GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

185 resultaten
Filteren
van 19
Een ongelijk drietal

Een ongelijk drietal

G. Mulder: „Wacht U voor de hond". Uitg. Bosch & Keuning, Baam.Nelly van Dijk-Has : „Als lichtende Sterren".G. Norman: „De heilige Schakel". Uitg. J. H. Kok, Kampen.In de serie-boeken komt men dikwijls oude bekenden tegen onder de auteurs. Dat is meestal een goed teeken. ...

De Reformatie
H. S.
1373 woorden
Een ervaren gids voor een gevaarlijk gebied

Een ervaren gids voor een gevaarlijk gebied

De plastische kunst — beeld-en schilderkunst — staat bij vele van onze menschen buiten hun aandachtssfeer. Nog meer dan bij de Uteratuur is men geneigd afwijzend tegenover de uitingen der moderne schilderkunst te staan. Nu kan dit stellig zeer juist zijn, als het ligt aan den kunstenaar; als deze ...

De Reformatie
H. S.
1131 woorden
Nuttig, niet afdoende.

Nuttig, niet afdoende.

Nu bij vele jongeren de lust tot diepgaande beginselstudie verdwenen raakt en zelfs het lezen van goede boeken nauwelijks meer tijd vindt, krijgt de parapsychologie vat op de geesten. Het staat geleerd en geeft blijk van de zoo befaamde algemeene ontwikkeling, als men over geheimzinnige machten e ...

De Reformatie
H. S.
1089 woorden
„Moeder vertelt verder". Verhaaltjes van Jo Kalmijn-Spierenburg. Versjes van Jo van Ginkel. Teekeningen van A. Molenaar. Bosch & Keuning N.V., Baarn.

„Moeder vertelt verder". Verhaaltjes van Jo Kalmijn-Spierenburg. Versjes van Jo van Ginkel. Teekeningen van A. Molenaar. Bosch & Keuning N.V., Baarn.

De vertelster geeft blijk, haar vak te verstaan. En dat zegt wat: goed te schrijven voor heel kleine kinderen. De inhoud is zuiver „neutraal" gehouden; er staat dunkt me, geen verkeerd woord in. Bezwaar heb ik alleen tegen: „Het Kerstfeest in het bos". Hierover kan men niet „neutraal" vertellen. ...

De Reformatie
H. S.
73 woorden
Een sociaal probleem ?

Een sociaal probleem ?

Het is al weer lang geleden, dat ds J. A. Visscher met zijn populair geschreven boeken, de aandacht vestigde op de noodtoestanden in Friesland's Zuidoosthoek. De bewogenheid met het lot van de geestelijk-en sociaal achterlijke bevolking van de heide en zandgronden, gaf zulk een warmte en innighei ...

De Reformatie
H. S.
983 woorden
Het goede milieu

Het goede milieu

Er zijn veel boeken, die als. tweede of derde deel, bij een voorafgaand deel zich aansluiten en die men toch heel goed afzonderlijk kan lezen. Wel ontmoet men er dezelfde figuren in, maar de probleemstelling is zoo geheel anders, de situaties zoo gewijzigd, dat de schrijvers hun personen als gehe ...

De Reformatie
H. S.
943 woorden
Het doel gemist

Het doel gemist

Nu de boeken zoo duur gaan worden, is het voor de boekenreeksen, de series, een gulden tijd. Zij-bieden veel, voor weinig geld, aan een groot publiek. Dat de inhoud veelal afgestemd is op de breede massa, is voor den uitgever een paedagogische eisch, voor de lezers niet steeds een voordeel echter ...

De Reformatie
H. S.
986 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Rie van Rossum: „Guusje op moeders stoel", Bosch & Keuning N.V., Baam.De lotgevallen van „Guusje uit de Goudsbloem" zijn zoo in de smaak gevallen, dat er wel een vervolg op moest komen. Het voordeel van dit tweede deel is, dat de hoofdpersoon, met haar heele milieu reeds bekend zijn. ...

De Reformatie
H. S.
212 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

De schrijfster laat aan haar boek de volgende woorden voorafgaan: „Het is een voorrecht, het koninklijk gezin te kennen en dat voorrecht genieten wij, Nederlanders, gelukkig allen in mindere of meerdere mate".De bedoeling van het boek is, die kennis te vergrooten, ons in intiemer verband t ...

De Reformatie
H. S.
612 woorden
Een regionaal verhaal

Een regionaal verhaal

De streekroman heeft een tamelijk taai leven en sommige schrijvers weten een zeer veelvuldig en toch nog behoorlijk gebruik te maken van dit literaire genre. Dit komt vermoedelijk door de onbekendheid van de lezers met de tallooze dorpsgebruiken, folkloristische gegevens en soms zonderlinge tradi ...

De Reformatie
H. S.
1038 woorden
van 19