GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1949-06-25
De eeredienst niet gediend door de „liturgische beweging''

De eeredienst niet gediend door de „liturgische beweging''

(II) Behalve in Engeland, kunnen wij ook in andere landen een liturgische beweging opmerken, die de beweging in ons land geïnspireerd heeft.Zoo in Fr'ankrijk, waar Bersier wel een van de voorloopers is te noemen.In Duitschland was het Schleiermacher, ...

25 juni 1949
De Reformatie
G. VAN RONGEN.
2063 woorden
Eenvoudige aanbidding van den eenvoudige

Eenvoudige aanbidding van den eenvoudige

Waarover wordt nu eigenlijk niet getwist? En — welke twist zal den wijze niet kunnen wijzer maken? Er is in de kerk, en ook onder gereformeerden zwaar gedebatteerd óók in betrekking tot de vraag: mag men den Christus „aanbidden", goddelijke eer Hem bewijzen dus, alleen naar zijn goddeUjke natuur, ...

25 juni 1949
De Reformatie
K. S.
1248 woorden
Het ééne heldere punt

Het ééne heldere punt

Als dit nummer verschijnt, zijn de gemeenteraadsverkiezingen wel achter den rug. En is de papierenstroom van de democraten van allerlei gading weer verzand. De wil heeft zich doen gelden; en die nog lust hebben, zullen daarna weer eens probeeren het rustig denken te hervatten.Zelden heeft ...

25 juni 1949
De Reformatie
K. S.
1901 woorden
„Oetjeeten"

„Oetjeeten"

Het was hoogzomer.Aio een iaaiend vuur had de zon dien dag boven de korenvelden i; estaan en gloeiend heet hing om een uur of vijf nog d? ijle lucht boven de landen. Daar was het gerucht van den oogst. De maaimachines ratelden voort. De bindsters er achter aan. De schooven rijden zich aane ...

25 juni 1949
De Reformatie
D. E. C.
791 woorden
Trouwelooze verlating van den dienst enz. enz.

Trouwelooze verlating van den dienst enz. enz.

In De Reformatie van 28 Mei schreef Prof. Deddens een artikel over trouwelooze verlating van den dienst, dat kort gezegd hierop neerkomt: A. de bedoelde uitdrukking in art. 80 DiK.O. heeft alléén betrekking op Dienaren des Woords, dus niet . cp Ouderlingen en Diakenen "tbewijs: in den Lati ...

25 juni 1949
De Reformatie
LEPUSCULUS VALLENSIS.
P. D.
3104 woorden
PSALM 5:1-8

PSALM 5:1-8

(Vertaling N. B. G.)Neem toch mijn redenen ter oove en let * op mijn verzuchting, HEER. Mijn God, die 'k als mijn Koning eer, mijn hulpgeroep ga niet verloren Wil, HEER, mij hooren.Want, HEER, ik richt tot U mijn bede. Des morgens hoort Gij reeds mijn klacht, ik leg die voor U neer ...

25 juni 1949
De Reformatie
A. v. B.
120 woorden
Eenige bijdragen tot opening der Schriften

Eenige bijdragen tot opening der Schriften

(III, Slot) Oordeel naar waarheid (III, Slot)Met het voorafgaande zijn we al een belangrijk eind gevorderd in de richting van een zuivere verklaring van de verzen 14 en 15. Toch zijn nog enkele aanvullingen noodig.Allereerst naoeten we bizondere aanda ...

25 juni 1949
De Reformatie
D. HOLWERDA.
1127 woorden
Een „ironisch" verhaal

Een „ironisch" verhaal

Enkele weken geleden schreef ik erover, dat ds B. A. Bos er den nadruk op lei, dat we over „Oosterbeek" (dat wij zagen, en zien, als een beweging, waar b uite) nstaand e rs de hand in hadden) hadden geschreven als over een aanval op de vrijmaking als acte van trouw, en dat we zulks deden reeds vo ...

25 juni 1949
De Reformatie
K. S.
818 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenBericht werd, dat het Centraal comité der antirevolutionaire partij e.en commissie heeft benoemd om enkele artikelen van het beginselprogram, nader te bezien. Voorts zal er komen een commissie van advies.De mededeeüng kwam vlak voor de stemmingen voor den gemeente ...

25 juni 1949
De Reformatie
MARNIX.
1658 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

De stem der niee-geschorstenHooggeachte ds B. A. Bos, Nu er in ons kerkelijk leven zoveel riimoer ontstaan is naar aanleiding van Uw actie, die U thans door woord en geschrift voert, en juist om U, die 2 Sept. '44 met ons geschorst zijt, omreden wij een onschriftuurlijke binding nie ...

25 juni 1949
De Reformatie
A. KIEFT.
B. BOS Azn.
G. ESHUIS Sr.
K. S.
2516 woorden
van 2