GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

277 resultaten
Filteren
van 28
Internationale Zendings-raad.

Internationale Zendings-raad.

III. Na in ons eerste artikel te, hébben gewezen op' de historische wording en het eigensoortig karakter van den I. Z. R., en in ons tweede artikel de uitsluiting der Duitsobe zending op het rijksgebied der geallieerden te hebben behandeld, willen wij tot hel. besl ...

De Reformatie
J. D. WIELENGA.
N. B.
4159 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Kerstpiediking. • Ook de Kerstprediking heeft haar eigen moeilijkheid. Zij behoort zich te onderwerpen aan de regelen, die voor alle prediking over „historische stoffen" zijn gesteld. Dat wil dus zeggen, dat de prediking heeft te zoeken naar het eigenlijke, de werk ...

De Reformatie
K. S.
N. B.
3938 woorden
RELIGIE EN KUNST.

RELIGIE EN KUNST.

V. Men heeft er op gewezen, dat de kurist dikwerf tot den hoogsten bloei is gekomen in tijdperkeii, waarin Godsdienst en moraaJ in diep verval vraxea geraakt. Verschillende voorbeelden, die dit moeten bewijzen, heeft men ons genoemd.Toen de vroomheid en stre ...

De Reformatie
N. BUFFINGA
N. B.
3814 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

In de historisclis iljn.')Warmeer ik als jongen snuffelde in het bockenkastje van mijn vader of rondspeurde in de laden van het oude kabinet, trof ik daarin — naast de gescliriften van de vaders Yan Velzen en Helenius de Cock, van mannen van gezag in die dagen als Beuker en Littooy, naast ...

De Reformatie
N. B.
S. GREIJDANUS.
C. V.
G. B.
L. DOEKES.
3747 woorden
Polemiek.

Polemiek.

II. In mijn vorig artikel heb ik getracht de beschuldigingen te ontkennem die door Ds Eapteya ; ln „Het Gereformeerd (Kerkblad voor Drente en Overijsel" geuit waren tegen mijn artikel: de mentaliteit van den evangelist. Dit was echter nog miaar een voorpostengevech ...

De Reformatie
N. B.
J. D. WIELENGA.
3447 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Op de blnnenzool. God! geeft het voorjaar en den zomer, wij maken er een vagevuur van!God geeft ieder jaar opnieuw een stukje Paradijs en wij scheppen dat óm in een woestijn!Als de schaarsche zomeravonden aanbreken, sluiten wij onze kinderen op in een ...

De Reformatie
N. B.
K. S.
S. O. LOS.
3104 woorden
Artikel 123 Regeerings-Reglement.

Artikel 123 Regeerings-Reglement.

II. In ons vorig artikel gingen wij de geschiedenis na van art 123, en eindigden met de vraag: als de regeering op grond van dat artikel het indringen op elkanders terreinen verhindert, moeten wij dan niet dankbaar zijn? en is het dan v/el verstandig op' afschaffen ...

De Reformatie
J. D. WIELENGA.
N. B.
Dr A. SZABO.
B. W.
3060 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Het Offer der Armen. Zie ze daar zitten, in die geteerde, roükerigo visschersschuur: de Koning der Koningen en Zijn Minisiers! Hij Zelf heeft, terwijl zij op zee tobden, liet vuur aangemaakt, de visch gebakken, het brood bereid. Waarlijk, Hij schaamt Zich niet om o ...

De Reformatie
N. B.
(Prof. Dr E. Herrigel vert.)
2794 woorden
Polemiek,

Polemiek,

III. In twee voorafgaande artikelen heb ik mij bezig gehouden met den aanval van Ds Kapteyn in „Het Gereformeerd Kerkblad voor Drente en Overijsel" op de zaak der evangelisatie gedaan. Eerst heb ik gepoogd zijne speciale opmerkingen aan het adres van deze rubriek i ...

De Reformatie
N. B.
J. D. WIELENGA.
2778 woorden
REFORMATIE-MENTALITEIT.

REFORMATIE-MENTALITEIT.

II. Bij mijn tweede Zondaginiddag-bezoefe aan de lezers van „De Reformatie" tusschen Heerlen en Helder is het mij, aJsof ik bij sommigen niet zoo vriendelijk' word ontvangen als den eersten keer. De gulle gastheer sdhijnt er niet zoo gerust op of ik mijn voet niet ...

De Reformatie
N. B.
2703 woorden
van 28