GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

14 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1922-02-17
VORM EN GEEST.

VORM EN GEEST.

V. (Slot.) Na een - periode waarin gevaren--"ï'V'ö®t' over sciiatting van den „vorm", het intellectüeele', het geformuleerde, het organisatorische - enz. geboren zijn, iiioet thans alle nadmi: worden gelegd op' de ziel, den geest, de persoionlijkheid.Want — ...

De Reformatie
VAN DER VAART SMIT.
2104 woorden
Het studeeren der Ouderlingen.

Het studeeren der Ouderlingen.

VI. Kan de OuderlingeucO'nferentie uitnemend dienen om bij de opzieners geestdrift te wekken tot h'im ambt, en hun attentie meer te scherpen voor fle groote vragen van onzen tijd; kan de kerkeraiadsvorgadering, waarop eenig onderwerp', dajt de regeering idetr kerk ...

De Reformatie
HEPP.
G. CH. AALDERS.
2660 woorden
Tweede stem.

Tweede stem.

Zwaar is het in Gods koninkrijk, de overgangen te vinden. Doch zwarigheid is er ook in het vinden van den doorgang. Te weien de uren, dio voor Gods ^VeTk gesteld zijn, dat is in de ziel van Gods geroepenen de moeilijke vraag. 'Doch als de uren gevonden zijn, dan zijn zij nog niet den last .ontlh' ...

De Reformatie
K. SCHILDER.
1421 woorden
De makers der revolutie.

De makers der revolutie.

Bij virie ligt.'de oorzaak der revolutie? -Op dio vraag, dié bij 'de communistische ellende en.'den ao'cialen chaos, welke het arme Rusland tfiifeteren, zich met kracht naar voren dringt, ' gOi-ift het Marxismie een antwoiord, dat wellicht door nio-^_ 'inan' jnd'; ^.zo(^; ^hergij; ; ^jrf-ö ...

De Reformatie
K. D.
1129 woorden
De Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika.

De Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika.

I. Ook deze kerk wordt genoemid onder de Buitenlandsche Klerken, waa, rtnede door ons oorrespondeniie wordt gevoerid. Vanwege haar geringeren omvang en vooral omjdat afvaardiging naar onze Synodes zoo groote onkostien medebrengt, had zij niet zoo vaak gelögenheid, ...

De Reformatie
G. KEIZER.
1459 woorden
KUYPER - BIBLIOGRAFIE.

KUYPER - BIBLIOGRAFIE.

door J. C. RULLMANN. XX. In zijn „Beroep 'Op het Volksgeweten" richtte DJ-Kuyper zich m'öl : name tegen Dr .1. A. Lamping, wiens boek: D^e' Staat en het Volks-C'nderwijs in Nederland, een bundol opstellen uit D'e Gids van 1868, een dO'Orloopende kritiek bevat ...

De Reformatie
J. C. RULLMANN.
1179 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Roomsche waardeering. Onder het opschrift „Zeer merkwaardig" neemt de „Amsterdamsche Kerkbode" het volgende over uit het Roomsche jdagblad „D|e Tijd": De heer P. P. Geurts schreef in h'et roomsche .jdagblad „De Tijd" onlangs het volgende: •-; •' : i „Niets w ...

De Reformatie
HEPP.
3987 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Hooggeachte Redactie, In onderscheidene kerkelijke bladen word naar aanleiding van het pas verschenen JaaAoek ten dienste der Geref. kerken in Nedeirland — 1922 —, de aandacht - gevestigd opi het bedenkelijke feit, dat ongeveer 2 00 V-a.n de ruim 700 Geref. kerken geheel vacant zijn. ...

De Reformatie
D.
225 woorden
„Officieel Jaarboekje der Gereformeerde Kerk van ’s-Gravehhage”, 1922, vijftiende jaargang. Js. Bootsma, ''s-Gravenhage.

„Officieel Jaarboekje der Gereformeerde Kerk van ’s-Gravehhage”, 1922, vijftiende jaargang. Js. Bootsma, ''s-Gravenhage.

BOEKBESPREKING. Een model.Behalve dan in de drukfouten op de laatste bladzijden, waarvoor Dis. Ringnalda in zijn kerk correctie heeft gevraagd.'Vooral de opgave van verschillende ve: eenig!ngen pp sociaal gebied, vind ik iets kostelijks. 1& 5 De h ...

De Reformatie
337 woorden
VRAGENBUS.

VRAGENBUS.

Men vraagt ons naar de bewoordingen van den zegengroet aan het begin van onze.-godsdienstoefeningen. We hebben die vraag reeds eenmaal in , ', De Reformatie" behandeld (Ie faalPg. no. 4). Kort - wieergegeven luidde ons antwoord toien:1) de liturgie kent geen officiëelen zegengroet, zoodat hier vr ...

De Reformatie
F. W. G.
716 woorden
van 2