GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

3.237 resultaten
Filteren
van 324
„Uw Knecht”, Predicatie over Psalm 143 VS. 2 van Dr B. Wielenga. Amsterdam. — W. ten Have.

„Uw Knecht”, Predicatie over Psalm 143 VS. 2 van Dr B. Wielenga. Amsterdam. — W. ten Have.

BOEKBESPREKING. De preek van dr Wielenga is een gedachteniswoord, uilgesproken ter gelegenheid van zijn 25-jarig predikantschap. Zij is een gereformeerde preek in den mooisten zin: er wordt niet met den ootmoed vanden „dienaar", die achter het Woord wijkt, een beha ...

De Reformatie
K. S.
215 woorden
PERS - SCHOUW.

PERS - SCHOUW.

Aanvulling en rectificatie¹)Een lezer vestigt mijn aandacht er op, dat het artikel, overgenomen uit _„De Open Roort", niet rechtstreeks uit de pen van een Roomsche gevloeid is, maar min of meer op' ironische wijzie in het Roomsche schuitje geschreven is door een nietroomsche, om aan te gev ...

De Reformatie
K. S.
2480 woorden
ONZE PSALMBERIJMING.

ONZE PSALMBERIJMING.

I. Dezer dagen werd aangekondigd de verschijning van een roman van Joh. P. Ruys, onder den titel: „Brave Zonen hunner Jeugd".Deze eerste roman van den a.uteur wordt door den uitgever aangeicondigd met de volgende woorden: Met dit werk, waarin een trac ...

De Reformatie
K. S.
2348 woorden
ONZE PSALMBERIJMING.

ONZE PSALMBERIJMING.

II. Blijkens syncdale iapi, orten en agenda hieft de zaak eener nieuwe psalmberijming cf ceaer revisie der bestaande de aandacht onder o; is. Evenwel neg niet in die mate, dat het m golijk was, aan uitgesproken verlangens uitvoering te geven. Tocli is het goed, de ...

De Reformatie
K. S.
3035 woorden
Toekomstverwachting en Toekomstprogram.

Toekomstverwachting en Toekomstprogram.

Onze tijd, het is vaak gezegd, is eschatologisch. De kwesties van de toekomst houden hoofd en hart gevangen; ze leggen de groote lijnen van wereldloop en wereldverloop ons voor den geest en laten ons vragen wat uit alle dingen worden kan. ^ .De aandacht richt zich daarbij vooral onder onze ...

De Reformatie
K. S.
2703 woorden
PERS - SCHOUW.

PERS - SCHOUW.

Ontwapening. Het is een teeken des tijds, dat de ontvvapeningsgedachte niet alleen het gekrijt in den Dierentuin ten hemel kan doen schreien, in dubbelen zin, maar ook onder lawaailoozen, ook onder scribenten in gereformeerde kerkbodes ter sprake komt en door hen t ...

De Reformatie
K. S.
2070 woorden
PERS - SCHOUW.

PERS - SCHOUW.

Tegen de veeltijdheid. Niet iedereen, maar mogelijk wel een enkele, zal zich interesseeren voor het volgende artikel van dr W. Tombroek in de Groene Amsterdammer (2468) onder den titel: een weinig bemerkte fout.Drie kinderen zijn aan 'f spelen. Vraag een hun ...

De Reformatie
K. S.
1693 woorden
ONZE PSALMBERIJMING.

ONZE PSALMBERIJMING.

III. Blijkens synodale lapporten en agenda heeft de zaak eener nieuwe psalmberijmiQg of eener revisie der bestaande de aandacht onder ons. Evenwel nog niet in die mate, dat het m; g_'HjiS: was, aan uitgesproken verlangens uitvoi? ring te geven. Toch is het goed, de ...

De Reformatie
K. S.
4128 woorden
De groote boycot.

De groote boycot.

Marx’ stelsel van het historisch materialisme wordt in zijn perspectieven voor de toekomst o-.m. met zeer groote stelligheid afgewezen in het visioen van het Beest uit Op. 13.Hier toch wordt ontwikkeld de gedachte, dat de anti-christelijke wereld zich in haar eindelijken worstelstrijd voor ...

De Reformatie
K. S.
4169 woorden
Reclame.

Reclame.

Het is in onze dagen weer de vraag, in hoeverre de kerk op al of niet geoorloofde wijze zich inspannen mag, om de aandacht te trekken. Wiji leven nu eenmaal in den tijd van reclame. Op meermalen geraffineerde wijze weet in onze eeuw ieder de aandacht te trekken. Reclame wordt systematisch ingedac ...

De Reformatie
K. S.
1343 woorden
van 324