GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
ÉÉN HERDER.... ÉÉN KUDDE

ÉÉN HERDER.... ÉÉN KUDDE

(V) § '• Over de ontaarding' van de gereformeerde kerkregering.De ontaarding in de regering der kerk, zoals die in de beslmten van de synoden der veertiger jaren aan de dag trad en rechtskracht verkreeg, is misschien nog belangrijker èn fataler dan wat toen ...

De Reformatie
C. V.
4691 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Graag wil ik, met toestemming van de Hoofdredacteur, in De Reformatie nog weer eens de aandacht vestigen op de Brochurereeks, die onder de bovengenoemde titel verschijnt.De eerste reeks daarvan werd enige tijd geleden voltooid. En het éérste nummer van de nieuwe is reeds in het bezit van d ...

De Reformatie
C. V.
835 woorden
De beweging der Jongeren, V

De beweging der Jongeren, V

Niet minder bedenkelijk dan de onzuivere waardeering der god-looze cultuur is de gesignaleerde liang naar de psychologie. Want deze, het werd openlijk erkend, is een openbaring van de over heel de linie zich voltrekkende „wending naar het subject". Het is dus een uiting van het doodelijk gevaarli ...

De Reformatie
C. V.
1404 woorden
De beweging der Jongeren,

De beweging der Jongeren,

Wanneer men na zooveel jaren, op een critische distantie, zich nog weer eens inleeft in wat deze beweging der „jongeren" was en wilde, vraagt men zich met verbazing af: hoe heeft dit alles mannen en vrouwen, die gereformeerd wilden zijn, die uit de Schriften begeerden te leven, kunnen beroeren en ...

De Reformatie
C. V.
1713 woorden
De beweging der Jongeren, III

De beweging der Jongeren, III

Het is mogelijk de idealen van de beweging der „jongeren" nóg wat gespecificeerder te teekenen dan in het vorige is geschied. En we zullen dat dan ook doen. Want hoe nauwkeuriger we te weten komen wat deze „jongeren" bezielde, des te scherper zal hun beeld voor ons komen te staan. We releveeren d ...

De Reformatie
C. V.
1628 woorden
bij velen is vervaagd,

bij velen is vervaagd,

bij velen is vervaagd, zij stemmen toe, dat er bif het opgroeiend geslacht een soms minimale wetenschap p aangaande het dogma wordt gevonden, — maar de 3 vraag rijst in hun hart, of de mindere waardeering ï van het kerkelijk dogma niet mede een gevolg is-van 1 het feit, dat een tijdlang het accen ...

De Reformatie
C. V.
906 woorden
VRAAG EN ANTWOORD

VRAAG EN ANTWOORD

(III, slot) 60. In zijn verklaring van Gal. 3 : 27 laat Calvijn zich nu ten volle door de in 5 geteekende werkelijkheid beheerschen.Paulus redeneerde in zijn brief als volgt: Gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus, want zoovelen als g ...

De Reformatie
C. V.
1942 woorden
VRAAG EN ANTWOORD

VRAAG EN ANTWOORD

(II) 3o. In het voorgaande artikel werden twéé momenten in den doop besproken. Vooreerst, dat de doop, welke naar Gods ordinantiën bediend wordt, steeds en onveranderlijk een echte, „volle", waarachtige doop is. Een doop, waaraan de „waarheid" van den doop, n.l. Ch ...

De Reformatie
C. V.
1278 woorden
VRAAG EN ANTWOORD

VRAAG EN ANTWOORD

(I) Naar aanleiding van het artikel dat ik over Gal. 3 : 27 schreef, werden mij enkele vragen gesteld, met het verzoek die in „De Reformatie" te beantwoorden. Graag wil ik aan dat verzoek voldoen. Ik geef de vragen weer, precies zooals ze werden gesteld en laat op ...

De Reformatie
C. V.
1879 woorden
HET WATERBAD-IN-(HET)-WOORD

HET WATERBAD-IN-(HET)-WOORD

In het brieffragment, waaraan we den bovenstaanden zin ontleenden, spreekt Paulus over de heerlijkheid van het huwelijk. Het kan en mag niets minder zijn dan een weerspiegeling van de unieke en innige eenheid, welke er bestaat tusschen Christus en het door Hem verloste volk, dat den naam van „ker ...

De Reformatie
C. V.
1662 woorden
van 31