GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

176 resultaten
Filteren
van 18
BOEKBESPREKING
De Reformatie
K. Schilder, Christus bij den uitgang van  Zijn lijden. N.V. Uitg.Mij J. H. Kok, Kampen, 1930.

K. Schilder, Christus bij den uitgang van Zijn lijden. N.V. Uitg.Mij J. H. Kok, Kampen, 1930.

Ingevolge het redactioneele voorschrift, dat eiken redacteur tot de aankondiging van zijn eigen geschriften verplicht, worde hier met een enkel woord het derde en laatste deel van mijn driedeelig werk over den lijdenden Christus ingeleid. Gelijk de andere deelen, zoo is ook dit laatste afzonderli ...

De Reformatie
K. S.
839 woorden
Kerstboodschappen.

Kerstboodschappen.

We ontvingen, van de Firma J. Engelsma Mebius te Kollum een viertal „Kerstboodschappen", bedoeld als evangelisatielectuur tegen Kerstmis.Door twee Gereformeerde predikanten en twee medewerkers in den Geref. evangelisatie-arbeid zijn de texten samengesteld, kort en duidelijk. De uitgave zel ...

De Reformatie
825 woorden
De Redactie ontving ter aankondiging de afleveringen van:

De Redactie ontving ter aankondiging de afleveringen van:

„De Christel ij ke Illustratie de Spiege 1", uitg. N.V. Gebr. Zomer en Keunings Uitg.-Mij, Wageningen, waarin, behalve de gewone, als steeds weiverzorgde en actueele rubrieken, artikelen over „Uit de geschiedenis van den Vingerhoed", „School en Leven", „Kinderroof in Amerika", „De Sint Bemardshon ...

De Reformatie
C. T.
799 woorden
Almanak van het Studentencorps „Fides Quarit Intellectum” te Kampen voor het jaar 1934. G. Ph. Zalsman. — Kampen. 1934.

Almanak van het Studentencorps „Fides Quarit Intellectum” te Kampen voor het jaar 1934. G. Ph. Zalsman. — Kampen. 1934.

De Kamper almanak is in dit jaar later dan gewoonlijk, omdat er een lustrum gevierd is in het begin van dit jaar, en men het — terecht — noodig vond, dat lustrum ook te gedenken in den almanak. Daarom haasten we ons, hem aan te kondigen. En we doen dat met vreugde.„bewogen jaarkring in het ...

De Reformatie
K. S.
751 woorden
„Lustrum-Almauak" van het Studentencorps  „Fides Quaerit Intelleotum" voor het  jaar 1929.

„Lustrum-Almauak" van het Studentencorps „Fides Quaerit Intelleotum" voor het jaar 1929.

Kampen. — Drukkerij G. Bos.De Kamper Almanak is dit jaar eenigszins over den tijd. Maar het is lustrum geweest, en dat •verontschuldigt veel.Het corps heeft een al te besc'heiden redactie. De wonderdadige spreuk: „Even tijd voor 'n CaravelUs", behoeft nog niet ontleed te worden (gel ...

De Reformatie
K. S.
749 woorden
De Redactie ontving ter aankondiging:

De Redactie ontving ter aankondiging:

„Illustratie" De Spiegel (uitg. Gebrs. Zomer & Keunings U.M., Wageningen) met, behalve de gewone rubrieken en de illustraties van den dag, artikelen over Hitler, de Marmerstad Garara, De Koningin der aarde, Moderne oorlogsmonsters, George Washington, Een gevangenisoproer. Een rijdend hotel, E ...

De Reformatie
662 woorden
Das Israëlitische Neujahrsfest, von L. I. Pap. Verlag von J. H. Kok, Kampen. 1933.

Das Israëlitische Neujahrsfest, von L. I. Pap. Verlag von J. H. Kok, Kampen. 1933.

We hebben bier voor ons eene dissertatie, waarmee de Hongaarsche schrijver, die een tijd lang in Utrecht heeft gestudeerd, aldaar onder leiding van Prof. Dr A. Noordtzij' den graad van doctor in de theologie verworven heeft.Deze dissertatie behandelt een kwestie, die in de kringen der O. T ...

De Reformatie
G. GH. AALDERS
645 woorden
„Predikant en Dokter”, tweemaandelijksch tijdschrift. Ruys en Co. — Zutphen.

„Predikant en Dokter”, tweemaandelijksch tijdschrift. Ruys en Co. — Zutphen.

Men kan nu dit tijdschrift er eenmaal is, moeilijk meer disoussieeren over de vraag of ook niet op andere WTJze in de behoefte waaraan dit tijdschrift beantwoordt, zou kunnen zijn voorzien. Het tijdschrift is er nu eenmaal, en nu het er eenmaal is willen we niet nalatenhet met ingenomenhei ...

De Reformatie
J. W.
K. S.
619 woorden
Als ’t Lente wordt door Lize Krop- Schurink.

Als ’t Lente wordt door Lize Krop- Schurink.

Langs moeilgke wegen door Jac. van der Klei. — Uitgaven van A. G. Schoonderbeek — Laren.Bij herhaling reeds maakten we in ons blad melding van de goed-verzorgde jongens-en meisjes-boeken, die de uitgever Schoonderbeek in zijn fonds opneemt. We wezen daarbij steeds op het uiterlijk, geheel ...

De Reformatie
Q. T.
613 woorden
De N. C. R. V.-kalender voor 1935.

De N. C. R. V.-kalender voor 1935.

Evenals verleden jaar heeft ook ditmaal de Ned. Chr. Radio-Vereeniging een wandkalender uitgegeven van origineele opvatting. Aan de voorzijde van de week-bladen van het bloc zijn weer foto's gereproduceerd uit het praotische werk der Vereeniging: foto's van personeel, bureaux, expeditie, technisc ...

De Reformatie
612 woorden
van 18