GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

316 resultaten
Filteren
van 32
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Zelfkennis. 1. Gelijk: wij in ©en vorig artikel zagen is zelfkennis voor de vorming der persoonlijkheid eein eerste vereischte.Er wordt in onzen tijd met het woord „zelfkennis" min of meer gecoquetteerd.Maar men bedoelt ...

De Reformatie
J. W.
1455 woorden
ZIELKUNDE III

ZIELKUNDE III

Vorming der persoonlijkheid. V. Onder de persoonlijkheid verstaan wij dus de eenheid van levensorganisatie in den individueelen Hjensch, waarin de persoon van dien mensch tot uitdrukking komt.Iemand, wiens persoonlijkheid onge ...

De Reformatie
J. W.
1436 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Vorming der persoonlijkheid. IV. Met do tot dusver gegeven uiteenzetting zijn wij nog niet waar wij wezen moeten.Immers, er blijven nog verschillende vragen ter beantwoording over voor wij zoover zijn, dat wij een scherp omsch ...

De Reformatie
J. W.
1720 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Vorming der persoonlijkheid. III. Wanneer wg niet scherp onderscheiden tusschen karakter en persoonhjkheid, hebben wij de neiging, deze twee voortdurend te verwarren.Dit komt misschien wel mede daardoor, dat wij in het spraakg ...

De Reformatie
J. W.
2330 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Vorming der persoonlijkheid. II. Wij komen nu voor de vraag, hoe wij het begrip „vorming der persoonlijkheid" of „persoonlijkheidsvorming" hebben te definieeren.Wij wezen er reeds op, dat er verschil is tusschen „persoonlijkhe ...

De Reformatie
J. W.
1777 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Vorming der persoonlijkheid. I In de laatste jaren komt men nog al ecus in aanraking met inenschen, die een min of meer gepaste reclame maken voor een bepaalde methode ter vorming van „de persoonlijkheid". In den regel is die reclame ...

De Reformatie
J. W.
1722 woorden
Jaarwissellng.

Jaarwissellng.

Hel jaar is weer voorbij.Het jaar van depressie en het jaar van hope. Het jaar van een koningsniüord en iiet jaar van een mislukte ontwapenings-en viootconfereutie. Het jaar van de Uiverglorie en liet jaar van de Uivercatastroplie. Het jaar van het sterven onzer veelbeminde Koningin-Moeder ...

De Reformatie
J. W.
1715 woorden
De Geschiedenis der Paedagogiek van de Middeleeuwen.

De Geschiedenis der Paedagogiek van de Middeleeuwen.

Naar de gewoonte in ons blad willen wij hier aankondigen de verschijning van het tweede stuk van het tweede deel van onze „Inleiding tol de theorelischc Paedagogiek".Dit tweede deel behandelt de geschiedenis der paedagogiek. Het nu versclienen stuk bespreekt in ongeveer 220 pagina's de ges ...

De Reformatie
J. W.
1568 woorden
Hernieuwd Apollinarisme?

Hernieuwd Apollinarisme?

VII. Evenals de vorige week kunnen wij ook thans weer beginnen met de weergave van een stuk uit oen brief.Thans echter heeft onze briefschrijver op voortreffelijke manier onze opvatting zeer kort omschreven en samengevat. Wij zouden haast zoggen: korter kan ...

De Reformatie
J. W.
1757 woorden
Hernieuwd Apollinarisme?

Hernieuwd Apollinarisme?

VI. Een hooggeachte lezer van „De Reformatie' die klaarblijkelijk met belangstelling onze artikelen volgt, is zoo vriendelijk geweest na kennisname van onze vorige opmerkingen o. m. het volgende te schrijven: „Als ik hel wel begrepen heb, heb ik dan eenerzij ...

De Reformatie
J. W.
1428 woorden
van 32