GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

83 resultaten
Filteren
van 9
G. MEIMA.
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Overgangen. Er valt in den laatsten tijd eenige klacht bij' de vereenigingen, die van de oudere jeugd uitgaan, te beluisteren aangaande een te g; eringen toevloed van jonge leden. Deze zijli dan nog wel lid geweest vaü Üê ICüapen- en Jonge Meisjesvërgadéririgëii, m ...

De Reformatie
G. MEIMA.
826 woorden
OPVOEDINGTEN

OPVOEDINGTEN

„De grenzen van de bevoegdbeid der Overbeld." Over dit onderwerp werd opi de Schoolraadvergadering in de Paaschweek gehandeld. Prof. Rutgers zou ér over refereeren, maar deze was verlunderd en werd vervangen door Prof. Waterink.Eigenlijk is het onderwerp wat ...

De Reformatie
G. MEIMA.
799 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Huisbezoek". Neen, ik bedoel nu niet het huisbezoek, dat onder fons algemeen gebruikelijk is en vanwege de kerk jaan haar leden gebracht wordt. In deze rubriek I bedoel ik daarmee het bezoek, door den onder- I Wijzer aan de ouders van zijn leerlingen gebracht. I W ...

De Reformatie
G. MEIMA.
984 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

In Schotland. In den loop van deze week verscheen no. 2 van het Tijdschrift voor Christelijke Opvoeding. Zooals H men weet, is dit het Orgaan van het Internationaal v Verband van Christelijke Opvoedüigs- en Ondei-- s wijs-organisaties. In Fransch of Duitsch of Enge ...

De Reformatie
G. MEIMA.
914 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Collecten op scbool. Daar is .al eens meer over te doen geweest. En telkens komen weer de aanvTagen naar de scholen stroomen. Voor allerlei doeleinden wil men wel graag gebruik maken van de kleine collectanten, en de kleine bijdragen, die de schoolkinderen meebreng ...

De Reformatie
G. MEIMA.
991 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Onflerwijsvernieuwing". Van alle kanten klinkt weer de roep om onderwijsvernieuwing. Men ziet zich namelijk in menig opzicht teleurgesteld. De verwachtingen waren zoo hoog gespannen. Men had veel aan het onderwijs ten koste gelegd: mooie scholen gebouwd, de beste ...

De Reformatie
G. MEIMA.
809 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Het tuchtrecht van de school. Ja, daar moeten we eens met elkaar over praten. Heeft de onderwijzer het recht, ©en weerbarstigen jongen desnoods hardliandig terecht te zetten, of niet? Inderdaad behooren we op dit punt tot klaarheid met elkander te komen. Vooral, om ...

De Reformatie
G. MEIMA.
755 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Sociale voorzieningen in en voor de school". We hebben onze week van de vergaderingen ten dienste van het onderwijs weer gehad. In de Paaschweek vergaderen Unie en Schoolraad, houdt de Vereeniging voor Chr. Paedagogiek haar Jaarvergadering en komt de Vereeniging v ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1003 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De Hoofdakte. Een vraag aan de Redactie van ons blad geeft mij gereede aanleiding even nader in te gaan op één van de details van het Wetsontwerp over de Opleiding van den onderwijzer, dat in het nummer van 1 April werd besproken.Bedoelde vrager achtte het v ...

De Reformatie
G. MEIMA.
578 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Het Wetsontwerp'Oplelding. Het Wetsontwerp, regelende de opleiding van onze onderwijzers en onderwijzeressen, is verschenen en maakt een onderwerp van bespreking uit in onze pers. Het voornaamste nieuwe in dit ontwerp is, dat de opleiding voortaan niet drie, maar v ...

De Reformatie
G. MEIMA.
705 woorden
van 9