GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

316 resultaten
Filteren
van 32
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Samenwerking. Er is misschien geen tijd geweest waarin de wereld meer behoefte had aan samenwerking dan de onze.Dit geldt op schier elk levensterrein.De ontbindende krachten zijn in onzen tijd buiten-I} gewoon sterk. En hoe meer invloed de ontbindende ...

De Reformatie
J. W.
Q. N.
K. S.
6562 woorden
KERKELUK LEVEN

KERKELUK LEVEN

Doctor Schilder. Ditmaal neem ik de vrijheid om met medeweten van mijn mede-redacteur, Dr Tazelaar, maar zonder dat de ander© redacteur. Doctor Schilder, er iets van weet, in de rubriek die ©en speciaal terrein is van den laatste, iets te schrijven.Ik hoop n ...

De Reformatie
J. W.
K. S.
D. STROO
4222 woorden
KEPKELUKLEVEN

KEPKELUKLEVEN

Kerkelijk besef. II. Altijd weer schijnt het noodig te wezen, dat er in onzen tijd op gewezen wordt, dat we de gereformeerde kerk niet maar beschouwen als „een" kerk te midden van andere kerken, maar als DE openbaring van liet lichaam van Christus ter plaatse. ...

De Reformatie
J. W.
K. S.
4193 woorden
REDACTIE-ADRES.

REDACTIE-ADRES.

Eet adres van de redactie is thans weer bij haar secretaris Dr C. Tazelaar (zie de eerste pagina).K. S. Prof. Dr Severijn. In de vacantie kwam het bericht, dat tot hpogleeraar te Utrecht, in de vacature van prof. Dr H. Visscher, benoemd was Dr Severijn ...

De Reformatie
K. S.
J. W.
A. JANSE.
4186 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

In den laatsten tijd worden er nogal eens stemmen vernomen, die zeggen, dat ze U een bepaalde waarheid moeten toestemmen, maar dat zij er niet mee instemmen. Men zegt dan: „theorotisch beschouwd hebt ge gelijk, maar in de practijk, dan weet ik het nog zoo niet".„Het is merkwaardig", zoo ze ...

De Reformatie
J. W.
K. S.
A. J. L. VAN BEECK CALKOEN.
4180 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Siciiem. Prof. Aalders geeft in het „Leidersblad" een interessant artikel over de opgravingen in Sichem. Na gewezen te hebben op het belang van de opgravingen in Babylonië en Egypte, waarover D r N o ond t z ij breedvoerig handelt in zijn „Gods Woord en der eeuwen ...

De Reformatie
J. W.
4065 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Repliek. Wc geven weer het woord aan Ds Steen.Veroordeelde Christologie. II.Stilzwijgend gaan we voorbij wat Prof. W. geschreven heeft in „De Reformatie", 14e jaarg., nos 22—41. Er zouden wel enkele opmerkingen over te maken zijn, doch we willen ons t ...

De Reformatie
H. S.
J. W.
3860 woorden
GEZONDE GODSDIENSTPSYGHOIOGIE.

GEZONDE GODSDIENSTPSYGHOIOGIE.

In onze artikelen over de psychologie der bekeering wezen we er op, 'dat de bekeerde zijn leven telkens weer heeft te toetsen aan de uitspraken van de Schrift.Op deze gedachte willen we in eeai afzonderlijk' artikel, dat met onze voorgaande reeks slechts zijdelings verband houdt, nog eens ...

De Reformatie
J. W.
3635 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Spaarzaam druppelen nog in onze kerkelijke pers de beschouwingen over de Synode van Arnhem.Het besluit der Synode om te Kampen het admissieexamen af te schaffen, wordt door Dr W. H. Gispen Jr in de „Geref. Kb. van Delft" aldus toegejuicht: De eerste week van de Synode te Arnhem brac ...

De Reformatie
HEPP
J. W.
3375 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Repliek V. Veroordeelde Christologie. V.Uit ons artikel van verleden week volgt, dat wel terege Prof. W.'s opvatting met die van Ap. vergeleken an worden, Ja, wij handhaven — en laten we er bij eggen, dat Prof. W.'s „weerleggi ...

De Reformatie
H. S.
J. W.
3126 woorden
van 32