GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XX. Sinds de Synode van 1917, \yaarop de zaak ter sprake kwam, is er veel veranderd.Een groot deel van het voorbereidefide werk, dat daar noodig werd geacht, is thans geleverd.Het tekstonderzoek is thans op een-rustpunt gekomen.Andere vertaling ...

De Reformatie
HEPP
7259 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XVII. (Slo.t).' i? J^ïövf' ÏKM .< (V, '; : : ( Buitenlandsche Kerken.Dei kdrrespojidêntie'lïiet Buitenlandsche Kerken vormde é, én der groote onderwerpien oip het a.g6ndum.De behandeling daarvan nam eén middag en een morgen in beslag.Waar echter schrijver dezes rapi ...

De Reformatie
HEPP
6627 woorden
Een pijnlijk pers-incident.

Een pijnlijk pers-incident.

Onder dit opschrift schrijft Prof. Dr H. H. ICuypar n „De Heraut" cea artikel over een zaak, waar wij en nauwste bij betrokken zijn.Wij hopen hierop in ditzelfde nummer te attendeeren.Wij voeren daarin met Jen hooggeachten een eigenlijke polemiek. schrijverDaarom volgen we oo ...

De Reformatie
HEPP
6191 woorden
Als ik Christelijk Historisch was..... V.

Als ik Christelijk Historisch was..... V.

De vraag is alzoo hiertoe herleid: als ik een Christelijk Historische was van het type-prof. Slotemaker de Bruine, hoe zou ik dan staan tegenover het Bijzonder Hooger Ondervfijs? Ik zou natuurlijk mijn hart verpanden aan de openbare universiteiten met haar kerkelijke en andere leerstoelen. ...

De Reformatie
HEPP
6044 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

V. De missive "fa.r& Msp: ; ^^0^i£^m> •Fortman CS. - ^ « ^ ^ ^ ^ iNaar het ons voorkomt, werd aan he't schrijven, ^ dat door Dr J. P. de Gaay Fortman c.s. in Januari vAn dit jaar aan de Synode werd gezonde^-ve^ te weiiiig aandacht geschonken.Me ...

De Reformatie
J. C. RULLMANN
P. CH. VAN DER VLIET
HEPP
5939 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XVI. Sinds de Synode van 1917, vvaai'op de zaak vaa een herziening der Statenvertaling ter sprake kwam, is er veel veranderd.Een groot deel van het voorbereidende werk, dat daar noodig werd geacht, is thans geleverd.Het tekstonderzoek is thans op een ...

De Reformatie
HEPP
H.
5646 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XXII (Slot). Sinds de Synode van 1917, waarop de zaak ter sprake kwam, is er veel veranderd.Een groot deel van het voorbereidende werk, dat daar noodig werd geacht, is thans geleverd.Het tekstonderzoek is thans op een rustpunt gekomen.Andere ve ...

De Reformatie
HEPP
5435 woorden
Mag met een verbeterde bljbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bljbelvertaling langer gedraald?

IX. Uitgangspunt voor de bespreking van deze urgente kwestie is liet rapport, dat in deze materie op de Synode van 1917 werd uitgebracht en de konklusies, welke daar werden . aangenomen. De Synode achtte een herziening van de Statenvertaling niet beslist noodzakeli ...

De Reformatie
HEPP
K. S.
5300 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

VI. Om de erfenis van Assen. Enkelen, het viel van te voren te vermoeden, hadden bezwaar gemaakt de erfenis van .A.ssen te aanvaarden en brachten dit ter kennis van de Synode.. Enkelen, want lioewel de tellers zeggen, dat het ...

De Reformatie
Uw dw.
DE REDACTIE.
HEPP
K. S.
5160 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XVIII. Sinds de Synode van 1917, waarop «ie zaak_ van een herziening der Statenvertaling ter sprake kwam, is er veel veranderd.Een groot deel van het voorbereidende werk, dat daai-iioodig werd geacht, is thans geleverd.Het tekstonderzoek is thans op e ...

De Reformatie
HEPP
5022 woorden
van 34