GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
DE HERE HEEFT GESPROKEN

DE HERE HEEFT GESPROKEN

Wie kan er peilen wat er in deze week onder ons is geschied? Nog zijn we verdoofd door de schok, die ons aangreep toen God Schilder van ons wegscheurde. En nu deed Hij nog zwaarder slag op ons neerdreunen. Er is in ons een grote leegte, een schrijnende pijn, een bijna verstikkende benauwen ...

De Reformatie
C. V.
3776 woorden
Nog steeds „tussen ja en neen”

Nog steeds „tussen ja en neen”

Er is een duideUjk verschil tussen de wijze waarop men van synodale zijde de kwesties van de z.g. „scheuring" en het „kerkelijk conflict" en wat daarmee samenhangt aanpakt — èn de manier waarop dat steeds door onze synoden is geschied.Het is van belang daarop te letten en bij de voortduur ...

De Reformatie
C. V.
2307 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

„De Heilige Geschiedenis volgens de vier Evangelieverhalen", door Prof. Dr S. Greijdanus f. Oosterbaan & Le Cointre N.V., Goes. 1951.Naar redactionele ordening is het de taak van ondergetekende het bovengenoemde boek in „De Reformatie" aan te kondigen.Dat kan men alleen maar doe ...

De Reformatie
C. V.
566 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

„Eén herder één kudde", door Prof. C. Veenhof, uitgave van het Comité tot verspreiding van goedkoope Geref. lectuur. Adres: H. H. v. d. Linden, M. D. de Grootstraat 20, Goes, Giro 537347. Prijs ƒ!.—.Met dankbaarheid kondig ik in „De Reformatie" deze brochure aan. Ze is ontstaan uit een fij ...

De Reformatie
C. V.
B. H.
1734 woorden
SCHILDER - DE STRIJDER

SCHILDER - DE STRIJDER

Wanneer men de woorden, die boven dit artikel staan, leest, " zal ieder onmiddellijk toegeven, dat de daardoor uitgedrukte combinatie — die van Schilder en strijder — juist is.Schilder was een strijder, van zijn eerste optreden tot zijn laatste ademtocht. Hij heeft gevochten in iedere krin ...

De Reformatie
C. V.
2942 woorden
DE „VALSE LEERUITSPRAKEN" (II, slot)

DE „VALSE LEERUITSPRAKEN" (II, slot)

Na EO het een en ander over „1905" te hebben gezegd, willen we nu een paar opmerkingen geven over' de leeruitspraken van 1942, in verband met die van 1905.Op de synode van Sneek 1939 werd de behandeling van de zaak der leergeschillen, welke door die van Amsterdam 1936 was aangepakt, voortg ...

De Reformatie
C. V.
2201 woorden
DE „VALSE LEERUITSPRAKEN” (I)

DE „VALSE LEERUITSPRAKEN” (I)

In verband met de beslissing van de synode van Kam. pen om niet door middel van synodale deputaten samen te spreken met de gebonden leerken doet een bewering opgeld, waaromtrent we nog een paar opmerkingen willen maken.Die bewering is deze: De synode der vrijgemaalcten spreekt van „valse l ...

De Reformatie
C. V.
3832 woorden
ÉÉN HERDER.... ÉÉN KUDDE (IX slot)

ÉÉN HERDER.... ÉÉN KUDDE (IX slot)

§ 11. En nu? We zijn aan het eind gekomen van de bespreking van de verhouding welke momenteel, blijkens de officiële kerkelijke handelingen, tussen de gebonden en de vrijgemaakte kerken bestaat.En vanzelf dringt aan het einde daarvan zich de vraag aan ons op: wat nu ? Het is, ...

De Reformatie
C. V.
3434 woorden
ÉÉN HERDER.... ÉÉN KUDDE

ÉÉN HERDER.... ÉÉN KUDDE

(VIII) § 10. Over de „samenspreking".Er gaat een hardnekkig gerucht, dat de vrijgemaakte kerken niet willen „samenspreken".Is dat waar? We zullen weer de feiten laten spreken.De generale synode van de vrijgemaakte kerken, welke in 1946 t ...

De Reformatie
C. V.
4238 woorden
ÉÉN HERDER.... ÉÉN KUDDE

ÉÉN HERDER.... ÉÉN KUDDE

(VII) § 9. Over de kern van het kerkelijk conflict.Nadat we in de voorafgaande paragrafen de kerkelijke worsteling uit de laatste jaren van verschillende kanten hebben bekeken, willen we ons nu scherp en duidelijk de kern van het kerkelijk conflict voor ogen ...

De Reformatie
C. V.
2651 woorden
van 31