GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1937-04-23
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Een nieuwe sacramenteele beweging. IV. "Wanneer wij ons er tlians toe zetten, om onis oordeel over de sacramenteele beweging te vormen, kunnen wij natuurlijk niet op alle bdzoixderheden ingaan, maar moeten onze aandlacht op enkele ho ...

De Reformatie
E. D. KRAAN.
2201 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Te Jeruzalem. Het is niet zonder reden, dat, onder de dingen waarover Jezus met Zijn discipelen in de dagen vóór Zijn hemelvaart bezig was, bovenal genoemd wordt: — de belofte des Heiligen Geestes.Immers op de komst va, n don Geest wachtte nu alles.He ...

De Reformatie
v. A.
959 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Nieuwe meeningen inzake lijden en sterven. (IV.) We spraken over Heidegger. In nauw verband met zijn gedachten verdient nog een andere schrijver onze aandacht: Adolf Sternberger, met zijn boek: „Der verstandene Tod"; dit boek wil een onderzoek instellen naar Heideg ...

De Reformatie
K. S.
C. V.
4768 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Een droom. Ik droomde en ik zag in mijn droom: hoe de Vorst der Duisternis twee duivelen deed uitgaan om liet werk der evaagelisatie te verstoren. Want daarin verschilde de Booze van meening met vele igodsdienstige menschen: hij vond dezen arbeid belangrijJc en sch ...

De Reformatie
N. B.
559 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Groote Tuflor-Figuren (Scbetsen uit den tUd der Reformatie in Engeland en Scbotland) XII. De Piraten-K oningin. Expansie. KolonialeJohn Hawkins behoorde tot ©en reedersfamilie te Plymouth, aan wie het traditioneele „oog ...

De Reformatie
J. VELDKAMP.
1915 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een Oudste der Doopers. II. B. Stroman: Obbe Philipsz, Oudste der Doopers. — Rozenheek en Venemans Uitgeversbedrijf N.V., Hilversum, 1935.Het gemis aan totaliteit in Stromans laatste boek heeft men daarin gezocht dat hier de s ...

De Reformatie
D. J. G.
1659 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

De RoomsGhe Kerk en ds Missie. II. Daar is een onderdeel van heel den Missiearbeid, dat onze bijzondere aandacht moet hebben, waar het ook zelf in Roomsche kringen zich in steeds grooler belangstelling mag verheugen. Het is het terre ...

De Reformatie
J .v. d. L.
1472 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Dat God „OP GODDELIJKE WIJZE" „Zijn oor heeft". De hoogleeraren Kuyper en, Hepp deden een vereenden aanval op den heer A. Janse. Hij zo^l leeren, dat God handen, oogen, voeten heeft. Reeds laaen onze lazers een afv.ijzing van die meening, als ware ze de zijne, door ...

De Reformatie
A. Janse.
K. S.
4114 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Beekbergen: N. J. A. v. Exel te Strijen en J. Hindriks te Dussen.Bierum: J. van Dijk te Drachtstercompagnie en P. H. Wolfert te Mariënberg.Beroepen te: Bierum: P. H. Wolfert te Mariënberg. Gameren: Cand. K. J. Schaafs ...

De Reformatie
477 woorden