GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

58 resultaten
Filteren
van 6
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Nieuwe meeningen inzake lijden en sterven. (VII.) Tenslotte komt de principiëele loochening van den naar Gen. 1—3 opgevatten zondeval voor den dag, óók door hetgeen Jaspers opmerkt over de schuld. Reeds uit wat hij zei over het recht, is duidelijk, dat zijn schuldb ...

14 mei 1937
De Reformatie
K. S.
R. S.
Dr J. VAN LONKHUYZEN.
4794 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Censuurquaestie betreffende N.S.B.- en C.D.U.-leden. Reeds ter Synode te Amsterdam in 1936 werd bij gelegenheid van de betiandeling der vragen inzake N.S.B, en C.D.U. gezegd, dat de kerken geene censuur over vereenigingen kunnen uitoefenen. Alsol die Synode dat met ...

14 april 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
R. S.
G. B.
4620 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Over Prof. Schilder in Amerika. Via „The Standard-Bulletin" van 17 Febr. j.l. nemen wij uit „De Hollandsche Amerikaan" van 10 Febr. d.a.v. over: „Wij lioorden gisterenavond dezen Nederlandschen en Gereform.eerden tlieoloog en redenaar in het kerkgebouw der Tweede C ...

10 maart 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
J. PLOEGSTRA.
R. S.
G. B.
L. DOEKES.
4421 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De kerken in Synode saamgekomen. (VI.) In art. 41 K.O., dat handelt over de classicale vergaderingen, staat: „in welke samenkomsten de Dienaars bij beurte, of anderszins die van dezelve vergadering verkozen wordt, presideeren zullen, zoo nochtans, dat dezelfde twee ...

24 februari 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
R. S.
G. B.
4376 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Met recht van öen oorlog. ^ XV. (Slot.) y ^ , ^ Na al wat te berde werd gebraclit kunnen we kort zijn in het beantwoorden van de vraag, of de oorlog niet in strijd is met het christelijk geweten.Dit (geweten moet zich voor zij ...

11 september 1936
De Reformatie
R. S.
3809 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het recht van den oorlog. VI. Het vorige artikel kwam nog niet •Maar met de aag naar de geldigheid der bergrede. In een latere verhandeling over de verhouding van het toninkrijk Gods tot de koninkrijken der wereld kaen we daar nog op ...

10 juli 1936
De Reformatie
R. S.
3303 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Vrij.¹) De West-Europeesche mensch koestert van overlang een vrijheidsideaal. Daarbij echter richt zich de eene mensch op een ander dó'el dan de andere. In hoofdzaak valt bij de gekoesterde vrijheidsidealen te onderscheiden tusschen een zich richten op v 1 e e s c ...

22 mei 1936
De Reformatie
R. S.
3225 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het recht van den oorlog. XI. De vraag, hoe ons geloof belijden moet omtrent liet k o n i n li r ij k Gods is voor vele gerefor^ meerden vs^eer levendig. Het kwam uit in citaten fan nieuwe literatuur, die de vorige artikelen gaven. H ...

14 augustus 1936
De Reformatie
R. S.
3218 woorden
KERKELIJKELEVEN

KERKELIJKELEVEN

De kerken in Synode saamgekomen. (VII.) Het beginsel en ideaal van „de kerken in Synode saamgekomen" kan iets beter tot uitwerking komen wanneer hetgeen ter Synode behandeld moet worden, tevoren door de kerkeraden en op de classicale en particulier-synodale vergade ...

3 maart 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
R. S.
G. B.
3034 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het recbt van den oorlog. VIII. Wanneer men in de Schrift een antwoord zoekt ) de vraag naar het recht van den oorlog, stuit meu op de moeilijk af te grenzen verhouding lusschen het koninkrijk Gods en de koiiinkrijken der wereld. ...

24 juli 1936
De Reformatie
R. S.
2947 woorden
van 6