GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

121 resultaten
Filteren
van 13
D. v. D.
Verbreken van een verloving.

Verbreken van een verloving.

Van een student, niet in de theologie, kreeg ik oen schrijven, dat mij buitengewoon verkwikte. Wat zou het heerlijk zijn, als onze studeerende jongemenschen zich allemaal zóó interesseerden voor de vraagstukken, die ons leven beheerschen, als deze student.Het eerste gedeelte van zijn schri ...

De Reformatie
D. v. D.
365 woorden
FELLE REACTIE.

FELLE REACTIE.

Op mijn radio-preek van 20 October is van synodocratisehe zijde zeer fel gereageerd. Om nu maar niet te spreken van telefoongesprekken, waai-bij men weigerde zijn naam te noemen, maar zich niet ontzag leelijke dingen te zeggen — ik kreeg tal van brieven uit heel het land.Hoe slecht men gel ...

De Reformatie
D. v. D.
378 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Tweetalte: Apeldoorn, B. Jongeling te Sappemeer en G. Koenekoop te Gouda.Beroepen te: Wlerum, Hijken, Mildam, Twrjzel, Zuidwolde (Dr.) enBarendrecht, Cand. J. v. Dijk te Groningen. Apeldoorn, B. Jongeling te Sappemeer.— 2WAGERVBEN. Adres Kerkeraad: J. Wlersma, Oudwoude 199. ...

De Reformatie
D. v. D.
463 woorden
Een tweede ding

Een tweede ding

Een tweede ding, dat in datzelfde artikel van Prof. Kuyper wordt aangesneden, is de „Cineac", oen inrichting, die in de groote plaatsen van ons land wordt gevonden en waarin men in de gelegenheid wordt gesteld het wereldgebeuren van den d'ag zich te zien afspelen op de film.Is er bezwaar t ...

De Reformatie
D. v. D.
580 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Zelfbeproeving. IV. In den weg der „Zelfbeproeving", zooals men zich die onder ons veelal voorstelt, zal men de gezochte zekerheid nie ...

De Reformatie
D. v. D.
601 woorden
GEESTELIJKEADVIEZEN

GEESTELIJKEADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Allerlei. II. Mij werd de volgende vraag gedaan: „Iemand, die op dit oogenblik steun trekt van Maatschappelijke Hulp, houdt er een Lie ...

De Reformatie
D. v. D.
630 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.)Kan een medicus, in de gemeente, waarin hij zijn praktijk uitoefent, het ambt van diaken bekleeden? Het is mij in den laatsten tijd gebleken, dat er hier en daar voor het ambt van diaken wel medici ...

De Reformatie
D. v. D.
812 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

Van Kart Barth. Dezelfde broeder, over wien ik in mijn vorig artikeltje schreef, had nog een paar vragen.Hij had iets gelezen van Karl Barth. Hij, voor zich, kon daarin niets vinden, dat niet Gereformeerd was. Barth sprak in dat stukje over den Bijbel, zooal ...

De Reformatie
D. v. D.
826 woorden
GEESTELIJKEADVIEZEN

GEESTELIJKEADVIEZEN

Het getuigenis des Geestes, dat wij kinderen Gods zijn. III. In ons vorig artikel zagen wij, dat op de beide plaatsen, waar in de Schrift, buiten Romeinen 8:16 bet woord „medegetuigea" gebruikt wordt, niet wordt bedoeld een tweede ge ...

De Reformatie
D. v. D.
840 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Of Ik ook deze gewisse belofte Gods geloof. In ons vorig artikel ging het over de qua©stiei: of men Gods volk mag opvrekken tot het zelfonderzoek, dat tot inhoud heef ...

De Reformatie
D. v. D.
888 woorden
van 13