GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Zoo kom ik tot het uitgangspiuit in het geval, dat thans ons nog bezig houdt, terug: de aanwijzing door Prof. Dooyeweerd van een volgens hem verheugend verschijnsel inzake het kerkeüjk confüct; dit n.l., dat men van kerkeüjke zijde, d.w.z. door de Synode van Utrecht 1943, en d ...

5 oktober 1946
De Reformatie
MARNIX
2084 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater., In Buchen-vvald hadden wij, evenals later ook in andere kampen van dien aard, geregeld samenkomsten van mannen, die te voren in den publieken kamp der beginselen een goede plaats hadden ingenomen en menigmaal fel tegenover elkander hadden gestaan.Nu zouden wi' samensp ...

8 juni 1946
De Reformatie
MARNIX
2043 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, Wij willen ons gesprek over het groot gevaar, hetwelk het leven bedreigt door onze schuld — de schuld der Vrijmaking — nl. de v e r k e r k e 1 ij k i n g, nu voortzetten en weer luisteren naar wat de heer Algra ons daaromtrent kan leeren.Wij leerden dan, dat de J.V. h ...

16 september 1950
De Reformatie
MARNIX
1978 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenVoor den wezenlijken Europeaan, den Europeeschen geest, geldt wat de Fransche staatsman, Tardieu, de rechterhand van Clemenceau, vlak na den eersten wereldoorlog schreef in zijn boek: „Amerika en wij": wij hier in Europa leven uit de antieke Grieksche wereld. Gij in Amer ...

13 januari 1951
De Reformatie
MARNIX
1947 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

UnevenAmice frater. Als ik nogal eenige aandacht gaf aan het boek: de Geest over de wateren, dan is het, omdat wij daarin ontmoeten de gevaarlijkste vijandin van de kerk des Heeren, en daardoor voor gansch het leven, de my­stiek. Hier spreekt de verleiding des satans het sterkst. En ...

20 mei 1950
De Reformatie
MARNIX
1943 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, Niemand zal het U of mij ten kwade duiden, als wij betreffende het politieke leven met g»oote belangstelling inzonderheid letten op den weg, waarlangs thans de antirevolutionaire partij wordt geleid, nu de leiding haar winnen wil of reeds gewonnen heeft voor het federalistisc ...

3 februari 1951
De Reformatie
MARNIX
1930 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenWereld-en nationale politiek van onzen dag doen levendig denken aan den Franschen haan, symbool van den overmoed, den chanteclair, die zegt, dat hij met zijn kraaien de zon oproept.Wij ontmoeten hem in „De vos Reinaerde" en in den vogelepos van Rostand. Daar is mi ...

5 november 1949
De Reformatie
MARNIX
1905 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

UnevenAmice frater, Komt Nietzsche's profetie van het nihilisme, dat voor Europa onvermijdelijk het gevolg moet zijn vanzijn afdwalingen, meer en meer in vervulling? Daar is nog altijd het optimistisch humanisme, soms christelijk gekleurd, dat zelfs van een nieuwe schoone toekomst s ...

20 januari 1951
De Reformatie
MARNIX
1879 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenWat mij treft - in de artikelen van dr Westerink is 'de zelfverzekerde oppervlakkigheid, waarmee hij redeneert over de dingen, die hij zoo weinig nog blijkt te verstaan, zóó zelfs, dat hij de kracht zijner eigen woorden niet kent. Ik zou dit niet zeggen, als ik het niet ...

5 maart 1949
De Reformatie
MARNIX
1867 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Het valt waarlijk moeilijk te begrijpen, om welke reden de menschen van onze dagen het recht hebben te spreken van een nieuwe wereld, die er is en van een nog nieuwere, die komen zal. Wat is er nu werkelijk voor nieuws? Op welk terrein dan ook? Zie ik naar ons st ...

22 december 1945
De Reformatie
MARNIX
1844 woorden
van 4