GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

48 resultaten
Filteren
van 5
H. J. J.
„In dagen van ellende op God vertrouwen”

„In dagen van ellende op God vertrouwen”

UIT DE SCHRIFTDeze woorden zijn door Jesaja gericht tot een volk, dat in grote nood was. Ze zijn namelijk bestemd voor een volk in ballingschap. Maar ze hebben betekenis voor alle tijden en voor allen, die in duisternis wandelen. En daarom willen we de bijzondere omstandigheden, waaronder ...

De Reformatie
H. J. J.
1597 woorden
ERFGENAMEN VAN GOD EN MEDE-ERFGENAMEN VAN CHRISTUS

ERFGENAMEN VAN GOD EN MEDE-ERFGENAMEN VAN CHRISTUS

mr DE SCHRIFTIn de voorgaande verzen heeft Paulus gesproken van de rijkdom van hen, die door de Geest Gods worden geleid: Ze zijn kinderen Gods. Dat maakt de Heilige Geest van hen. Want de Heilige Geest vormt geen slaven, die in voortdurende angst leven. Maar Hij vormt kinderen van de heme ...

De Reformatie
H. J. J.
1734 woorden
Het getuigenis van Gods Geest en onze geest, dat wij kinderen Gods zijn

Het getuigenis van Gods Geest en onze geest, dat wij kinderen Gods zijn

UIT DE SCHRIFTAls ik me niet vergis vinden vele lezers van de Bijbel dit een „moeilijke" tekst. Men weet er eigenlijk geen raad mee. En spreekt er liever niet over. Anderen krijgen, als ze dit lezen, een zekere onrust. Ja, bij sommigen leeft de voortdurende vraag: , , Is dit bij mij wel Ji ...

De Reformatie
H. J. J.
1772 woorden
De Heilige Geest maakt ons niet tot slaven, maar tot kinderen Gods

De Heilige Geest maakt ons niet tot slaven, maar tot kinderen Gods

UIT DE SCHRIFTHet gaat in Rom. 8 over de tegenstelling van het leven naar het vlees en het leven naar de Geest. Leven naar het vlees is een leven in ongeloof. Wie naar het vlees leeft gelooft Gods beloften niet en wandelt in de wegen des HEREN niet. Wie zo doet zal vergaan onder Gods toorn ...

De Reformatie
H. J. J.
2056 woorden
Een erfenis, die klaar ligt in de hemel en erfgenamen, die bewaard worden op aarde

Een erfenis, die klaar ligt in de hemel en erfgenamen, die bewaard worden op aarde

UIT DE SCHRIFTIn de voorgaande verzen heeft Petrus God geloofd. Omdat Hij ons door de opstanding van Christus nieuw leven heeft gegeven. Door de opstanding van Jezus Christus zijn alle dingen anders geworden. Er is voor de gelovigen weer leven en er is weer hoop. Een levende hoop, die niet ...

De Reformatie
H. J. J.
1911 woorden
Wedergebaren tot een levende hoop!

Wedergebaren tot een levende hoop!

UIT DE SCHRIFTPetrus begint deze brief met het bekende: Geloofd zij God. Het is ons bekend uit Ps. 68 : 20: „Geloofd zij de Here, dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid".Diezelfde lofprijzing komt ook voor aan het begin van de brieven van Paulus aan de Korinthiërs ...

De Reformatie
H. J. J.
2453 woorden
Een broeder en vriend

Een broeder en vriend

De HERE heeft onze broeder en vriend van ons weggenomen. Gewoonlijk spreken we van een vriend en broeder. Maar Benne Holwerda werd eerst m'n broeder in de HERE en daarna m'n vriend.Voor het eerst zocht ik hem op in de benauwde dagen rondom 1944. Het zal in het begin van 1945 zijn geweest. ...

De Reformatie
H. J. J.
1090 woorden
De dienst van de Zoon des mensen.... en de dienst van Zijn discipelen

De dienst van de Zoon des mensen.... en de dienst van Zijn discipelen

UIT DE SCHRIFTHet zit de mensen in het bloed om te heersen en zich te laten dienen. Dat is niet slechts bij enkelen het geval, maar bij allen. Van nature begeren we macht en als we de macht hebben, dan maken we daarvan gebruik. En wie dat niet doet is in het oog der wereld een zot. En op h ...

De Reformatie
H. J. J.
2536 woorden
„Ons vaderland in de hemelen”

„Ons vaderland in de hemelen”

UIT DE SCHRIFTIn de voorafgaande verzen heeft Paulus gesproken van mensen, die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. Waarschijnlijk waren het Judaïsten, die niet roemden in h ...

De Reformatie
H. J. J.
1892 woorden
Professor Schilder als COLLEGA

Professor Schilder als COLLEGA

Toen rnij verzocht werd over onze overleden broeder enkele woorden te schrijven, heb ik niet willen Vi'eigerc: !. Ik mocht het oolï niet, geloof Ik.Ik schrijf niet om een groot man nog wat in de hoogte te steken.Maar we! „om des naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voor te ...

De Reformatie
H. J. J.
867 woorden
van 5