GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1928-06-08
Onwetende bidders.

Onwetende bidders.

Er is een zuchten der gelco-vigen die het volle kindschap willen ontvangen in" de erve der heiligen in het licht.Er is een zuchten der schep'ping die in barensnood is, vol geheimzinnig maar sterk verlangen naar de verlossing.Maar daar is oO'k een zuchten van den H. Geest zelf in het ...

De Reformatie
F. C. M.
618 woorden
DE HISTORISCHE SGHRIFTBESGHOUWING

DE HISTORISCHE SGHRIFTBESGHOUWING

Ee historische Schriftbeschouwlng is opgekomen uit reactie.Men heeft de zekerheid, dat de Joden al spoedig het Oude Testament hebben beschoiuwd als het Woord Gods, bekleed met absoluut gezag. Toen onze Heere Jezus optrad, heeft Hij steeds weer eerbied gevraagd voor de boeken des Ouden Verb ...

De Reformatie
F. W. GROSHEIDE.
1091 woorden
Gekrookt Riet, door D. Noordam.

Gekrookt Riet, door D. Noordam.

Sinds Brusse met zijn verhaal van Boefje de algemeene belangstelling wekte voor het kind, dat slachtoffer is van zijn omgeving en opvoieding, heeft de boefjes-figui^r zijn plaats in de literatuur behciiden. Telkens weer verschijnt hij ten tooneele, met een anderen naam en wisseling van omstandigh ...

De Reformatie
C. T.
1597 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

De ooDenHet artikel van Ds J. C. Aaldexs in het Tijdschrift „Onder eigen vaandel", waarvan de inhoud onzen lejaers bekend is, blijkt oogen te hebben geopend, welke totnogtoe gesloten waren voor • de verschillende antithetische stroomingen, die in de schismatieke kei-ken zijn saam gevloeid. ...

De Reformatie
HEPP.
1199 woorden
Christus langs den Indischen Helrweg

Christus langs den Indischen Helrweg

E. Stanley Jones.Dit boek is in zekere zin ee'U piendant van het onlangs in deze rubriek door mij besproken werk van Katharine Mayo, M other I n d i a.Beide laten zij ons Indië, Britsch-Indë, zien, maar van een geheel verschillende zijde belicht. Aan het einde van mijn bespreking va ...

De Reformatie
E. Stanley Jones.
VELDKAMP.
1999 woorden
De Landbouw.

De Landbouw.

In 't algemeen neemt in de laatste jaren de welvaart van ons volk belangrijk toe. Ondanks werkloosheid en uitvoerbelemmeringen bloeien industrie en handel, en de aan de arbeiders betaalde loonen weerspiegelen den goeden gang van zaken.In de landbouw is het echter groaidig mis en ondanks de ...

De Reformatie
E. VISSER.
986 woorden
Gevaren van onze huidige Sclioolvretyeving.

Gevaren van onze huidige Sclioolvretyeving.

III Als vijfde gevaar noem ik het genieten van de subsidie zelf. 't Is ééii van de dingen, waarop' onze tegenstanders zelfs gewszen hebben. Zij meenen, dat het maar verstandig is, ook de „Kerkelijken" aan de staatsruif te laten. Daar zullen ze zich den dood eten. Z ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1065 woorden
Samenwerkinö.

Samenwerkinö.

In den laatsten tijd is herhaaldelijk de gedachte tiaar voren gekomen, dat meer organisatie onder ons Gereformeerden voor den arbeid onzer Evangelisatie toch zoo noodig is. Men zoekt meer verband onderling te krijgen; meer voeling met elkaar, cm in den arbeid elkaar te helpen en te dienen. ...

De Reformatie
C. B.
1357 woorden
PERSSGHOUW.

PERSSGHOUW.

Kwestie-Assen en V. U. Ons overzicht van het persdebat over deze belangrijke kwestie moge ook deze week zijn vervolg hebben.Daar is allereerst ds H. J. Heida. Hij schrijft in het „Kerkb. v. Vlaardingen etc": De beweging van den woeligen Amsterdamsclie ...

De Reformatie
K. S.
5989 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Dokkumi (vac.-S. W. Bos): Th. Dellenian te Giessen-Oud-en Nieuwkerk en R. Oosterlioff te Hemelum.Beroepen te: Brielle-Tinte: W. A. Zwaan, oand. te Helder. Eindhoven: K. Sietsma te Sclioondijke. Maastricht: P. Prins te Oostvvold (Gr.). Midwolda (Gr.) en Leimuiden: R. v. d. Weerd ...

De Reformatie
K. SOHlLDiER
803 woorden