyper de schoolkvvestie een in de toelichting bijna verdronken onderwerp. Evenwel, aan het slot VRXI zijn bespreking geeft hij als einddoel van onze actie op' dit gebied aan: „de triomf van het vrijwilligheidsbeginsel en daardoor de herwinning van de volksschool der g ...

20 februari 1925
De Reformatie
G. MEIMA.
948 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Beteekenis van het milieu.Blijkens den ijver voor de oprichting van Christelijke Scholen is er onder ons wel een erkennen Van den invloed van het milieu. We stichtten die scholen toch niet alleen, omdat we alleen een anders georiënteerd onderwijs voor onze kinderen begeerden, maar ook, omd ...

29 maart 1940
De Reformatie
G. MEIMA.
939 woorden
Het Gary-systeem.

Het Gary-systeem.

Menige groeiende stad stelt aan de besturen van Schoolvereenigingen en aan. het Stadsbestuur moeilijke eischen in betrekking tot voldoende schoolruimte. A¥anneer zich daar dan nog bij vertoont het verschijnsel, dat de scholen van het centrum ontvolkt worden en die van de buitenwijken telkens meer ...

20 mei 1927
De Reformatie
G. MEIMA.
915 woorden
van 9