GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

19 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1934-10-12
De spanning tusschen de Wetenschap der Theologie en het geloof der gemeente opgeheven.

De spanning tusschen de Wetenschap der Theologie en het geloof der gemeente opgeheven.

1e Blad (De opleiding tot den dienst des Woords na 1834.) Zeer groot is de gunst Gods over ons, dat ons ^eschonken zijn de Tlieologisclie Hoogeschool en fvie Theologisclie faculteit van de Vrije Universiteit, |'; ^ij hebben dit gemee ...

12 oktober 1934
De Reformatie
HONIG
2214 woorden
Afscheiding en Doleantie.

Afscheiding en Doleantie.

De Afscheiding is in de vorige eeuw niet de eenigc kerkelijke beweging in ons vaderland geweest. Op haar is ruim vijftig jaar later de Doleantie gevolgd. En de vragen, die reeds meer dan eens gesteld zijn, en ook nu nog, niet alleen historische, maar ook actueele beleekenis hebben, kunnen als vol ...

12 oktober 1934
De Reformatie
G. KEIZER
1836 woorden
De Vocativus van de Reformatie, ook in 1834.

De Vocativus van de Reformatie, ook in 1834.

De Afscheiding van 1834.Een reformatie.Een reformatie, als alle andere: een reformatie, die niets „eigens" heeft. Geen „eigen" idioom, geen „e i g e n" principe, geen „e i g e n" dogma, geen „eigen" idee fixe. Geen „eigen" kring, geen „e i g e n" club. Geen „e i g e n"-aardigheid. ...

12 oktober 1934
De Reformatie
K. S.
1266 woorden
Bronnen-Publicatie.

Bronnen-Publicatie.

Aan bewerking van de geschiedenis der Afscheiding heeft hel nu een eeuw lang niet ontbroken.Het tijdschrift „De Reformatie" met zijn vele berichten omtrent de vervolging was van meetaf een goudmijn. De opeenvolgende synodale Acta hielden ons van den gang van hel nieuwe kerkelijke leven ger ...

12 oktober 1934
De Reformatie
J. C. RULLMANN
1424 woorden
Het oordeel over de Afscheiding door het periodiek geschrift „Vaderlandsche letteroefeningen”.

Het oordeel over de Afscheiding door het periodiek geschrift „Vaderlandsche letteroefeningen”.

In 1837 — bij eene recensie van een werk geschreven door Mr C. M. van der Kemp — schreef de redactie van bovengenoemd tijdschrift van zich zelf: „Dit tijdschrift is geen orgaan van de een of andere secte ... Mannen die tot verschülende kerkgenootschappen behooren werken aan hetzelve. In de beoord ...

12 oktober 1934
De Reformatie
J. DE LANGE
1254 woorden
De Regeering en de Afscheiding.

De Regeering en de Afscheiding.

Sinds Groen van Prinsterer in 1837 de Maatregelen door de Regeering tegen de Afgescheidenen genomen, aan het Staatsrecht toetste tot op de kerkhistorische en staatsrechtelijke studie van den vrijzinnigen Mr S. Sybenga uit 1932, is de beoordeeling van de vervolgingen uit de jaren dertig der vorige ...

12 oktober 1934
De Reformatie
E D. KRAAN
4862 woorden
Rondom de Cocks „Drie Achitofels”. ¹)

Rondom de Cocks „Drie Achitofels”. ¹)

Da Costa had aan dr Capadose gevraagd of hij De Cocks „Drie Achitofels" had gelezen. Deze schreef daarop in een brief d.d. 21 Juni 1836: „ja en met verontwaardiging; neen zulk een schrijven kan in waarheid de goede zaak geen goed doen... Daarentegen heb ik het stuk 2) van Le Roy met buitengewoon ...

12 oktober 1934
De Reformatie
Dr J. A. H. J. S. BRUINS SLOT
1451 woorden
De „Vader der Zeeuwsche Kerken”.

De „Vader der Zeeuwsche Kerken”.

(Ds C. Steketee van Nieuwdorp.) AUerwege is in den laalslen tijd geschreven over de figuren, die in de vuurlinie van de Afscheidingsbeweging hebben gestaan en daarmede is de gedachtenis aan deze voortrekkers opnieuw verlevendigd. Terecht, want het is hun werk gewee ...

12 oktober 1934
De Reformatie
C. T.
1731 woorden
Koninklijke vrijmoedigheid.

Koninklijke vrijmoedigheid.

Wat in de mannen en vrouwen uit de eerste periode der Afscheiding zoo bekoort en — ook zoo beschaamt, is hun koninklijke vrijmoedigheid in het belijden der waarheid Gods. Tegen één eenige was toen de hand van allen. De Afgescheidenen werden met den vinger nagewezen. Door straatjongens nageschreeu ...

12 oktober 1934
De Reformatie
J. P. T.
2096 woorden
De Geschiedenis der Afscheidings-Beweging te Sauwerd.

De Geschiedenis der Afscheidings-Beweging te Sauwerd.

LDE REFORMATIE" - AFSCHEIDINGS-NUMMER 2e Blad - 12 October 1934 ^De herdenldng van de Afscheiding, dit jaar een eeuw geleden, is een reden om na te gaan in hoe verre er in de plaatselijke geschiedenis feiten zijn aan te wijzen die verband houden met den geestelijken strijd dier dagen. ...

12 oktober 1934
De Reformatie
R. P. MEDEMA
G. G. ZIJL
K. W. NIENHUIS
R. L. RAANGS
Dr J. A. H. J. S. BRUINS SLOT
4876 woorden
van 2