GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

264 resultaten
Filteren
van 27
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN.
De Reformatie
Het rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorganisatie

Het rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorganisatie

Kortgeleden verscheen het rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorganisatie, dat door de Commissie inzake sociaal-economische aangelegenheden werd uitgebracht aan het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen. Dit rapport is onderteekend door de heeren: J. Schouten, mr H. Bos, K ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
6197 woorden
De groote boycot.

De groote boycot.

Marx’ stelsel van het historisch materialisme wordt in zijn perspectieven voor de toekomst o-.m. met zeer groote stelligheid afgewezen in het visioen van het Beest uit Op. 13.Hier toch wordt ontwikkeld de gedachte, dat de anti-christelijke wereld zich in haar eindelijken worstelstrijd voor ...

De Reformatie
K. S.
4169 woorden
DE VRIJGEMAAKTE GEREFORMEERDEN EN DE ANTI-REVOLUTIONNAIRE PARTIJ EN POLITIEK.

DE VRIJGEMAAKTE GEREFORMEERDEN EN DE ANTI-REVOLUTIONNAIRE PARTIJ EN POLITIEK.

III. In onze vorige artikelen is nog maar het eerste lid van de eerste stelling eenigszins toegelicht en is, naar het mij voorkomt, de kern van onze moeiüjkheden nog niet geraakt.Het tweede lid van de eerste stelling zegt, dat de moeilijkheden veelmeer geleg ...

De Reformatie
FRANCKE.
3687 woorden
Wereldruïne.

Wereldruïne.

Nog éénmaal willen wij in verband met voorgaande artikelen acht geven opi één der perspectieven, dié ook voor het maatschappelijk leven ons door de Openbaring van Johannes geopend worden.Ditmaal is het het apokalyptisch visioen der wereld-ruïne.Want door al de sociale ellenden heen ...

De Reformatie
K. S.
3492 woorden
DE VRIJGEMAAKTE GEREFORMEERDEN EN DE ANTI-REVOLUTIONNAIRE PARTIJ EN POLITIEK.

DE VRIJGEMAAKTE GEREFORMEERDEN EN DE ANTI-REVOLUTIONNAIRE PARTIJ EN POLITIEK.

II Zoo is er groote schade aan de principiëele en dus ook practische politiek toegebracht door het partijbeleid, dat de zoogenaamde „i n t e r - k e r k el ij k-h e i d" der partij wilde handhaven. Men wilde allo kerkelijke „richtingen" zoo noodig en zoo mogelijk e ...

De Reformatie
FRANCKE.
3472 woorden
Het antwoord van den heer J. SCHOUTEN.

Het antwoord van den heer J. SCHOUTEN.

III. (Op veler verzoek vingen we na terugkeer uit het buitenland deze reeks aan. Inmiddels bekwamen we de zekerheid, dat een door „de vijftien" gezamenlijk te onderteekenen stuk in voorbereiding is, hetgeen we wel niet geheim behoeven te houden. Daarom beperken we ...

De Reformatie
K. S.
A. J. VERBRUGH.
3398 woorden
DE VRIJGEMAAKTE GEREFORMEERDEN EN DE ANTI-REVOLUTIONNAIRE PARTIJ EN POLITIEK.

DE VRIJGEMAAKTE GEREFORMEERDEN EN DE ANTI-REVOLUTIONNAIRE PARTIJ EN POLITIEK.

EN POLITIEK. IV (Slot). ///. Het gevolg van de bediening van voornoemde sleutelmacht door de synodocratische leden der A. R. P. is voor de vrijgemaahten, dat sij van de Geestelijke gemeenschap zijn afgesneden en dus geen deel meer he ...

De Reformatie
FRANCKE.
3347 woorden
VALSCHE EN WARE PROFETIE TEN AAN­ ZIEN VAN DE REVOLUTIE IN INDIE.

VALSCHE EN WARE PROFETIE TEN AAN­ ZIEN VAN DE REVOLUTIE IN INDIE.

Zijn we ons Wel bewust, dat in onze dagen een geestelijke worsteling op en neer golft, zoo diep gaande, zoo alles omvattend, als misschien in geen eeuwen het geval is geweest? Het gaat in Christus' kerk om de vraag: zal de kerk werkelijk kerk zijn? Is ze de vergadering der geloovigen, welk ...

De Reformatie
C. V.
3191 woorden
WAT IS HEDEN ONZE POLITIEKE ROEPING? 1)

WAT IS HEDEN ONZE POLITIEKE ROEPING? 1)

Op het Landelijk Congres van Gereformeerden (Vrijgemaakt) tot Bezinning op hun houding ten opzichte van de A.R. Partij, gehouden te Utrecht op 6 en 7 Mei in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, sprak prof. C. Veenhof van Kampen voor een zeer aandachtig gehoor over bovengenoemd onderwerp. ...

De Reformatie
Drs J. M. ZINKSTOK.
3150 woorden
Het adres van den Schoolraad.

Het adres van den Schoolraad.

Door den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel is het onderstaand adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gericht, een adres, waarvan alle eer toekomt aan den bekwamen secretaris.Het Moderamen van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel heeft er met dankbaarheid kennis van ...

De Reformatie
K. D.
D.
3096 woorden
van 27