GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1897-03-21
„Om den arbeid zijner ziele.”

„Om den arbeid zijner ziele.”

Om den arbeid zijner ziele zal hij het zien, en verzadigd worden. Jes. 53:110. In Jesaja's aangrijpende profetie van den »Man van smarten", spreekt tien verzen na elkander eerst de kerke Gods van het lijden, dat om harentwil op Messias komen zou: «Hij is om onze ov ...

21 maart 1897
De Heraut
1787 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

TWEEDE STUK. XXV. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen. Psalm 93 : ib. Nu we den loop der > gemeene gratie" van het Paradijs tot in de Parousie achtervolgd hebben, en daarmede onze twee ...

21 maart 1897
De Heraut
3293 woorden
Register op E VOTO.

Register op E VOTO.

Er is een naam-, zaak-en /(? ^jAegister op de vier Deelen van E Voto ia gereedheid gebracht, dat voor de premie-inteekenaren op dit werk verkrijgbaar wordt gesteld tegen den prijs van vijf en zeventig cents. Voor de overige koopers van E Voto tegen den prijs vaxijeen gulden vijf en twintig cents. ...

21 maart 1897
De Heraut
184 woorden
Wijze van werken.

Wijze van werken.

De vraag of eea Synode Generaal beter doet met in plena, of ia delegatie, dea voorbereidendett arbeid te verrichten, houdt begrijpelijker wijze nog steeds de aandacht bezig.Ds. Littooy erkent wel dat het in plena niet te best marcheert, maar huivert toch nog om aan preparatoire delegatie, ...

21 maart 1897
De Heraut
595 woorden
Verkiezing in het kerkelijke.

Verkiezing in het kerkelijke.

I. Van zija optreden af heeft de Heraut zich steeds uitgesproken voor eea meerder zeggeaschap der ledea vaa Christus' kerk, bij de verkiezing van de Opzieners ea Armverzorgers.We hebbea dit puat niet te scherp noch te ontijdig aangedrongen, omdat de veel ern ...

21 maart 1897
De Heraut
1727 woorden
Kerkelijk, en civiel.

Kerkelijk, en civiel.

Amsterdam, 19 Maart 1897JWe mochten tot onze blijdschap ontwaren, dat ons artikel over Oud-Beierland, wat de losmaking uit het kerkverband betrof, ia breeden kring instemming had gevonden.Het kerkverband altoos ondergeschikt aaa de Belijdenis, maar ook die Belijdenis niet als stuk p ...

21 maart 1897
De Heraut
1618 woorden
Voor Kootwijks Scbolen.

Voor Kootwijks Scbolen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS:Voor onze Leesbibliotheek, van Mevr. de Wed. B. de B, te A. een pak Herauten en boeken, ...

21 maart 1897
De Heraut
21 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In het Tijdschrift voor Geref. Theologie biedt de redactie ons ditmaal een opstel van Dr. L. WAGENAAR over fohan Fontanus^ Gelderlands hervormer; van den heer Ar. NOORDTZIJ over Bemoedigende Verschijnselen op het gebied der Oud-Testamentische Critiek; van Ds. E. F. H. WOLF over Aficha 5:12; en va ...

21 maart 1897
De Heraut
934 woorden
Afval der heiligen,

Afval der heiligen,

In het Reform. Monatschrift voor Bentheim, no. 1, wordt de stelling ontwikkeld, dat wel de uitverkorenen zeker zijn van hun zaligheid, maar dat men niet zeggen mag, dat de heiligen niet afvallen kunnen. Is dit iets anders dan een spelen met woorden ? Het woord »heiligen" kan gebezigd worde ...

21 maart 1897
De Heraut
185 woorden
Belijdenis.

Belijdenis.

Een correspondent vraagt ons of de kerkeraad toch eigenlijk wel tot het heilig Avondmaal mag toelaten, wie niet toont geestelijk leven te bezitten. Hij schrijft ons: Naar aanleiding van de Heraut No. 997 over het door u geschreven stuk »Waterlooze wolken", werd het mij een behoefte een uit ...

21 maart 1897
De Heraut
665 woorden
van 4